Klik hier voor welkomspagina Het zál vaders een zorg zijn
Ouders moeten zorg verplicht vastleggen
Kind gaat voor bij scheiding
idem Utrechts Nieuwsblad


Van onze verslaggeefsters
Ouders die gaan scheiden, moeten van de Tweede Kamer voortaan verplicht op schrift vastleggen hoe zij na de echtscheiding voor hun kinderen zorgen. Daardoor weten kinderen beter waar zij aan toe zijn en bovendien moet het béide ouders stimuleren nauw betrokken te blijven bij de opvoeding. Een meerderheid in de Kamer steunt het voorstel van CDA-Kamerlid De Pater om een dergelijke afspraak verplicht te maken. Zij wil dat ouders tijdens de echtscheidingsprocedure bij de rechter laten vastleggen wie welke taken op zich neemt. Als later ruzie ontstaat over de opvoeding, kunnen zij teruggrijpen op het document.

Minister Donner (Justitie) staat welwillend tegenover het plan, bleek gisteren tijdens een debat. Hij onderzoekt nog hoe het voorstel in een wet kan worden gegoten. Momenteel is wel al wettelijk vastgelegd wie alimentatie moet betalen en wat er met de pensioenrechten gebeurt.

De Pater ziet het liefst dat ouders overeenkomen de zorg voor de kinderen gelijk te verdelen. Twee jaar geleden is al bepaald dat beide ouders na een scheiding het gezag over het kind houden. In de praktijk neemt vaak een van beiden de taken op zich, de ander krijgt een omgangsregeling. Wat de Kamer betreft wordt die relatie gelijkwaardiger.

Mr. L. Gijbels van de Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars (VAS) vindt het vastleggen van zorg voor de kinderen een goed idee. ,,Ouders moeten zich realiseren dat ze wel als partners uit elkaar gaan, maar altijd gezamenlijk ouder blijven.''

Volgens Gijbels gebeurt het vastleggen van de zorg voor kinderen in de praktijk al wel, zij het vrijblijvend. ,,Ouders die via een VAS-bemiddelaar scheiden, kunnen een model-kinderconvenant krijgen en samen invullen. Daar staat bijvoorbeeld in wie de kinderen naar de hockeyclub brengt en wie de huiswerkbegeleiding doet. Vaak werkt zo'n zorgverdeling beter dan een tijdsindeling van de week. Je bootst dan ook beter de situatie na zoals die was tijdens het huwelijk.''

Pedagoog Joep Zander, die verscheidene boeken schreef over vaderschap en recht, zit al jaren te wachten op een wettelijke zorgregeling. ,,Het stimuleert vaders voor hun kinderen te zorgen omdat ze gelijk behandeld worden. Mannen willen ook graag betrokken blijven, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.''

Volgens Zander, zelf gescheiden, is de rechterlijke macht nu nog te veel op de hand van de moeders. ,,Het scheelt daarom een slok op een borrel als je een document achter de hand hebt in de rechtbank. Ik zou er zelfs voor zijn om de zorgtaken al vast te leggen zodra een paar een kind krijgt, dus nog voor sprake is van een scheiding. Want als je het in het heetst van de strijd moet doen, is het lastiger. Je bereidt je ook voor op de dood via een uitvaartverzekering of tekent partnercontracten als je niet getrouwd bent. Waarom dan ook niet de zorg voor de kinderen al vroeg vastleggen?''

De Kamer vindt verder dat de overheid meer mogelijkheden moet krijgen om in te grijpen in privé-situaties, wanneer een echtscheiding problematisch verloopt. Dat betreft circa 18 procent van de gevallen. Vorig jaar strandden ruim 37.000 huwelijken. De meeste fracties willen dat er vaker gebruik wordt gemaakt van bemiddeling tijdens echtscheidingszaken. Uit onderzoek blijkt dat na inschakeling van een mediator minder conflicten ontstaan.

bron: (Algemeen Dagblad -voorpagina 12-12-02 )


Utrechts Nieuwsblad 13-12-2002

Brede steun voor verplichting om bij scheiding zorg voor de kinderen te regelen.

Vechten om zorg van je kind is mishandeling

 

Een kamermeerderheid steunt het initiatiefwetsvoorstel van het CDA om ouders bij een scheiding te verplichten de zorg voor de kinderen te regelen. Eindelijk, verzuchten kenners van het familierecht, maar er is nog veel meer nodig.

