Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave vadercentra


aanbieding van het boek Gemist Vaderschap in het vadercentrum ADAM

aanbieding van het boek Gemist Vaderschap in het vadercentrum ADAM

Lange tijd was het gebruikelijk dat alleen vrouwelijke ouders konden profiteren van voorzieningen die hun opvoedende en verzorgende functie ondersteunden en die hulp verleenden in noodgevallen.

Op het congres "Childprotectors and clients" dat de organisatie Ouders voor Kinderen in 1995 organiseerde sprak Lutz Opperman over een Keuls vaderproject. Ook In de Verenigde Staten bestonden zulke projecten (Mihow fatherhood project). In 1999 startten Joep Zander en Dirck van Bekkum vanuit het Kritisch Ondersteunend Mannennetwerk het initiatief voor een Vader-en Kind-Centrum Nederland op. De instelling voor mannenbeleid Transact (later opgegaan in Movisie) werd hier bestuurlijk bij betrokken. Vooraanstaande politici en beleidsmakers maakten onderdeel uit van de begeleidingscommisssie (Otto Vos, Vincent Duindam en anderen).

De bedoeling van de door hun opgerichte stichting was om een, later meer centra op te richten die, met eigen gebouw en personeel een start zouden kunnen maken met de specifieke ondersteuning van vaders en vaderschap (zie kranteartikel hieronder).

Het initiatief kreeg een paar kleine subsidies van plaatselijke fondsen. De moed zakte weg toen bleek dat belangrijke potentiele subsidiegevers zoals de provincie Overijssel en Julianafonds geen interesse toonden. Ergo het Julianafonds meende dat 'vaderschap slechts een klein deel uitmaakt van de opvoeding'. De Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk werk die aanvankelijk heel enthousiast het inititatief steunde voelde zich aan haar loyaliteit aan de kinderbescherming verplicht om niet meer samen te werken met een groep die mogelijk aan Dwaze Vaders kon worden gerelateerd (hoezo?) Ook de steun van Transact bleek niet echt fundamenteel. De stichting Vader-en-Kind-centrum stierf een zachte dood. Juist toen ontstond vanuit de plaatselijke welzijnsstichting in Den Haag een nieuw initiatief voor een vadercentrum dat wel stevig van de grond kwam in de wijk laakkwartier. Dit vadercentrum, ADAM, ontwikkelde zich alras tot een voorbeeld voor mogelijke andere alternatieven. Ook het inmiddels tot Oranjefonds omgedoopte Julianafonds bleek inmiddels bekeerd en vatte het plan op om meerdere centra te gaan ondersteunen. Er ontstonden een aantal inititiatieven. In 2008 kwam minister Plasterk met een nota over vadervoorzieningen. Dit leidde tot nieuw leven in de brouwerij. Zo ontstond het Man-kind-centrum in Amersfoort. Deze ging ten onder in een soort concurrentiestrijd met een initiatief vanuit het welziojnswerk in Amersfoort. Een ander recent voorbeeld is het mannencentrum Salomon in Deventer.

Een heikel punt in het beleid van Plasterk is de speciale aandacht voor allochtonen waar het beleid van vadercentra op moet worden gericht. Dit leek een sta-in-de-weg voor initiatieven die dit niet expliciet in hun doelstellingen hadden opgenomen.

  • blogs Joep Zander over vadercentra
  • Vadercentrum ADAM
  • Verslag van een gesprek tussen het bestuur van het Vader-Kind-Centrum en ADAM
  • Man-kind-centrum Amersfoort
  • over opening mannencentrum Salomon
  • evaluerende afscheidsbrief VKC Joep
  • site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- link2 dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
    Last Updated http://vaderseenzorg.nl/vadercentra.html : zie ook de andere pagina's