klik hier voor dossierindex Ouderverstotingssyndroom Het zál vaders een zorg zijn, klik hier voor index en home Conferentie ouderverstotingssyndroom in Schaarbeek Belgie 2004
 • interview na afloop met Joep Zander
 • interview met van Gijseghem
 • verslag van de conferentie

  Samenwerkingsverband Ouder- en Belangenverenigingen bij Scheiding: SBO - Betrokken Ouders - BGMK vzw - BGMK.be - ADAMS - Goudi Oudervervreemding bij scheiding

  Tegensprekelijke presentatie van het ouderverstotingssyndroom - Parental Alienation Syndrome

  Dinsdag 30 maart 2004 - 13u45

  Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
  De Factorij - Huart Hamoirlaan 136 - 1030 Schaarbeek
  Uitgangspunten en bedoeling

  Bij scheiding van de ouders komen in een groot aantal gevallen eenzijdige contact-breuken tot stand waarbij één ouder, doorgaans de niet-inwonende ouder, vervreemdt van zijn kinderen en de kinderen van die ouder. Dat is een feitelijk maatschappelijk gegeven dat voorkomt in nagenoeg alle ontwikkelde landen en dat gepaard gaat met diepmenselijke drama's en met verreikende pyschologische gevolgen voor kinderen en ouders. Ook in dit land komt oudervervreemding op grote schaal voor. De parketten slagen er niet in de uitgesproken beschikkingen omtrent de omgangsregeling te handhaven en kinderen verdwijnen achter de horizon voor één van hun ouders.

  Prof. Dr. Richard Gardner, professor in de klinische kinderpsychiatrie aan de Columbia universiteit in de Verenigde Staten, heeft al in 1992 het ouderverstotingssyndroom beschreven in zijn baanbrekend werk "The Parental Alienation Syndrome, A Guide for Mental Health and Legal Professionals". Dit werk beschrijft hoe er contactweigering ontstaat tussen ouder en kind op grond van manipulatie. Het is een psychologisch of pathologisch systeem dat zich ontwikkelt binnen de relaties van scheidende ouders met kinderen. Het kan verreikende negatieve consequenties hebben voor de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen.

  We hebben het genoegen om Prof. Hubert Van Gijseghem aan het woord te laten over 'Parental Alienation Syndrome'. Het verschijnsel als dusdanig wordt ons verklaard, de wetenschappelijke bevindingen daaromtrent worden meegedeeld, onderzocht wordt welke middelen of mogelijkheden kunnen worden gebruikt om het fenomeen te ondervangen en tegen te gaan. Kortom, de deelnemers zullen de gelegenheid krijgen om informatie op te doen en die informatie zo mogelijk dienstbaar te maken in hun werkveld.

  Prof. Dr. Hubert Van Gijseghem is licentiaat Psychologie en Doctor in de Psychologie. Hij is gespecialiseerd in psychopathologie, ontwikkelingspsychologie en forensische psychologie en is de auteur van verschillende boeken en artikels over o.a. seksueel misbruik. http://www.psyced.umontreal.ca/571.htm

  Programma

  13u45 - Ontvangst

  14u00 Opening door Mevrouw Gaby Jennes van het Hoger Instituut Gezinswetenschappen

  14u05 Presentatie van de wetenschappelijke bevindingen m.b.t. het Parental Alienation Syndrome door Prof. Dr. Hubert Van Gijseghem van de Universiteit Montreal te Canada

  15u20 - Pauze

  15u45 Kritische reflectie op oudervervreemding en op het P.A.S. door Prof. Dr. Stefan Bogaerts van de Universiteit Gent en de Universiteit Tilburg (IVA)

  16u15 Debat met de aanwezigen Moderator: Ghislain Duchâteau van het Samenwerkingsverband

  17u - Einde Organisatie

  Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Huart Hamoirlaan 136 1030 Schaarbeek-Brussel Tel. 02 / 240 68 40-44 info@hig.be - www.hig.be

  Het Samenwerkingsverband van Ouder- en Belangenverenigingen bij Scheiding

  - Henri Pierre Rogie namens Advies en Dienstbetoon aan Mannen (Adams vzw.) - Oostende - David Ramakers namens Betrokken Ouders - Antwerpen
  - Dries De Preter namens de Belangenverdediging Gescheiden Ouders en hun Kinderen (BGMK.be vzw) - Antwerpen
  - Geert Van de Meerschaut namens de Belangenverdediging Gescheiden Ouders en hun Minderjarige Kinderen (BGMK vzw) - Gent
  - Eddy De Waele namens Steunpunt Blijvend Ouderschap (SBO vzw) - Hasselt
  - Ghislain Duchâteau namens de website Gescheiden Ouders Dienstbetoon door Informatie (Goudi - www.goudi.be)

  Ghislain Duchâteau Eendrachtlaan 3, 3500 Hasselt Tel. 011 / 22 86 25 ghislain.duchateau@pandora.be

  Jan Van Baelen Domeinstraat 1 - 2440 Geel Tel. 014 / 72 00 02 jan.van.baelen@pandora.be


  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/gardner.html : zie ook de andere pagina's