pappa.nl.nu: Het zál vaders een zorg zijn Rechter Quik-Schuijt:
 • vaders en moeders principieel ongelijkwaardig
 • omgangsrecht onzin


  kinderrechter Quik-Schuijt Op 7 februari 2005 zond de Tros op Twee Vandaag, Nederland 2,een boeiende reportage uit over omgangsrecht ( een inmiddels verouderde term die door vaders meestal wordt vervangen door de term gelijkwaardig zorgrecht). Peter Tromp maakte er een transcriptie van en Hein van Gils wijdde er een venijnige column aan ( beide met toestemming overgenomen. Quik-Schuijt doet hieronder een discriminerende uitspraak van jewelste. Nanneke Quik-Schuijt is Neerlands meest bekende kinderrechter, die eerder het voortouw nam bij het rechterlijke verzet tegen de uitvoering van het in 1990 vastgelegde recht op omgang. Inmiddels is deze mevrouw al weer jaren eerste-kamerlid voor de SP en voert ze al weer jarenlang oppositie tegen gelijkwaardig ouderschap.
 • Quik-Schuit en de SP
 • meer info/chronologie op site vaderkenniscentrum
 • zie ook het wikipedialemma
 • artikel in De Pers over de positie van Quik-Schuijt
 • de reactie van Wouter Hanhart (arts en voormalig medevoorzitter cie familierecht van het platform SCJF)
 • Een ouder artikel van advocaat Peter Prinsen waarin hij een aantal opvattingen van Quik Schuijt analyseert
 • ">uitzending Casa Luna 20-11-2007 waarin Quik-Schuijt de vloer aanveegt met het amendement van haar collega's in de Tweede Kamer samenvatting door Rob van Altena
 • discussie NRC 2013 Quick-Schuijt versus Joep Zander
 • Blogs van Joep Zander over Quik-Schuijt

  kunst joep ook over moederenkindmythe Het programma

  Slepende strijd voor omgangsrecht; video :
  Een gescheiden man weet na vier jaar juridische strijd eindelijk een omgangsregeling voor zijn kinderen af te dwingen. Op een gegeven moment besluit zijn ex-vrouw de kinderen niet mee mee te geven. Tot wie kan de vader zich dan wenden?

  De afgedwongen omgangsregeling werkte redelijk goed, totdat afgelopen kerst de ex-vrouw van de man de kinderen weigerde mee te geven. Is er een alternatief voor opnieuw een slepende procedure?

  Transcript Twee Vandaag-uitzending:

  Transcript van uitzending gemaakt door Peter Tromp (alleen te gebruiken of vermenigvuldigen met deze bronvermelding graag!)

   

  Studio intro:

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Goeienavond, welkom bij Twee Vandaag.

  Bas van 't Hof zag zijn kinderen jarenlang niet. Zijn vrouw ging d'r op een dag vandoor, met de kinderen.En ondanks een rechterlijke uitspraak over zijn recht op omgang, bleef ze de bezoeken saboteren.Afgelopen kerst stopte ze opnieuw met de bezoekregeling.

  Bas is ten einden raad. Zijn enige kans is een hernieuwde gang naar de rechter.

  Jaarlijks komen er 8.000 kinderen bij die het contact met hun vader zo verliezen.

  Linda van Dort maakte deze bijdrage.

   

  Reportage op locatie van Linda van Dort bij vader Bas van 't Hof:

  Bas van 't Hof (vader)

  Ik denk dat ik gedaan heb wat ik kon doen. En een hoop mensen zeggen: “Joh, dit is eigenlijk al-al-al ..zoveel dat je hebt gedaan, ja .. waar haal je de kracht vandaan. Nou ik denk, soms heb ik dat zelf ook wel eens, dat ik denk ja, waar moet je de kracht nog vandaan halen <Bas huilt> . Het heeft zoveel slapeloze nachten gekost. Maar ja, je gelooft toch dat die kinderen een vader nodig hebben.

   

  Linda van Dort (Reportage voice Twee Vandaag):

  De wanhoop van een vader die zijn kinderen niet mag zien. Na de scheiding heeft Bas van 't Hof vier jaar lang via rechtbanken moeten strijden voor bezoekrecht. De reden waarom dat zo'n slepende strijd is geworden is de onwil van moeder. Er is een keiharde uitspraak van de rechter dat Bas zijn kinderen mag zien. Maar moeder legt die uitspraak te pas en te onpas naast zich neer. Zoals afgelopen kerst.

