klik hier voor welkomspagina

Reconstructie verslag telefoongesprek met Mr. Pos


In 1997 was het vijf jaar geleden dat de moeder van mijn dochter met geweld mijn huis binnendrong. Waarna zij valse aangifte deed van mishandeling en mijn aangifte van huisvredebreuk in eerste instantie niet serieus werd genomen. Toen hij wel werd opgenomen werd hij op de plank gelegd. Dat betekent noch vervolgd noch geseponeerd. Omdat de zaak in 1997 mogelijk zou verjaren deed ik nog een laatste poging de zaak bij het Openbaar Ministerie in Zwolle aan te kaarten. Dit leidde tot een seponering op gronden die weliswaar gebruikelijk zijn maar bepaald niet acceptabel en vooral erg discriminerend naar sexe. Ook in 1997 werd ik op het politiebureau van zwolle geverbaliseerd wegens lokaalvredebreuk. Ik volhardde in mijn plan aangifte te doen. Dit zou echter volgens de politie Zwolle niet mogelijk zijn. In het kader van de nieuw opgelaaide discussie over mannen, vrouwen en huiselijk geweld acht ik onderstaande een zeer relevant verslag.


-Met Joep Zander

-Met Hugo Pos beleidsmedewerker parket Zwolle.

-Ik had u inderdaad gebeld en inmiddels ook gefaxt.

-Die fax heb ik nog niet.

-Hij was gericht aan hoofdofficier Hulsenbek met vermelding van u als behandelaar. Misschien ligt hij bij de secretaresse van Hulsenbek.

-Dat zou kunnen

-Ik heb u gebeld en gefaxt omdat ik me erg kwaad maakte over uw brief ten aanzien van de seponering van mijn aangifte tegen mevr. B. U schrijft dat is vastgesteld dat de betreffende aangifte huisvredebreuk gericht was tegen mijn (gewezen) echtgenote. Vooral dat woord "vastgesteld" maakte mij erg kwaad. Ik ben namelijk in het geheel nooit getrouwd geweest met Mevr. B.

-Ik heb dat wel opgemaakt uit de aangiftes, daar staat dat in.

-Ik heb de tekst niet letterlijk in mijn hoofd maar dat lijkt me stug.

- Nou wellicht heb ik het een beetje verkeerd gezien. Ik bekijk het misschien een beetje bevooroordeeld . Ik ben zelf getrouwd en denk wellicht niet zo gauw aan de mogelijkheid dat mensen samenwonen.

-Ik heb niet samengewoond meneer Pos.Ik heb met mevrouw B besloten een kind te krijgen en daarvoor te zorgen. Dat kind is met geweld bij mij weggehaald.

- Ik maak u mijn excuses. Ik bekijk het misschien een beetje bekrompen. Maar u had wel een partnerrelatie lijkt me.

-Dat zal ik niet ontkennen, die is al heel lang over en ik zie niet in wat dat ermee te maken heeft. Vaders wordt voortdurend verweten dat ze partner en ouderrelaties niet uitelkaar weten te houden. Wat echter blijkt is dat de instituten die ons dat verwijten het zelf niet kunnen. Dat blijkt uit uw handelen maar ook uit het handelen aan de overkant van uw gebouw bij wijze van spreken; de rechtbank bedoel ik. Het is een algemeen erkende opvatting dat ouderrelaties los moeten worden gezien van partnerrelaties.

-Maar u heeft toch een konflikt met mevr. B.

- Niet als partner. Zij houdt mijn kind bij mij weg; ze gebruikt daarvoor geweld. Zij pleegt huisvredebreuk. Het is een konflikt in die zin dat ik vind dat zij een misdaad pleegt. En zij vindt dat niet. Het komt wel meer voor dat de dader van een misdaad de misdaad ontkent. Dat is geen rede om niet te vervolgen.

- Maar door het feit dat u een relatie had is het moeilijk harde feiten te vinden. Als twee mensen van verschillend geslacht samen een kind hebben dan....

- Ik noteer; "verschillend geslacht"

- Nou ja ik denk een beetje traditioneel het kan tegenwoordig ook anders maar dat is de natuurlijke manier. Dus dan hebben ze een relatie. Dan wordt het moeilijk wat te onderzoeken.

