site het zál vaders een zorg zijndossier wetenschap en vaderschap; klik hier voor index

De gang van zaken rond de publikatie "het verdeelde kind".

Ed Spruijt c.s.publiceerde in opdracht van de Raad voor de Kinderbe....; hoe de overheid wetenschappelijk onderzoek over de kinderen en kinderbescherming naar haar hand weet te zetten. Opgeschreven naar aanleiding van de nieuw opgelaaide discussie ( netwerk) over de beinvloeding van wetenschappers


Vaderdag 2000

Het actiecomité "stop omgangsonrecht" bezet het gebouw van de Raad voor de Kinderbescherming vestiging Zutphen. De actie is organisatorisch, publicitair een succes. Tevens zijn er wat toezeggingen gedaan voor overleg met de landelijke directie van de Raad van de Kinderbe.., de opleiding voor de rechterlijke macht en het ministerie van justitie.

Onderhandelingen

In zomer en najaar 2000 leidt dit tot een serie onderhandelingen met de Raad. Van de Raad zijn o.a. de landelijk hoofddirecteur en de landelijk directeur beleid bij twee rondes onderhandelingen aanwezig. Desalniettemin zijn de resultaten bijzonder gering. Men deelt uiteraard allerlei zorgen maar als het op concreet beleid aankomst word men naar zeggen belemmerd door ambtelijke loyaliteit ( wij zijn wel tegen naamswijziging na scheiding want dat is tegen het belang van het kind, maar dat mogen we niet naar buiten uitdragen).

Toezeggingen

Als het op inzicht aankomt wordt er geschermd met onderzoekstoezeggingen. Er is eigenlijk maar een concrete toezegging; Er zal niet meer worden geschermd met "De meeste ouders regelen het wel goed na scheiding" Dit is namelijk niet waar. een goede regeling wordt belemmerd door het manke functioneren van Raad en rechters.
De enige concrete toezegging wordt niet nagekomen, individuele leden van de onderhandelingsdelegatie worden persoonlijk aangepakt en voor de rest worden er twee onderzoeken uitbesteed.

Onderzoek

Een onderzoek wordt weggezet bij de Vrije universiteit. De manier waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd is verschrikkelijk maar valt even buiten het kader van dit stukje. Wetenschappelijk onderzoeker Ed Spruijt, werkzaam aan de universiteit Utrecht en bekende als het gaat om (stief)vaderschap en scheiding, mag een literatuuronderzoek gaan doen naar de gevolgen van scheiding voor de kinderen. Met name zal er ook aandacht zijn voor het Ouderverstotingssyndroom (PAS). De begeleidingscommissie voor dit onderzoek ging bestaan uit medewerkers van de Raad en Spruijt trok onder andere de freelance journaliste Helga Kormos aan om het rapport mede vorm te geven.

Waarschuwing

Het actiecomité "stop omgangsonrecht" geeft op 11 september 2002 een waarschuwing uit aan het adres van de landelijk directeur. Het comité acht Spruijt op goede gronden bevooroordeeld en beticht hem ervan quasi-wetenschappelijke uitspraken te doen. De directie geeft wel antwoord maar gaat op geen enkel argument in.

Boekje

Begin 2003 verschijnt het boekje "het verdeelde kind" van Spruijt, Kormos en anderen. Het ouderverstotingssyndroom wordt als minder relevant ter zijde geschoven. Gardner die de Theorie hieromtrent heeft ontwikkeld wordt weggezet als een "hired gun" Kormos schrijft een positieve recensie voor het Algemeen Dagblad zonder te memoreren dat zij zelf aan het boekje meewerkte ( ze is een van de vier schrijvers) en zonder te memoreren dat het onderzoek gebeurde in opdracht van de Raad voor de Kinderbesch...

Protest

Ondergetekende, pedagoog Joep Zander, protesteert bij de adjunct hoofdredacteur van het algemeen Dagblad tegen deze gang van zaken. Deze is bijzonder verbaasd over een en ander en was er begrijpelijkerwijs niet van op de hoogte. Hij verwijst Joep terug naar de chef-redacteur waar Kormos in de regel mee verbonden is. Chef-redacteur in kwestie wist ook van niets, maar memoreert dat Kormos toch echt altijd goede dingen schrijft en dat er binnenkort weer aandacht voor vaders komt. Joep geeft die aandacht liever zelf vorm. Joep krijgt opdracht om een betaald artikel te schrijven. Maar het is niet zeker dat het wordt geplaatst. Uiteraard moet e.e.a aan redelijke redactionele maatstaven voldoen.

Artikel

Het artikel "Vaderschap een wetenschappelijk probleem?" van Joep Zander wordt op 24 maart 2003 door Joep Zander afgeleverd. Joep besloot de rol van het Algemeen Dagblad buiten het artikel te houden. Hij gaat in op diverse gevallen waarin de wetenschap bevooroordeeld en onzorgvuldig omgaat met vaderschap inclusief het gedoe van Spruijt. De chef redacteur reageert per mail enthousiast op de journalistieke kwaliteit van het artikel. Na lang wachten en vruchteloze mailtjes blijft plaatsing van het artikel uit. Betaling vindt wel plaats en tevens wordt een ander artikel van Joep geplaatst en betaald. Door het uitblijven, maar wel betalen voelt Joep zich omgekocht. Hij besluit het artikel, enigszins bewerkt, in het Engels te publiceren in het internationale blad "In search of fatherhood" Overigens gaat hij ook in dit artikel niet in op de rol van de media om de boodschap niet te complex te maken. In november 2003 verschijnt het artikel "Is fatherhood a scientific problem? About unsocial non-science in the Low Countries" in dit blad. Pogingen om het artikel elders in het Nederlands te publiceren blijven vruchteloos.

Joep Zander

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/verdeelde.html : zie ook de andere pagina's