   

  Bas van 't Hof (vader)

  Het zou voor het eerst in vier jaar zijn dat ik de kinderen weer bij mij zou hebben. Nou daar verheug je je op, je haalt allerlei dingen in huis, je bereidt dat helemaal voor, je hebt ideeën om met ze te gaan doen en noem maar op, dus daar leef je helemaal naartoe.

  Ze belt, van zeg ja, de vorige keer is de omgangsregeling niet goed gegaan, mijn dochter komt met allerlei klachten en je krijgt de kinderen de volgende keer niet mee.

  Dan denk je joh wat ga je me nu vertellen en zeker met de beleving van hé ik verheug me erop om de kinderen met kerst weer bij me te hebben.

  Maar goed die gesprekken die werden dus al vrij snel verbroken. En ik zeg ik kom gewoon mijn kinderen halen op 10 december. Ik ben daar naar toe gegaan, en moeder die zat boven in het raam en die gaf aan, ik heb je toch gezegd dat je niet hoefde langs te komen. En daarmee, ja daar hield het mee op.

   

  Linda van Dort (Reportage voice Twee Vandaag):

  Bas legt zich er niet bij neer en belt direct zijn advocaat.Bovendien doet hij aangifte bij de politie.

   

  Bas van 't Hof (vader)

  Politie heeft aangegeven, joh, we gaan bemiddelen, dat dat toch recht getrokken wordt. En dan zegt moeder van eh ja ik geef de kinderen niet mee en jullie zijn partijdig, jullie staan aan zijn kant.  Dus eigenlijk verbreekt ze daarmee de verbinding en als de politie wel zou komen,

  dan zou ze gaan vluchten, had ze aangegeven.Nou en daar moet je het op dat moment maar mee doen, ondanks dat je dan een uitspraak hebt van het gerechtshof, waarvan ik zeg ja die kan je toch niet eigenhandig zomaar in de kast onderin de la leggen.

   

  Reportage op locatie van Linda van Dort bij Jan Martijn Wigman, advocaat van vader:

  Linda van Dort (Reportage voice Twee Vandaag):

  Jan Martijn Wigman is de advocaat van Bas. Hij is gespecialiseerd in familierecht. In zijn praktijk heeft hij veel cliënten die hun kinderen niet mogen zien ondanks een uitspraak van de rechter.

   

  Jan Martijn Wigman (advocaat van vader):

  De vader in dit geval staat eigenlijk machteloos. Hij kan naar de deur gaan, treft daar vaak een dichte deur aan. Kan de politie nog inschakelen, maar die zeggen vaak: ga maar naar je advocaat. Vervolgens moet hij een procedure gaan starten, dat is een Kort Geding procedure, met alle kosten van dien. Dat kan zo tussen de 1000 en 1500 euro kosten. En dan moet hij nog hopen dat de Kort Geding rechter zegt: Meneer u heeft inderdaad recht op de omgang en ik verbind daar een dwangsom aan of een andere sanctiemaatregel in de hoop dat de moeder dan wel meewerkt.

   

  Reportage op locatie van Linda van Dort bij Ruud Luchtenveld, Tweede Kamerlid VVD:

  Linda van Dort (Reportage voice Twee Vandaag):

  Dit is theorie. Maar in de praktijk blijkt dat er vrijwel nooit moeite wordt gedaan om de moeder tot naleving te dwingen, door bijvoorbeeld boetes of desnoods arrestatie.

  Dit moet veranderen vindt Tweede Kamerlid Ruud Luchtenveld. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend.

   

  Ruud Luchtenveld (Tweede Kamerlid VVD):

  Natuurlijk he, denk je er niet meteen aan om een van de ouders in de cel te zetten, dat komt ook heel weinig voor. Veel vaker wordt een dwangsom toegepast, onder druk van bijvoorbeeld van 250 euro voor ieder weekeind dat er niet wordt meegewerkt aan een bezoekregeling. Dat is al een behoorlijk drukmiddel wat in de praktijk zal werken. Het wordt alleen nu zo zelden opgelegd, dat kan veel vaker. En dat is denk ik wat er in de rechtspraktijk zou moeten veranderen.

   

  Reportage op locatie van Linda van Dort bij Jan Martijn Wigman, advocaat van vader:

  Linda van Dort (Reportage voice Twee Vandaag):

  Wigman vindt het wetsvoorstel van Luchtenveld nog lang niet ver genoeg gaan.  Op dit moment kan de rechter ook een straf opleggen, maar doet dat nooit. Wigman vindt dat deze zaken in de toekomst in het strafrecht behandeld moeten worden.

