Het zál vaders een zorg zijn fotoverslag lentemars 1998

Petitie gericht aan de tweede kamer

aangeboden aan Mr. Otto Vos op 21 maart 1998

Op 21 maart 1986 besloot de Hoge Raad der Nederlanden een serie arresten die het mogelijk maakten dat ook buiten en na het huwelijk gezamenlijk gezag over kinderen mogelijk was. Deze arresten zijn de geschiedenis ingegaan als de "Lentearresten" Deze arresten hadden tot gevolg dat ouders zonder huwelijk dan wel na hun huwelijk gezamenlijk gezag over hun kinderen konden uitoefenen. In 1992 is deze jurisprudentie "gecodificeerd", dwz. vastgelegd in wetgeving. In januari 1998 werd een nieuwe wetswijziging van kracht die het gezamenlijk gezag voortaan ook als vanzelfsprekend uitgangspunt zou hanteren. Dit lijkt het sluitstuk van een mooie reeks te zijn.

Ware het niet dat het nog steeds mogelijk is, en in het licht van de wetsgeschiedenis zelfs makkelijk, om onder dat gezamenlijke gezag uit te komen. Dit wordt nog versterkt door het effect van de bepalingen over medegezag die als het ware een premie stellen op het onderuithalen van het oorspronkelijke gezamenlijke gezag. Voor de kinderen die al jaren geen contact mochten hebben met hun vaders heeft de nieuwe wet geen enkel positief gevolg, alleen het negatieve van het stiefoudergezag; zelfs na de dood van de moeder zal het kind daardoor verstoken blijven van contact met zijn vader waarvan het dikwijls op misdadige wijze is gescheiden ( loyaliteitsmisbruik). Vandaar dat we vandaag op de twaalfde verjaardag van de lentearresten met een voorstel komen dat poogt een sluitstuk te zijn in de ontwikkeling van e wetgeving op het terrein van het familierecht. Gezamenlijk gezag moet. Alleen ontzettingsgronden (kinderbeschermingsmaatregelen) kunnen daar een eind aan maken. En als er moet worden ingegrepen dan wel tegen de ouder die niet-coöperatief is ( het salomonsbeginsel).

Wij vragen ook aandacht voor een aantal andere onrechtmatigheden in de praktijk van omgang en gezag. De organisaties van ons ouders worden al jaren niet serieus genomen in het overleg. De ene na de andere commissie denkt het te moeten stellen zonder de ervaringsdeskudigheid van onze vertegenwoordigers. Met als gevolg dat er de ene blunder na de andere begaan wordt. Ervaringsdeskundigheid wordt juist bij uitstek als een negatieve kwalifikatie gezien naast de goede opleiding die een aantal van onze vertegenwoordigers toch ook hebben.

Er is al jaren geen sprake meer van openbaarheid van uitspraken in het familierecht, de ombudsman behandelt geen klachten meer over de raden voor de kinderbescherming. Mensen worden gechanteerd en onder druk gezet om niet in aktie te komen. Kortom het functioneren van de sector familierecht; de helft van onze rechtssector, is een democratische rechtsstaat onwaardig.

Wij hopen op een gedegen reactie van uw kant.

De stichting kind en omgangsrecht.
Het platform samenwerkende clientenorganisaties in jeugdzorg en familierecht.

home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips


Last Updated http://vaderseenzorg.nl/petitie.html : zie ook de andere pagina's