dossier wetenschap en vaderschap; klik hier voor index Vaders niet nodig na scheiding
Kop in Trouw klopte niet; correspondentie met Tamar Fischer. zie ook
Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave

Tamar Fischer
NIDI
Lange Houtstraat 19
2543 cv Den Haag

betreft: artikel in Trouw van 27 aug. 2004

Geachte mej. Fischer,

De kop boven dit artikel ("Zonder vader gaat het ookt!) is merkwaardigerwijze geheel tegengesteld aan uw opvatting zoals weergegeven in het artikelzelf: "Je kunt zeker niet concluderen dat mannen overbodig zijn. En in de laatste alinea bepleit u zonder dat woord te noemen co-ouderschap na scheiding: ...bij elkaar in de buurt blijven wonen, goede afspraken ...Laten we het daarover hebben en niet over het afdwingen van ouderlijke rechten. Maar daar ligt ook de hiaat in uw analyse. De goede afspraken hebben (zoals alle afspraken in het maatschappelijk verkeer) alleen zin als men er ook op rekenen kan en daarvoor is handhaving door justitie onontbeerlijk. Maar Justitie handhaaft op dit moment zelfs niet eens het in haar eigen beschikkingen vastgelegde omgangsrecht als de moeder dat negeren wil waarom dan zo vanzelfsprekend ervan uitgegaan dat zij de goede co-ouderschapsafspraken dan wel tegen een onwillige ouder zou handhaven?

Onderzoekers lijken zich niet te willen of durven uitspreken over de centrale rol (en het huidige falen) van justitie. Dat begint trouwens al daarmee dat rechters kinderen vrijwel standaard aan de moeders toewijzen, ook als de vader er het meest voor gezorgd had. Zie fotocopie. Vincent Duindam beschrijft ook zo'n zaak in zijn boek 'Een nieuwe start'. En hoewel deze onderzoeker zich wel als de voorvechter van het zorgende vaderschap beschouwt, heeft ook hij geen woord kritiek op de onrechtvaardigheid in deze van justitie maar spreekt hij nog een vermaning uit in de richting van de vader die toch het meest voor het kind gezorgd had en dat misschien voor altijd zal moeten missen.

Zolang onderzoekers het probleem niet bij de kern benoemen, kunnen zij ook niet echt tot de oplossing bijdragen.

hoogachtend,

R. van Altena Oosterhout (Over-Betuwe)


Den Haag, 16 september 2005.

Beste Heer van Altena,

Tijdens de receptie na de verdediging van mijn proefschrift heb ik beloofd u antwoord te geven op de vraag die u mij schriftelijk zou stellen. Ik begrijp uit uw brief dat u vindt dat de kop boven het Trouw artikel niet overeenkomt met de inhoud van het artikel. Met die stelling ben ik het volmondig eens en ik was zelf ook onaangenaam verrast door de betreffende kop, ik hoop daarom dat u ook de moeite heeft genomen de verantwoordelijke krant en! of journalist hierover te schrijven.

Vervolgens gaat u in uw brief in op mijn onderzoek. Zoals u inmiddels hebt kunnen lezen in mijn proefschrift gaan de punten die u hier formuleert voorbij aan de opzet van mijn onderzoek. Ik ben het met u eens dat er nog interessante vragen voor verder onderzoek liggen en dat daarbij inderdaad de gang van zaken rond de scheiding, de rol van advocaten en de rechter en de handhaving van afspraken belangrijke aandachtspunten zijn.

Daarnaast wil ik echter graag nogmaals benadrukken dat een dergelijk grootschalig sociologisch onderzoek nooit over individuele gevallen gaat maar wel veel inzicht geeft in wat in onze samenleving gemIddeld genomen de gevolgen van echtscheiding voor kinderen zijn en of deze gevolgen variëren voor verschillende soorten echtscheiding.

U lijkt mij met het bijgevoegde artikel te willen overtuigen van de ernst van sommige situaties. U moet geloven dat ik mij daarvan heel goed bewust ben. Het doet echter niets af aan de resultaten en de daaruit volgende conclusies van mijn onderzoek.

Rest mij u veel sterkte te wensen,

Met vriendelijke groet,

Tamar Fischer

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/tamar2.html : zie ook de andere pagina's