   

  Jan Martijn Wigman (advocaat van vader):

  Nou een goede mogelijkheid zou denk ik zijn om het op te nemen in het strafrecht. En het niet meewerken aan een omgang strafbaar te stellen. Want daarmee geef je een heel duidelijk signaal af, aan mensen die niet meewerken, die weten wat de sancties zullen zijn. En het Openbaar ministerie gaat vervolgens .., moet vervolgens zorgen voor handhaving. En ik denk dat dat het probleem grotendeels zou oplossen.

   

  Reportage op locatie van Linda van Dort bij Ruud Luchtenveld, Tweede Kamerlid VVD:

  Linda van Dort (Reportage voice Twee Vandaag):

  Strafrecht vindt Luchtenveld geen oplossing. Hij signaleert dat rechters nu hun verantwoordelijkheid niet nemen. En dat moet veranderen.

   

  Ruud Luchtenveld (Tweede Kamerlid VVD):

  Als de rechter dan ook aan bod komt, dan moet de rechter ook knopen doorhakken.  Dus niet eerst weer maandenlang, jarenlange discussies over rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming. Nee, de rechter moet, als ouders er niet uitkomen, zeggen en zo zal het gebeuren.  En dan moet ook een rechterlijke uitspraak worden nageleefd. Het is te gek dat op allerlei gebied rechterlijke uitspraken moeten worden nageleefd. Maar op het gebied van het omgangsrecht en het familierecht niet.  Daar moeten we echt verandering in brengen.

   

  Reportage op locatie van Linda van Dort bij vader Bas van 't Hof:

  Linda van Dort (Reportage voice Twee Vandaag):

  Dat is natuurlijk prachtig dat wetsvoorstel. Maar ondertussen heeft Bas aan alle mogelijke onderzoeken door instanties en specialisten meegewerkt, hij heeft mediation gedaan, en is als uiterste middel naar de rechtbank gestapt. Alles en iedereen stelt hem in het gelijk. Er is geen enkele reden waarom hij zijn kinderen niet zou mogen zien. Toch weet een vrouw dit alles te dwarsbomen. En rechters straffen haar niet.

   

  Bas van 't Hof (vader)

  Daar heb je zoveel geld voor uitgegeven, ik denk dat het me bij elkaar wel 25.000 euro gekost heeft. En alleen om het recht, waar je recht op hebt, om dat te krijgen eigenlijk. Dan denk je: Ja, advocaten zijn er goed mee, rechters die worden er dik voor betaald. En, jij die al in een slachtofferrol zit, want zo ervaar ik het, he je bent ... vaak wordt gezien moeders zijn het slachtoffer ..., in deze situatie vind ik vaders echt in de slachtofferrol zitten en de kinderen.

  En dan denk ik ... En dan krijg je d'r daar nog eens bij overheen dat je heel veel geld moet gaan investeren in de verwachting en de hoop van ja pt..ik heb recht daar op, dus ik ga dat krijgen. En dan zie je dat daar ook nog een loopje mee wordt genomen, dus je hebt een dubbel probleem dan.

   


  Studiogesprek Jaap Jongbloed met familierechter mevrouw Quik-Schuijt:

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  En naast mij in de studio zit een van die rechters.  Namelijk Nanneke Quik-Schuijt. Familierechter is zij. Mevrouw Quik, hartelijk welkom. Ja, wat moet deze meneer nou doen?  Wat moet je nou doen als een moeder gewoon zegt: Ik hou mij niet aan die omgangsregeling?

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Dat is natuurlijk een drama en dat is verschrikkelijk moeilijk.

  Rechters worstelen daar allemaal mee

  In dit geval heeft meneer alles geprobeerd.

  Er ligt een uitspraak en dan kunnen wij niks meer.

  Wij kunnen d'r een dwangsom erop zetten.

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  U hebt wel dwangmiddelen ...ja.

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  We kunnen een dwangsom d'r op zetten. We kunnen gijzeling van de moeder, dus opsluiten bevelen en we kunnen in het uiterste geval nog een ondertoezichtstelling uitspreken om die moeder te helpen.

  Maar het probleem is, dat toch als ik moet kiezen voor de belangen ..., tussen de belangen van de vader en van het kind, dan moet ik toch kiezen voor het kind, die heeft zijn leven nog voor zich. En jonge kinderen zijn nou eenmaal 100 procent afhankelijk van hun moeder. Dus als er niet een heel klein beetje medewerking is van die moeder, dan kan het kind niet zonder grote schade voor zijn ontwikkeling naar die vader worden gesleurd.

