Het zál vaders een zorg zijn
Voor recentere ontwikkelingen bij de PvdA wijzen wij op de weigering een goed amendement van Jan de Wit te steunen in de Tweede Kamer, zie:SP-amendement gelijkwaardig ouderschap aangenomen in de Tweede kamer dit is een externe link Daarvoor ook de weigering van diverse kamerleden maar met name Ella Kalsbeek om met ons in discussie te treden zie
PvdA aan het begin van een lange ommezwaai.

Vaderaktie PvdA begint vruchten af te werpen


Op 20 november 2000; dag van de rechten van het kind was er een gerichte harde, maar nette aktie georganiseerd door het comite Stop Omgangsonrecht bij het partijbureau van de PvdA in Amsterdam. De basis voor deze aktie was het uitgewerkte tienpuntenplan voor de politiek door ons ook dikwijls "tien keer rood" genoemd, een guitige verwijzing naar het aloude tien over rood (het puntenplan van de interne vernieuwingsbeweging Nieuw Links binnen de PvdA in de jaren 70).De aktie was gericht op de politiek en tegen de apathie van onze volksvertegenwoordiging. We kregen voorpubliciteit in de Gelderlander.

Er werd vanuit lokatie verslagen naar deze verlagpagina. Ook daarna werd er nieuws van het comite daar gepubliceerd.

De directe media-aandacht voor de actie viel tegen maar op de lange termijn werd er door een aardige mediaattentie gescoord. Zo trad Joep Zander op in het jongerenlagerhuis en werden diverse keren samenvattingen en uitwerkingen van de lezing van Hoefnagels en commentaar van Ipe Smit gepubliceerd.

Als gevolg van deze actie werd er enkele malen zeer intensief gediskussieerd met kamerleden ( Arib, Santi, Hamer) en funktionarissen van het partijbureau. Met name de gesprekken met het partijbureau waren dikwijls heel verrassend en doorbraken ons (voor)oordeel dat de PvdA geen enkele feeling zou hebben met de problematiek van omgang en gezag.

Het was dan ook in het licht van de geschiedenis zeer bijzonder dat uiteindelijk samen met de vrouwen in de PvdA een congres werd georganiseerd over zorgherverdeling en omgangsrecht. Zie o.a paroolartikel"Bij omgangsregeling is moeders wil vaak wet"

Inmiddels zijn er ook een aantal belangrijke punten in het PvdA verkiezingsprogramma gekomen. Een aanvullend amandement is positief geadviseerd door het PvdA-bestuur en uiteindelijk na enige moeite in het verkiezingsprogramma gekomen.

artikel in "In search of fatherhood" over de onderhandelingen met de PvdA Beperkte Nederlandstalige versie.


Punten mbt het PvdA verkiezingsprogramma

Jongeren worden bij problemen vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het bureau jeugdzorg biedt daarom één loket waar ze voor alles terecht kunnen. De overheid zorgt voor meer samenhang in de verschillende voorzieningen door middel van een Wet op de jeugdzorg. Kinderen horen zoveel mogelijk verzekerd te zijn van de zorg van beide ouders. Daarom wordt de zorgplicht en het zorgrecht van ouders, neergelegd in verschillende wetten zoals belasting en familierecht, beter en eenduidig geregeld.

Een andere kans biedt een amendament nr. 282 dat luidt:

Na de wet op de Jeugdzorg toevoegen: Ieder kind heeft recht op een onbelemmerde relatie met beide ouders. De zorg voor kinderen is de verantwoordelijkheid en plicht van beide ouders in onderlinge gelijkwaardigheid.


site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- link2
RSS nieuw op papa.nl.nu
dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/politiek.html : zie ook de andere pagina's