- Ik heb u gesuggereerd een plattegrond van het huis op te vragen om te kijken of de aangifte die Mevr. B deed, en die u als bron neemt voor de ontkenning van haar misdaad, materieel op juiste feiten kan berusten. U zou de harde feiten in de vorm van PV's, getuigenverklaring en plattegrond kunnen gebruiken.

Die plattegrond zullen ze bij de woningbouwvereniging nog wel hebben.

- Die is misschien niet eens nodig.

- Oke

- De zaak is natuurlijk een beetje oud ook. Voorzover ik kan constateren hebben wij het pv nooit eerder gehad van de politie. Het zou misschien ergens in Zutphen kunnen liggen. Ik kan me voorstellen dat u dat niet leuk vindt. Maar het ligt niet aan ons.

- Ik wil wel geloven dat het komt omdat de politie het "op de plank" heeft gelegd.

Overigens is de agent die dat PV heeft opgemaakt als ik het goed begrepen heb geschorst geweest omdat hij aanvankelijk weigerde mijn aangifte op nemen en meer in het algemeen zijn bevooroordeelde houding tegenover mij.

- Dat klopt. Ik blijf het toch zien; ik heb u al gezegd ik ben misschien een beetje bevooroordeeld, als een konflikt tussen partners. Zo ben ik een beetje opgevoed.

. Mijnheer Pos, u bent ook opgevoed en opgeleid als jurist om feiten en vooroordelen uit elkaar te houden.

- Ja dat klopt. Nou ja u stelt dus dat er harde feiten zijn; dan kunt u dus een artikel 12 procedure starten. U moet mij niet vragen dat nu voor u te doen.

- Ik zal zeker overwegen een artikel-12 procedure te starten maar daarmee bent u nog niet van mij af. Ik heb een probleem met uw brief en uw seponeringsgrond. Wat ik overigens ook niet snap is dat als u vindt dat dit niet te vervolgen is wegens ex-partnerschap dat er zoveel mannen en vaders vervolgd worden voor allerlei al dan niet vermeende strafbare feiten als verkrachting binnen het huwelijk, vrouwenmishandeling en als toppunt wellicht in de toekomst stalking. Notabene betreft dit laatste, als ik de pers van de stichting anti-stalking moet geloven vooral het weren van vaders bij hun kinderen. U wilt toch niet zeggen dat dit allemaal niet vervolgd wordt door u.

- Nou; verkrachting binnen het huwelijk is moeilijk te vervolgen hoor, het is moeilijk daar bewijs voor te krijgen.

- Ja oke maar in prinisipe moet u dus vervolgen. Huisvredebreuk is veel makkelijker aan te tonen dan verkrachting binnen het huwelijk. Bij dat soort verkrachting speelt altijd de vraag wou ze het nou wel of niet? Deze huisvredebreuk is goed hard te maken. Als ik de moeder een klap had gegeven, wat ik ondanks het feit dat ze een misdaad pleegde niet deed, was ik zeker wel vervolgd.

-Als er duidelijke aanwijzingen zijn ja.

- U bedoelt door een arts gekonstateerde kwetsuren neem ik aan. Maar ook daarvan kan vervolgens weer gezegd worden dat dat komt doordat ze van de trap is gevallen.

-Dat zou kunnen.

De mechanismes zijn niet veel anders, maar ik ben ervan overtuigd dat u in prinsipe deze zaken vervolgt. Ik heb toch eigenlijk wel de indruk dat vaders voor alles en nog wat, al dan niet terecht, worden vervolgd en moeders stelselmatig niet. Bij uw parket heb ik zien gebeuren dat een vader werd vervolgd omdat hij volgens een door u ingeschakelde deskundige het omdoen van luiers niet aan de moeder overliet. Bij uw parket mijnheer Pos!! En u bent daarmee doorgegaan in hoger beroep; uw parket. Die vader is terecht vrijgesproken. Ik ben zelf door uw parket vervolgd voor het plegen van lokaalvredebreuk in het politiebureau dit was zogenaamd wel aan te tonen en ik ben zeer ten onrechte door de rechter veroordeeld, ik kwam op dat bureau aangifte doen. Als lokaalvredebreuk zo lichtzinnig tot bewijsbaarheid kan leiden zie ik niet in waarom dat bij mijn aangifte niet kan.

- Dat was geen lokaalvredebreuk maar huisvredebreuk.

- Het belangrijkste verschil tussen die twee is dat huisvredebreuk een ernstiger misdrijf is.