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Dat kan ik me voorstellen. Maar nou bestaat, zeker bij kinderen als die weer een ietsje ouder zijn,  bestaat soms ook de indruk dat dat een beetje een dooddoener is,  dat dat altijd het belang van het kind is. Het is ook het belang van het kind dat het die vader ziet!

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Tuurlijk! Nou ik kan u met de hand op het hart bezweren, dat wij rechters tot het uiterste gaan om te proberen om een omgangsregeling van de grond te krijgen.

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Maar nou gaat het er juist om, om die situaties waarbij die omgangsregeling er is ...

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  en dan niet ...

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  en dan houdt, in dit geval de moeder, zich daar niet aan

  Dan hebt u middelen, u zegt het al, u kunt een dwangsom opleggen,  u kunt ze zelfs een jaar in de cel stoppen ...

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  nou niet een jaar ..

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Is het niet een jaar, die gijzelingen?

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Nou, weet ik eigenlijk niet

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  dat maakt niet uit ... maar het gebeurd te weinig, dat zegt men in deze reportage.

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Ja maar ik denk dat dat geen oplossing is. Die moeder moet geholpen worden om te zien dat het in het belang van haar kind is om naar die vader te gaan.

  Want stel u zich eens voor, je moeder moet betalen, en dit soort moeders vertelt dat aan haar kinderen, of ze wordt opgesloten. En jij moet gezellig een dag met je vader doorbrengen die daar de oorzaak van is.  Dat, dat ...

  Uit ieder onderzoek komt dat een kind dat contact heeft met de andere ouder terwijl de situatie conflictueus is, er slechter uitkomt op den duur dan een kind dat geen contact heeft.Een bepaalde mate van conflict is voor een kind niet meer te doen. Die moet dan kiezen van, alleen maar een ouder.

  Maar wat wij nodig hebben is ....

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Ja maar, dat conflict en die slechte verhalen over de vader, die zijn er in dit geval toch wel hoor!

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Die zijn er toch wel, maar wat wij nodig hebben, en wat de samenleving nodig heb,

  is hulpmiddelen om die moeder ... te helpen ... ervaren ...ehm ..

  D'r is een onderzoek geweest naar dat strafbaar stellen van vaders. Daar is uitgekomen ....

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  wat de laatste spreker voorstelde ...

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  ja .. niet van vaders maar van moeders uiteraard .. D'r is gekeken naar de landen om ons heen en wat daar uit kwam was dat allerlei landen ook sancties hadden, maar ze ook niet toepastten, net als bij ons.

  En wat daar ook uit kwam, is dat andere landen veel meer hulpmiddelen hebben zoals mediation, eventueel verplicht voorafgaand aan het huwelijk, omgangshuizen ...

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  En daar moet je het dus in zoeken, zegt u.

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Daar moet je het in zoeken.

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Kunt u ... noem dan eens konkreet ... noemt u dan eens konkreet wat je dan nodig hebt  om dit soort situaties te voorkomen? En hoe dat wel echt bereikt zou kunnen worden?

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Ja, om nou te beginnen met dat ouderschapsplan van meneer Luchtenveld.  Dat vind ik een prima idee als het niet alleen maar een papieren plan is. En ..

   


  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Dus daar maken ouders, zelfs al voor de scheiding,.... 

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  .. maken voor de scheiding een plan ...

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  ... een plan over hoe ze de zorg voor het kind gaan verdelen ...

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Ja, precies. Maar wat er heel goed kan gebeuren,  en dat hebben we eerder meegemaakt,  is dat daar een standaardplan in de computer van de advocaat zit, en dan kunnen ze tussen drie modules kiezen en het rolt er zo uit.Waar het echt om gaat is dat ouders samen nadenken van

  "we zitten in een hele moeilijke periode en hoe gaan we dat nou voor onze kinderen regelen". Een heleboel ouders hebben daar helaas hulp bij nodig.

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  En u hebt echt daarvan de verwachting, dat je dan dit soort problemen kunt voorkomen?

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Als je ..ehm, als je bijvoorbeeld mediation verplicht zou stellen voor ouders met kinderen voorafgaand aan de scheiding, dan leert de ervaring in andere landen dat dat heel veel narigheid voorkomt. Zoals we nu mediation inzetten, zijn we eigenlijk vaak veel te laat in het proces.

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Ja, en dan is het niet zo, dat achteraf, als de moeder zegt van ja, maar ik wil het kind toch eigenlijk helemaal niet afstaan ...dan ben je toch nog steeds even ver?

