Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave Vervolging niet nakomen omgangsregeling; straf opgelegd


In het boek dit is een externe link"Moeder-Kind-Vader" staat beschreven hoe moeilijk het is om loyaliteitsmisbruik, opzetten van een kind tegen de andere ouder te laten vervolgen, terwijl dat wel zou moeten kunnen omdat het wel volgens vigerende jurisprudentie en deskundigeninzicht onder (geestelijke) mishandeling valt. Ook het doen van aangifte wordt bijzonder hard tegengewerkt. Sinds de invoering van het gezamenlijk gezag kan worden gesteld dat het eenzijdig op stap gaan, achterhouden van een kind door een ouder ook valt onder de strafrechtelijke omschrijving "onttrekking uit het ouderlijk gezag"

Een uitvoeriger verhaal over deze zaak.
Al eerder besloot de Hoge Raad (dit is een externe link zie ook) in een cassatiezaak dat onder conditie van gezamenlijk gezag een ouder zich schuldig kan maken aan ontvoering als die zich niet aan de omgangsregeling houdt. In dat geval was het echter een vader die werd aangeklaagd. Nu wordt dit principe ook tegen een moeder gebruikt. Inmiddels is er een tweede vervolgingszaak die inmiddels geleid heeft tot een veroordeling van de moeder in kwestie

Voor de hele tekst van het betreffende vonnis klik.

 


site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- link2
RSS nieuw op papa.nl.nu
dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/vervolging.html : zie ook de andere pagina's