"ongestoorde psychopaten"
doorklik naar dossier daders; stalking; beeld: Joep Zander "stalking???"

deeldossier van vaders daders van papa.nl.nu

waar is pappa?
Het plaatje hierboven is geinspireerd op de zaak Johan Last. Ondanks het feit dat hij met een pistool in zijn rug werd geschoten door de moeder van zijn kinderen vlak nadat hij zijn kinderen een paar kadootjes had gebracht werd Johan op grond van deze gebeurtenis het toonvoorbeeld van de stalker.
Sinds 12 juli 2000 is belaging (stalking) in Nederland strafbaar gesteld (Artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht). De maximumstraf is drie jaar gevangenisstraf. Kamerlid Boris Dittrich (D66) nam destijds samen met Otto Vos (VVD) het initiatief. In 2004 heeft het Openbaar Ministerie 986 maal een melding van stalking via de politie binnengekregen en zijn ze 720 maal tot vervolging overgegaan (bron Wikipedia). Stalking heeft veelal betrekking op vaders die proberen in contact te komen met hun kinderen. Het is een uitbreiding van de mogelijkheden die al waren gecreƫerd met de ontwikkeling van het middel straatverbod.
Meer over het onderwerp stalking in het boek Gemist vaderschap

In subdossier stalking:

"De andere categorie zijn psychopaten, meestal mannen die zich er niet bij kunnen neerleggen als hun echtgenote de relatie heeft beëindigd. Velen van hen functioneren verder goed en daarom kun je niet zeggen dat ze gestoord zijn". Boris Dittrich in het Algemeen Dagblad 31-8-1999

je kind willen zien is geen stalking; deze kaart was onderdeel van de acties tegen de ongenuanceerde elementen van de anti-stalkingswet Volkskrant ingezonden
Deventer;2 december 1997

Stalking en ontouderde ouders

Volgens de krant van dinsdag is er een wetsvoorstel ingediend gericht tegen zogenaamde stalking. Het gaat hierbij om een vorm van geestelijke mishandeling en is dus klaarblijkelijk een nadere uitwerking van wat nu al onder art.300Sr lid 4 kan worden vervolgd. Blijkbaar wordt onder Stalking niet alleen "hinderlijk lastig vallen" maar ook het onnode voeren van juridische procedures verstaan.
In de toelichting erbij wordt een verhaal verteld over beroemde Nederlanders die in het verleden hinderlijk zijn lastig gevallen. Als we echter in ogenschouw nemen wat de werkelijke bedoelingen zijn van genoemde wet moeten we kijken naar de uitgebreidere stukken die over de stichting Anti-Stalking in de pers zijn verschenen. Het blijkt dan dat het de bedoeling is om vooral ex-partners met kinderen de gelegenheid te geven elkaar voor de strafrechter te slepen als een van de twee zich hinderlijk gevolgd weet doordat de ander de kinderen wil zien. Toevallig ontving ik juist twee weken geleden van de hoofdofficier van justitie van mijn arrondissement bericht dat aangiftes tegen voormalige echtelieden vanwege het feit dat ze ex-echtlieden zijn worden geseponeerd. Mondeling werd dat nog uitgelegd als een beleid dat zich ook richt op alle mensen die samen kinderen hebben. Binnenkort verwacht ik antwoord uit die richting of dit beleid er ook toe strekt om al bij voorbaat niet alleen huisvredebreuk (mijn aangifte) maar ook bijn alle toekomstige stalkingaangiftes (en daarmee ook de betreffende wet) overbodig te maken. Of is er een andere bedoeling ?????

Overigens kan de staat zelf veel ondernemen om onnode procedures tussen ouders te voorkomen. Niet alleen strekt daartoe ouders die eenhoofdig gezag willen negatief te sanktioneren, maar ook het onmogelijk maken van naamswijzigingsprocedures en medegezagprocedures benevens het overbodig maken van herhaalde civiele omgangsrechtprocedures. En als er dan toch perse nog iets in het strafrecht moet; het nodeloos loyaliteitsmisbruik van kinderen door gezagsouders.

Joep Zander


dossierindex stalking
site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/stalking.html : zie ook de andere pagina's