pappa.nl.nu: Het zál vaders een zorg zijn Rechter Quik-Schuijt en SP dat gaat niet samen


kunst joep ook over sorops kinderrechter Quik-Schuijt
 • Inleiding over de discriminerende vooroordelen van Quik-Schuijt
 • zie ook het wikipedialemma
 • de reactie van Wouter Hanhart (arts en voormalig voorzitter cie familierecht van het platform SCJF)
 • reactie van de stichting Kinderen Ouders Grootouders
 • Een oud artikel van advocaat Peter Prinsen waarin hij een aantal opvattingen van Quik Schuijt analyseert
 • NJCM over deze kwestie

 • persbericht van gezamelijke vader(m/v)organisaties
 • artikel in De Pers over de positie van Quik-Schuijt Kinderrechter Quik-Schuijt staat op een verkiesbare plaats voor de eerste kamer fractie van de SP.

  De NRC schreef in een artikel op hoe ongewenst het is dat de scheiding der machten (alweer) wordt verbroken. Daarnaast moeten we echter opmerken dat Quik-Schuit ook nog naam heeft gemaakt met het willens en wetens, in de publieke discussie, als rechter stelling te nemen tegen bestaande wetgeving over omgangsrecht. Dat maakt een plaats in de senaat, waar ze wetgeving moet beoordelen, extra discutabel.
  Een en ander is ook markant gezien de beschuldigingen van Ruud Luchtenveld en anderen dat de Eerste Kamer zich bij het afstemmen van de wetsvoorstellen Luchtenveld heeft laten leiden door juristenbelangen.

  Het ergste is echter nog wel dat deze mevrouw pertinent tegen gelijke behandeling is.

  " En jonge kinderen zijn nou eenmaal 100 procent afhankelijk van hun moeder. Dus als er niet een heel klein beetje medewerking is van die moeder, dan kan het kind niet zonder grote schade voor zijn ontwikkeling naar die vader worden gesleurd." (zie hier)

  De SP heeft in haar verkiezingsprogramma gekozen voor gelijkwaardig ouderschap. Conclusie; Mevrouw Quik-Schuijt mag geen senator worden en al zeker niet voor de SP.

  Inmiddels is over deze punten flinke beroering ontstaan bij diverse leden van de SP en vele ouderorganisaties waaronder Wouter Hanhart, KOG en F4J.


  Brief stichting Kinderen Ouders Grootouders (KOG)

  Aan het Bestuur van de Socialistische Partij
  Vijverhofstraat 65
  3032 SC Rotterdam

  Haarlem, 2 april 2007

  Geacht Bestuur,

  NRC Handelsblad van 31 maart meldt in het voorpagina-artikel ‘Rechters horen niet in de senaat', dat mevrouw mr Quik-Schuijt namens de SP in de Eerste Kamer zal plaatsnemen. Stichting KOG vindt dit betreurenswaardig.

  Op uw website staat over mevrouw Quik: “Kinderrechter met meer dan 30 jaar ervaring; vice-president van de Rechtbank Utrecht, mediator. Expert in familie- en kinderrecht.” Kennelijk vindt de SP langdurig kinderrechter zijn (en niet zomaar kinderrechter, maar expert!) een aanbeveling om lid van de Eerste Kamer te worden. Maar:

  - Als rechter heeft mevrouw Quik gehandeld en handelt zij in 2007 nog steeds in strijd met artikel 24 van de Wet op de Rechterlijke organisatie (… mogen zich niet directelijk of indirectelijk over enige voor hen aanhangige geschillen, … in enig bijzonder onderhoud of gesprek inlaten met partijen of derzelver advocaten, procureurs of gemachtigden, noch enige bijzondere onderrichting, memorie of schrifturen aannemen) en daardoor ook in strijd met artikel 11 lid c van de Wet RO (… kunnen door de Hoge Raad worden ontslagen; c. wegens handelen of nalaten dat ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak of aan het in haar te stellen vertrouwen).

  - Voor de SP van nog meer belang is waarschijnlijk, dat mevrouw Quik in beschikkingen en ook in een interview in Twee Vandaag op 7 februari 2005 er blijk van heeft gegeven familie- en kinderrecht zo te interpreteren, dat kinderen soms maar emotioneel mishandeld moeten worden. Als een kind bij de moeder woont en de moeder de relatie van het kind met zijn vader beslist wil beëindigen, geeft mevrouw Quik in haar beschikking een mishandelvergunning.

  - De SP brengt de trias politica in gevaar door een rechter naar de Eerste Kamer te sturen.

  Hopelijk zult u zich nader beraden over de wenselijkheid van deze kandidatuur.

  Met vriendelijke groet,

  (Truus Barendse-Cornelissen, secretaris)

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek

 • Last Updated http://vaderseenzorg.nl/qs.html : zie ook de andere pagina's