dossier wetenschap en vaderschap; klik hier voor indexDossier Ed Spruijt site het zál vaders een zorg zijn


Argument, verhaal of praatje?


op kopstukje "Als het echt niet mogelijk is om een eind aan de ruzies te maken moet je overwegen het contact tijdelijk te verbreken. Dan is het soms in het belang van de kinderen om een jaar of twee jaar geen contact te hebben. hoe moeilijk dat voor de vader soms ook is. Daarom is mijn belangrijkste boodschap: doe je uiterste best om de communicatie met je ex-vrouw open te houden en ga desnoods door het stof." (Ed Spruijt; Een nieuwe start; Van Gennep 2001)

Dat "door het stof gaan" helpt is niet sociologisch aantoonbaar, onwaarschijnlijk en per saldo ook onethisch. Dat tijdelijke in de zin slaat nergens op. De meeste kinderen verliezen voor altijd of zeer lange tijd het contact met een van hun ouders, meestal de vader. Wat een hoop mensen denken in zijn uitspraken te moeten lezen is een vorm van salomonswijsheid. Ook dat is ten onrechte. Concluderend: juist zijn perverse beroep op ethiek zonder enig beroep op sociologie maakt het zo vreselijk onsmakelijk.(Joep Zander blog)

Je zou kunnen stellen dat Ed Spruijt er een handje van heeft om dit soort valse kort-door-de-bocht-wijsheden te verkondigen. Ook die promotie van de schijntegenstelling tussen gelijkwaardig en kindwaardig ouderschap smaakt als je even niet oplet naar een soort wijsheid. En de meeste mensen letten helaas niet op.(Joep Zander)

klik hier voor bestellen of informatie boek gemist vaderschap Meer over wetenschap en vaderschap in het boek Gemist Vaderschap
Spruijt Persoonlijk
Lange tijd moesten wij gokken wat Ed Spruijt zijn persoonlijke achtergrond is in de discussie. Veelal worden mannen die zich publiek bezig houden met scheiding en het familierecht zwart gemaakt op basis van hun eigen ervaringen, die hun dan minder objectief zouden maken. Veel politici en wetenschappers melden daarom hun achtergronden niet. Mensen als Joep Zander en Peter Hoefnagels doen dat wel. Onlangs vonden wij een stukje in het blad Nieuw gezin waarin wel wat persoonlijke zaken over Spruijt worden gemeld. "Zelf gescheiden- gelukkig al lang geleden- en daarna met kinderen en stiefmoeder een Nieuw Gezin gevormd. Inmiddels grootvader van twee kleinkinderen, die heel vanzelfsprekend omgaan met al hun (stief)oma's en (stief)opa's." Uit betrouwbare bron weten we inmiddels ook dat hij zowel eigen als stiefkinderen heeft en naar verluid zou hij een groot deel van de zorg voor zijn eigen kinderen op zich hebben genomen. Fijn om het even allemaal te weten. (Nieuw Gezin, jaargang 9 nummer 64)

En nog een stukje van deze merkwaardige puzzel; zelf is Spruijt helemaal niet door het stof gegaan......

Gescheiden vader

Zijn ouders hadden een harmonieus huwelijk. 'En nu ga je zeker vragen naar mijn scheiding...', grijnst Ed Spruijt.

'Dat is gelukkig al heel lang geleden, in 1980. De kin­deren waren vijf en acht jaar oud. Toen was het nog zo dat een van de ouders het eenhoofdig gezag kreeg. Natuurlijk hadden we conflicten, maar we wil­den wel allebei het beste voor de kinderen. Ik werkte bij de universiteit, een flexibele baan, en zorgde al regelmatig voor hen. Bovendien verdiende ik redelijk en kon dus ook wat hulpkrachten inhuren. Na veel hangen en wurgen kreeg ik uiteindelijk het eenhoof­dig gezag en bleef met de kinderen in ons huis wonen. Zo konden ze ook op dezelfde school blijven. Mijn ex-vrouw was inmiddels verhuisd.'