 

Heleen de Bruijn

 

Utrecht. "Het moet maar eens afgelopen zijn met de stroom van ruziënde ouders die dure procedures voor de rechters aanspannen wie de zorg over het kind krijgt. Het is kindermishandeling, ongezond en contra-productief," zegt Peter Hoefnagels, emeritus professor familierecht.

Hij adviseerde de Kamer om meer gebruik te maken van bemiddelaars als het gaat om de zorg voor kinderen van gescheiden ouders. Het gaat bijvoorbeeld om wie het kind naar de sportclub brengt en wie het van school haalt. Dit advies wordt nu ter harte wordt genomen door CDA-kamerlid Marleen de Pater, die het wetsvoorstel indient.

Een mooi streven, zegt Maarten Legene. woordvoerder van de stichting SoS-Papa. Hij vindt het wel een goed signaal aan de kinderrechters dat het 'nu maar eens afgelopen moet zijn met het elimineren van de vader als ouder'. "In de media wordt het alleen erg optimistisch voorgesteld, maar ik moet nog zien of dit voorstel op deze manier door de Tweede Kamer komt," zegt Legene. De toevoeging in de wet over het verplicht vastleggen van de zorg voor het kind na een scheiding, gaat de stichting overigens niet ver genoeg. Parlement en de minister van justitie zouden eens naar Frankrijk moeten kijken.

 

Daar is de familiewet geheel op de schop gegaan en ook aangepast aan de jurisprudentie van het Europese Hof.

Er staan in de Nederlandse wet namelijk nog steeds dingen. die het Europese Hof verbiedt. zegt Legêne. Als je bijvoorbeeld een kind krijgt en je bent niet getrouwd, dan kun je als vader dat kind alleen erkennen als de moeder daarvoor toestemming geeft. Het Europese hof verbiedt dat; die zegt dat je jegens het kind niet mag discrimineren tussen getrouwde en ongetrouwde ouders. Volgens L. Gijbels, woordvoerster van de Vereniging van Advo caat -Scheidingsbemiddelaars (V AS), kan het voorstel zinvol zijn. "Een goede stimulans voor ouders om er van tevoren goed over na te denken. De rechter zal zich ook actiever bezighouden met de onderhandelingen tussen de twee partijen. Ze zijn dus niet alleen juridisch bezig, maar gaan ook met de knelpunten tussen de partners aan de slag. Daar zijn we misschien ook wel eens aan toe. Emoties en belangen van mensen zijn niet in een juridisch kader te vatten."

Het bureau Postma & Partners geeft adviezen op fiscaal en juridisch gebied en regelt ook flitsscheidingen (binnen enkele dagen scheiden, zonder tussen komst van de rechter). Volgens woordvoerder Edwin van Schajik maakt de nieuwe regel geen verschil bij flitsscheidingen. De stellen die bij hem komen om snel te scheiden hebben over het alge;; meen al heel goed nagedacht over hoe ze de boel willen verdelen en dus ook de zorg voor kinderen. Overigens is het zo dat meeste mensen die komen voor een flitsscheiding, geen kinderen hebben, aldus Van Schajik. .

Fifty-fifty

Pedagoog Joep Zander, publicist op het gebied van vaderschap en' recht is blij met het wetsvoorstel "Het is goed dat ouders op die manier de opdracht krijgen de zorg voor hun kinderen fifty-fifty te verdelen. Bovendien maak je op die manier ook duidelijk dat de rechter zich aan die overeenkomst moet houden en het serieus nemen. Overeenkomsten die ouders onderling hebben opgesteld worden nu vaak nog door de rechter genegeerd. Dat is natuurlijk een belachelijke situatie.

 

Zander meent dat het functioneren van het hele familierecht niet deugt. "Mensen worden niet serieus genomen, er wordt maar wat aan gerotzooid. Ik pleit voor een herziening van de wet en een grondig onderzoek naar het functioneren van deze rechters en de kinderbescherming. Het is hoog tijd om dáár eens een parlementaire enquête naar in te stellen. " Volgens Zander zijn er massa's voorbeelden om aan te tonen dat. de wetgeving, maar vooral de rechtspraktijk niet deugt. "Eén: voorbeeld zal ik noemen. Ik heb formulieren gezien bij twee rechtbanken waarop notabene stond: voorgedrukt dat de moeder het wettelijk gezag over een kind kreeg. Dat kun je toch niet bepaald onpartijdig noemen."

 

Foto:


index kamerdiskussies december 2002
site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- link2 dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/citaten.html : zie ook de andere pagina's