Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave klik hier voor dossierindex Ouderverstotingssyndroom Bij het overlijden van Tjerk Bakker

 


Tjerk 1994 foto archief Albert Streep
Tjerk Bakker, oprichter van de Stichting Dwaze vaders, geb. 13-7-1953 overleed op 12 juni 2006 te Den Haag aan een hartstilstand. Hij was maatschappelijk werker en kunstenaar.

"We. zullen elkaar weer zien!!! Door Jezus. Maar dan niet meer tijdelijk! Maar voor eeuwig!" Pappa Tjerk
fragment van het lied "vaders na de scheiding" van Tjerk Bakker
tekening van Tjerk
Mensen die voor het eerst naar bovenstaande tekening van Tjerk kijken denken vaak dat hier een erg kwade vader een ruit heeft ingegooid. Doordat het glas aan deze kant ligt kan geconcludeerd worden dat hier een moeder haar eigen glazen ingooide. Een prachtige cartoon met vele dubbele bodems over waarheidsvinding en vooroordelen
Jarenlang miste Tjerk het contact met zijn eigen vader en daarna een lange tijd met zijn eigen zoon. Hij was jarenlang voorzitter van de stichting Dwaze Vaders, totdat hij uit het bestuur werd gezet. Hij heeft het verlies van het contact met de stichting ervaren als een gedeeltelijke herhaling van het verlies van het contact met zijn kind. Tjerk was prominent actievoerder en schrijver van het boek 'OmgangsONrecht, de Nederlandse situatie' 1994. Jarenlang voerde hij op de 2e dinsdag van september,jaarlijkse demonstraties aan van vaders in Den Haag onder andere op het monument van artikel 1 Grondwet naast het gebouw van de volksvertegenwoordiging. De laatste jaren was hij wat minder zichtbaar in de vaderbeweging en heeft hij zich onder andere toegelegd op zijn studie aan de kunstacademie. Tjerk schreef en zong ook liedjes over omgangsonrecht (zie hiernaast) en maakte er schilderijen over (zie de tekening hiernaast). .

Inspiratie putte Tjerk niet alleen aan zijn eigen ervaringen en de ervaringen van vele andere vaders en kinderen, maar ook in zijn geloof in de God die hij als zijn hoogste Vader zag. Op een aantal punten was het optreden van Tjerk ook omstreden. Hij was niet te beroerd om de heilige huisjes van de multiculturele samenleving omver te halen en ging daarin nogal eens ver. Dit gold ook voor zijn opvattingen over homoseksualiteit. Tjerk was overigens overtuigd antifascist waarvan het schilderwerk op zijn website nog getuigt.

Tjerks gedreven inzet heeft velen geïnspireerd en we hopen dat hij rust zal vinden in een beter leven na de dood en dat zijn leven een bron van inspiratie mag zijn voor nieuwe groepen vaders en kinderen.

Joep Zander

  • hier valt zijn boek te downloaden)
  • In memoriam op de Goudi site door Ghislain Duchateau

    Voor een beschouwing over de plaats van Dwaze vaders en Tjerk Bakker in de geschiedenis van de vaderbeweging: zie het boek Gemist vaderschap

    site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
    Last Updated http://vaderseenzorg.nl/kindparadox.html : zie ook de andere pagina's