- Dat is waar

- Dus u zou dat kunnen vervolgen, maar u doet het niet; er zit een belangrijk aspekt van ongelijke behandeling in. Niet in het minst ongelijke behandeling naar sexe. Ik wil niet zeggen dat ik verkrachting geen ernstig misdrijf vindt of zo en dat moet ook zeker vervolgd worden en dat geld ook voor incest. Overigens is een groot percentage incestaangiftes vals zeker in geval van omgangsproblematiek. Een hoop incestmeldingen met die bedoeling leiden niet eens tot aangifte maar worden wel door de kinderbescherming de facto als aanleiding gebruikt voor een omgangsontzegging. Dhr. Hulsenbek is voorzitter van een landelijke commissie die misdrijven in deze sfeer onderzoekt. De missers in deze mogen uw parket dus vierdubbel worden aangewreven. Incestbeschuldigingen die zeer klaarblijkelijk onjuist zijn worden wel door u vervolgd. U kent het hoge percentage onterechte aangiftes van incest.

-Jazeker

-Er is dus sprake van ongelijke behandeling. Ik wil niet zeggen dat verkrachting niet vervolgd zou moeten worden misschien is het ernstiger dan het weghouden van een kind bij de vader......hoewel dat misdrijf wordt onderschat. In ieder geval is het zo dat verkrachting een erkend misdrijf is waarvoor adequate hulpverlening bestaat. Voor de trauma's die ik oploop bestaat geen hulpverlening. Het is gewoon niet erkend.

- Ja misschien klopt dat wel dat er ongelijke behandeling is maar dat komt dan misschien doordat vrouwen de zwakste partij zijn. Begrijp me goed ik wil het niet bagatelliseren, ik ben zelf vader van 4 kinderen; ik snap enigszins de problemen, maar ik bekijk het toch vanuit een ander referentiekader.

- Ja zo worden ze gepresenteerd. Ik heb erg veel kontacten met vaders.

Vrouwen zijn zeker zwakker als het gaat om hun positie op de arbeidsmarkt maar echt niet als het gaat om het ouderschap. Dat meent u toch ook niet??

- U weet er veel meer van af dan ik hoor ik al. Ik vindt het ook goed daarover van gedachten te wisselen.

- Misschien kunt u er dan nog eens goed analytisch naar kijken.

- We hebben de zaken al goed naast elkaar gelegd, en we konden er niets van maken.

- U bent zeker niet bereid die oefening nog eens met mij over te doen.

- Jawel hoor. Maar ik ben geen officier van justitie . De zaak is door de heer Hulsenbek afgehandeld. Ik zal hem voorstellen met u een gesprek erover te voeren. Dan kan zijn secretaresse erbij zitten om alles te noteren. Ik kan niet voor hem praten, maar ik geloof wel dat hij daartoe bereid is. We kunnen dan wellicht van te voren de zaken wat struktureren samen. Ik ben blij uw stem eens te horen. Er ligt hier een duimendik dossier en het is ons ook opgevallen dat uw faxen er niet vriendelijker op worden. Schriftelijke communicatie is ook niet alles.

- U heeft gelijk. En die fax van mij die ik gisteren gestuurd heb is ook bepaald kwaad van toon, maar wel terecht. U kunt dat in het licht van dit gesprek wellicht begrijpen, u heeft uw excuses aangeboden, die heb ik geacsepteerd. Mijn emoties waren van daarvoor. Als u de fax nog leest kunt u daar rekening mee houden.

- Goed ik zal proberen een afspraak te maken. Dat zal niet makkelijk zijn want dhr. Hulsenbek is veel weg.

- Dat begrijp ik met al die commissies enzo

- Ja en hij moet hier ook nog het beheer voeren.

- Misschien kunt u enigszins aangeven wanneer ik iets van u hoor. U ziet mijnheer Hulsenbek volgende week vast wel dus het lijkt mij mogelijk dat u in ieder geval binnen 10 dagen iets van u laat horen.

- Nou ik zal de sekretaresse van de hoofdofficier mijn verzoek voorleggen en dan zal het wel lukken om u inderdaad binnen 10 dagen iets te laten horen. En mocht hij er niet op ingaan dan kunnen wij nog altijd een afspraak maken.

- Dan was dit toch nog een prettig gesprek mijnheer Pos. Ik hoor van u.

- Inderdaad. Goedendag mijnheer Zander.Joep Zander
home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips


Last Updated http://vaderseenzorg.nl/pos.html : zie ook de andere pagina's