Opvallend vond hij, toen al, dat hij veel bewondering en steun kreeg uit zijn omgeving omdat hij als vader voor zijn kinderen bleef zorgen. 'Een soort voor- rechtspositie.' Het heeft hem wel geholpen.

Bovendien kon hij drie middagen per week een kin­dermeisje inhuren. Ed Spruijt hertrouwde zes jaar later en vormde zijn eigen, nieuwe stiefgezin.

(van: http://www.kind-en-opvoeden.nl/component/content/article/9-welkom/26-stop)

Ed Spruijt krijgt regelmatig van de Nederlandse pers de gelegenheid om zijn, vaak ongefundeerde en bevooroordeelde, verhalen over vaders en scheiding te vertellen. Hij beschuldigt zijn opposanten ervan niet te willen communiceren. In het tijdschrift Pedagogiek is een polemiek gevoerd tussen Joep Zander. en Ed Spruijt waarin hij toch vooral laat blijken vooral zijn eigen verhaal kwijt te willen. Overigens is ook Dhr Spruijt soms in beweging. Zijn aanvankelijk vrij negatieve standpunt over Ouderverstotingssyndroom (in het boek "Het verdeelde kind") heeft hij in het boek "Scheidingskinderen" enigszins verlaten. Het extreme standpunt over vaders (ze moeten maar door het stof) heeft hij helaas in de bovengenoemde polemiek herhaald waarbij hij aantekende dat het soms ook voor moeders op zou kunnen gaan. Naar gelang de aard van de context waar hij spreekt kan zijn standpunt nog aardig vaderonvriendelijk zijn. Heel belangrijk is zijn negatieve standpunt over gelijkwaardig ouderschap onder de mooi klinkende slagzin "Niet gelijkwaardig maar kindwaardig"

De wetenschappelijke activiteiten van Dhr Spruijt voldoen in een aantal gevallen niet aan de standaard voor integer wetenschappelijk onderzoek. Ook inhoudelijk is er het nodige op zijn opvattingen aan te merken. Uitgebreide analyses hierover kunt u terugvinden in de boeken van Joep Zander. Wat opvalt is dat de macht van Ed Spruijt groot is. Joep Zander meldt onder andere dat het meerdere malen is voorgekomen dat aanvankelijk opbouwende gesprekken met mensen werden afgebroken vanwege de mogelijkheid dat openhouden van dat overleg Dhr Spruijt zou kunnen grieven. Dit lijkt typerend voor de macht die Dhr Spruijt en een aantal mensen om hem heen hebben vergaard. Een zakelijk beargumenteerd afwijkend standpunt krijgt weinig ruimte. Joep Zander geeft daar in zijn blog voorbeelden van. We zijn de redactie van Pedagogiek uiteraard dankbaar dat ze die ruimte wel boden. Hieronder een aantal links en suggesties die u verder kunnen helpen.

 • In een vaderthemanummer van het wetenschappelijk tijdschrift Pedagogiek van mei 2011 verscheen het artikel: Ouderverstoting en de vergeten vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid. English summary. | reactie Spruijt. Repliek van Joep Zander op Spruijt. (citaten:Overzicht van de hele polemiek)
 • Polemiek Spruijt vs Tavecchio en Zander Pedagogiek In Praktijk 79 2014. Een discussie over de standpunten over gelijkwaardig ouderschap en de wetenschappelijke methoden van Spruijt- Sociale wetenschappen leiden ook tot doden. Reactie Joep binnenkort hier citaten
 • Is fatherhood a scientific problem?; About unsocial non-science in the Low Countries artikel Joep Zander in "In search of fatherhood" 2003 een goed overzicht over de missers in publicaties van onderzoekers Kalmijn, de Graaf, Spruijt, Duindam en anderen.
 • Blogs Joep Zander over Ed Spruijt
 • Onderzoek Spruijt voldoet niet aan wetenschappelijke criteria
 • Spruijt in het boek Moeder-Kind-Vader een drieluik over ouderverstoting
 • archief stukken integriteit Spruijt als zip file op te vragen met behulp van het contactformulier van deze site .
 • Spruijt - sliced and diced A critical review of: "Frequency of contact with non-resident fathers and adolescent well-being: A longitudinal analysis"; By Spruijt, A.P., Goede, M.P.M. de, Valk, I.E. van der; Journal of Divorce and Remarriage, Volume 40, (2004), pp: 77-91 By Peter Tromp & Robert Whiston, June 2009
 • blog van Annemarie van Maeckelenburg
 • De gang van zaken rond de publikatie "het verdeelde kind". Ed Spruijt c.s.publiceerde in opdracht van de Raad voor de Kinderbe....; hoe de overheid wetenschappelijk onderzoek over de kinderen en kinderbescherming naar haar hand weet te zetten. Opgeschreven naar aanleiding van de discussie over de beinvloeding van wetenschappers.
 • Directeur Levenkamp deelt kritiek op onderzoek Raad voor de Kinderbescherming. Begeleidingscommissie onderzoek deugt niet.
 • cijfers en Spruijt Brief van Rob van altena aan Dhr. Spruijt 1998
 • Bespreking van het Nederlandse onderzoek scheiding, omgang, gezag
 • Kinderbescherming schakelt Spruijt in Socioloog Ed Spruijt wordt ingehuurd om de Raad voor de Kinderbescherming in te dekken.

