dossier beeld en geluid; klik voor indexsite het zal vaders een zorg zijn home

In memoriam Willem Wilmink

over loyaliteitsmisbruik (omgangsonrecht)

Willem Wilmink

wilmink
Hij was ook ongelukkig vanwege zijn eerste huwelijk, dat onvermijdelijk op de klippen liep, een verinnerlijkte last die hij-vooral vanwege de twee kinderen- een leven lang met zich meezeulde, maar waar hij vrijwel nooit over sprak - De Roskam augustus 2003-

De vader als hulplijn voor Rutger

 

Ver van mijn bed bestaat een stad vol huizen,

er zit een jongen in zo'n huizenrij

woordjes te leren, sommen uit te pluizen.

En deze jongen is een zoon van mij.

 

Zijn vorige rapport viel bitter tegen,

daarna heeft hij zeer goed zijn best gedaan:

 zijn zevens werden achten, zelfs een negen.

Helaas... de onvoldoendes bleven staan.

 

Zou het weer een gevolg zijn van de scheiding,

als deze jongen straks klas drie niet haalt?

Onder mijn strakke vaderlijke leiding

was hij niet in de wiskunde verdwaald.

 

Ik sprak mijn ex, want er moest bijles komen.

We zijn in een intiem gesprek geraakt.

Maar zij die eens de vrouw was van mijn dromen,

heeft van die bijlessen geen werk gemaakt.

 

Mijn zoon, kon ik de afstand maar doorbreken,

en als een vader, tevens kameraad,

deze troostrijke woorden steeds weer spreken:

kijk jongen………a2+b2=c2.

 


index colofon tips & citaat mail links site-zoekmachine dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming

site <A title=Joep Zander"> site het zál vaders een zorg zijn Last Updated http://vaderseenzorg.nl/wilmink.html : zie ook de andere pagina's