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Ja, je probeert die situatie te voorkomen. Kijk ehm, d'r zullen altijd moeders blijven die dwars blijven liggen. De mens is nou een keer niet volmaakt, dat zal altijd blijven.

  én wat mij dan wel enigzins aanspreekt, is niet zozeer om haar te straffen omdat ze het kind niet naar vader laat gaan, want die moeders doen dat vaak uit overtuiging dat dat het beste is voor hun kind. Maar ik vind wel dat je rechterlijke uitspraken in ons land  te makkelijk naast je neer kan leggen.

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Met andere woorden er moet ook wat gedaan worden om dit soort dingen te effectueren, uit te voeren, als een moeder zich er niet aan houdt!

   

  Nanneke Quik-Schuijt (familierechter):

  Daar zou nog wel iets te halen zijn denk ik, want als wij dan uiteindelijk zo'n omgangsregeling opleggen, hebben we alles bekeken, alle mogelijkheden. En dan vind ik ook wel dat die er moet komen.

   

  Jaap Jongbloed (Twee Vandaag):

  Hartelijk dank mevrouw Quik.

   

  Wilt u hierover discussiëren, dan kunt u terecht in ons forum over deze uitzending.


  Column Hein van Gils op ikvader over Nanneke QS.
  09 maart 2005


  Beste Nanneke, Mevrouw de Rechter

  Wat een schokkende uitspraak van je:

  "En jonge kinderen zijn nou eenmaal 100 procent afhankelijk van hun moeder. Dus als er niet een heel klein beetje medewerking is van die moeder, dan kan het kind niet zonder grote schade voor zijn ontwikkeling naar die vader worden gesleurd" (Nanneke Quik-Schuijt familierechter; 7 februari 2005)

  Eerst maar eens je feministische taalgebruik. Als Vrouwe Justitia ben je gewend om elk woord op een weegschaaltje te leggen. Je woordkeuze zal dan ook hier geen toeval zijn. "Hun" moeder zeg je en "die" vader. Die moeder en hun vader, zou dat ook kunnen? Dat klinkt direct al anders.

  Jonge kinderen zijn 100% afhankelijk van hun moeder, zeg je? Je kent onze geschiedenis en modern onderzoek blijkbaar niet. Voor de penicilline, toen moeders nog in groten getale in het kraambed stierven, zorgden vele vaders prima voor hun (niet "die") moederloze kids. En weeskinderen blijken het in alle opzichten net zo goed te doen als kinderen met moeders. Alleen ontvaderde kids doen het slechter doen dan gemiddeld. Dus als je wilt vonnissen volgens de bevindingen van recent sociaal onderzoek, dan weet je wat je te doen staat.

  Jouw ideologie heeft zelfs een naam: "tender years doctrine" in Amerika en is daar inmiddels ongrondwettelijk verklaard. Maar deze doctrine heeft er nog vele aanhangers onder juristen. Recent heeft het Iran van de Ayatollahs de tender years doctrine afgekondigd. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie je bent. Sommige staten in de VS maakten het trouwens nog bonter vroeger (maar tijdens mijn leven), door niet alleen alle baby's, peuters en kleuters als lijfeigene van de vrouwelijke ouder te behandelen, maar meisjes tijdens hun hele jeugd exclusief aan hun moeder toe te wijzen. Ook die extreme ideologie is vandaag nog goed te herkennen in de uitspraken van Nederlandse familierechters. Dat meisjes "… naar die vader worden gesleurd", nee dat kunnen wij rechters niet toestaan.

  Maar eigenlijk doet je hele psychobabbel er niet toe. Een mensenrecht, zelfs niet dat van een kleuter op verzorging door zijn beide ouders, mag helemaal niet afgewogen worden tegen steeds veranderende psychologische of sociologische opvattingen. Zulke inzichten zijn verdisconteerd in de mensenrechten.

  En Nanneke, kinderen hoeven helemaal niet naar hun (niet jouw "die") vader te worden gesleurd. Je geeft een feitelijk onjuiste voorstelling van zaken, een rechter onwaardig. Vaders (zoals ik) komen hun kinderen op de crèche of op school ophalen, zoals altijd al. Je hoeft een wetovertredende moeder alleen een straatverbod rondom de school te geven. Uit eigen honderdvoudige ervaring kan ik je verzekeren dat kids dan blij met hun vader meegaan. Een ideetje?

  dossier rechterlijke macht

   

   

   

   

  dossierindex
  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/qs.html : zie ook de andere pagina's