site het zal vaders een zorg zijn

Aankondiging en persuitnodiging


Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de Vaderdagtrofee m/v voor 2008
op

11 juni a.s. om 15.00 uur in Amsterdam

U wordt uitgenodigd om op 11 juni as. om 15.00 uur in Amsterdam aanwezig te zijn bij de bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de Vaderdagtrofee m/v 2008. Het is de tweede keer dat de Vaderdagtrofee m/v wordt uitgereikt. In 2007 werd de trofee gewonnen door de SP-Tweede Kamerfractie.


Locatie:

Universiteit van Amsterdam; Afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen (POW)

Roeterseiland-complex, Gebouw G; Zaal S.28B; Nieuwe Prinsengracht 130, 1018 VZ Amsterdam


Programma:

(zaal open vanaf 15.00 uur)

15.30 uur

Korte opening (door drs. P.A.N. Tromp van Vaderkenniscentrum/SKO)

15.40 uur

Toelichting op de drie nominaties door de jury

(Joep Zander, Peter Tromp, Louis Tavecchio)

16.10 uur

Muzikaal vaderoptreden (door Yves Pessy en Joep Zander)

met aansluitend een korte pauze

16.40 uur

Bekendmaking van de winnaar van de Vaderdagtrofee 2008 door juryvoorzitter prof.dr. L.W.C. Tavecchio

16.50 uur

Uitreiking Vaderdagtrofee 2008 aan de winnaar met nawoord door het SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen, winnaar van de Vaderdagtrofee in 2007

17.00 uur

Afsluitend hapje en drankje, gelegenheid tot spreken van betrokkenen


De drie nominaties1 van de jury2 voor de Vaderdagtrofee m/v in 2008 zijn:


1. Verlengd vaderschapsverlof Nijmegen: Marcel Matser (CNV) en Bruno Groen (FNV)

De regionale vakbondsonderhandelaars Marcel Matser (CNV Publieke Zaak) en Bruno Groen (ABVAKABO FNV) zijn samen genomineerd omdat zij in het decentrale CAO-overleg met de gemeente Nijmegen tot overeenstemming kwamen over een verlenging van het vaderschapsverlof van 2 naar 10 dagen voor de 2000 ambtenaren van die gemeente.


2. Uitspraak Commissie Gelijke Behandeling: Piloot en oud-militair Jan Steen

Piloot, huisvader en oud-militair Jan Steen is genomineerd omdat hij gelijk kreeg van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in zijn klacht tegen Defensie over het onderscheid dat Defensie maakt op grond van geslacht door mannelijke militairen met kinderen jonger dan 5 jaar, anders dan vrouwelijke militairen, niet vrij te stellen van missies naar het buitenland.


3. TV-serie Vaders en Zonen: Hugo Borst

Sportcommentator, journalist, columnist en De Wereld Draait Door-tafelheer Hugo Borst (45) is genomineerd voor zijn TV-serie over vaders en zonen waarin hij voor de VPRO dit jaar voor de tweede keer op zoek gaat naar de gevoelige en soms pijnlijke plekken in de relatie tussen vaders en zonen. De vader of de zoon is een bekende persoonlijkheid.


Meer informatie: Peter Tromp (T. 030-2383636) en Louis Tavecchio (T. 06-25060965)

1 Zie voor de uitgebreide nominaties de website Vaderdagtrofee m/v: http://vaderdagtrofee.blogspot.com

2 De jury voor de uitreiking van de jaarlijkse Vaderdagtrofee staat onder voorzitterschap van prof. dr. L.W.C. Tavecchio (Louis), bijzonder hoogleraar in de Pedagogiek van de Kinderopvang, en is verder samengesteld uit drs. P.A.N. Tromp (Peter), pedagoog, J. Zander (Joep), pedagoog en kunstenaar en A. Work (Andrew), coördinator Nederland van Fathers4Justice. De uitreiking van de jaarlijkse Vaderdagtrofee m/v is een initiatief van het Vaderkenniscentrum/SKO.

 

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/judith.html : zie ook de andere pagina's