   


  Meer over wetenschap en vaderschap in het boek "Gemist vaderschap" van Joep Zander en Emiel Smulders; .

  Socioloog mist cijfers

  de heer A.P.Spruijt
  vakgroep Jeugd, Gezin en Levensloop Utrecht
  23 december 1998

  Geachte heer Spruijt,

  Naar aanleiding van uw woorden in het radioprogramma 'Vader mist kind' van 10 december jl., ben ik zo vrij u op het volgende te wijzen:

  1.De niet meer bij de kinderen wonende ouder wordt door u min of meer stelselmatig aangeduid als de 'vertrokken ouder'. Dit kan als algemene term niet juist zijn omdat het juist heel vaak de moeder is die met meenemen van , kinderen vertrekt (naar vluchthuis, minnaar of andere woning). De ouder die niet meer bij de kinderen woont, is dan dus de verlaten en niet de vertrokken ouder. Het radioprogramma besloot ook met een voorbeeld van zo'n situatie. Aangezien zo'n 75% van de scheidingen door moeders geëist worden en dezen i nog meer gevallen de kinderen toegewezen krijgen, moeten er (veel) meer verlaten of verstoten dan uit zichzelf vertrokken vaders zijn.

  2.Het percentage kinderen dat na scheiding de niet-verzorgende ouder (zeg maar: de vader) na verloop van tijd helemaal niet meer ziet, ligt volgens een Nederlands onderzoek (Griffiths en Hekman) op 40%, volgens de inleidende tekst van een uits wetsontwerp (1996) op bijna 50% en volgens de jongste demografische statistieken uit Frankrijk (1997) op 34%. Deze cijfers bevestigen wel elkaar, althans hun orde van grootte. Daartegenover staat voorzover mij bekend maar een Nederlands onderzoek dat een veel lager percentage geeft. Aan de juistheid en zelfs de integriteit hiervan mag m.i. terecht getwijfeld worden. Er is bij sommige autoriteiten sprake van een duidelijke onwil om het probleem te onderkennen.

  3- U suggereert dat de vader zich 'bij spanningen een jaartje zou kunnen terugtrekken om dan, als de spanning verminderd is, te kijken of er weer omgang mogelijk zou zijn. Er zijn geen onderzoeksresultaten die erop wijzen dat deze strategie goed zou werken voor het herstel van omgang en de indruk uit de praktijk wijst op het tegendeel. Naar onze ervaring wordt spanning meestal niet veroorzaakt door omgang maar door het inpompen van weerstand door de verzorgende ouder. Als die daardoor de omgang weet te blokkeren dan wordt die ook na een jaar heus niet meer hervat.

  Hoogachtend

  Rob van Altena

  medewerker -Nieuwsbrief Dwaze Vaders


  Over de cijfers in het omgangsrecht
 • home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming

  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/spruijt.html : zie ook de andere pagina's