klik hier voor dossierindex Ouderverstotingssyndroom site het zal vaders een zorg zijn

OuderverstotingssyndroomBen je gehersenspoeld om je eigen vader te haten of bang voor hem te zijn?

Ieder jaar worden in Nederland duizenden kinderen emotioneel misbruikt en wordt hun hart gebroken door hun eigen moeder die op een wraakzuchtige en vijandige manier omgaat met de vader van deze kinderen.
In de meeste gevallen is het een moeder die als enige de verzorging van de kinderen heeft gekregen van de rechtbank. Als aan deze moeder door de rechter bij scheiding de kind(eren) zijn toegewezen, begint vaak meteen het vernietigen van de relatie die de kinderen met de vader hebben. De levens van de kinderen, de vader en zijn familie zijn voor de rest van hun leven vol verdriet. Opa's en oma's en verdere familie van vaders kant worden dan ook vaak belemmerd om nog enige omgang met de kinderen te hebben.

Kinderen in een verbitterde omgeving, gecontroleerd door een wraakzuchtige en vijandige moeder, groeien vaak op met een gemis aan normen en waarden die nodig zijn om met anderen te kunnen samenwerken en stabiel in het leven te staan. Wraakzuchtige en vijandige moeders zijn kindermisbruikers. Vaak zijn ze opgegroeid in dezelfde soort omgeving.

Ieder jaar komen er weer kinderen bij die vijandig beïnvloed worden bij een (echt)scheiding. Alhoewel er veel moeders zijn die weten hoe ze moeten en kunnen samenwerken met de vaders en die de wensen en behoeften van hun kinderen respecteren, weten of kunnen veel moeders dit jammer genoeg niet. In plaats daarvan beginnen zij een campagne om de vader pijn te doen door systematisch de relatie tussen hun kind(eren) en hun vader kapot te maken.

Moeders beginnen vaak dit destructieve (kapotmakend) proces als de kinderen nog jong zijn en makkelijk te beïnvloeden door de ouder die de meeste controle over ze heeft. Hieronder staan enkele tekenen die erop kunnen wijzen dat je bent gehersenspoeld.

 • Je voelt je schuldig en bent bang om je vader te zien of te bellen omdat je weet dat je moeder dit niet leuk vindt.
 • Je moeder zegt altijd slechte dingen over je vader, ook tegen anderen. Je moeder heeft tegen jou gezegd dat je de naam van je vader niet uit mag spreken thuis. Je wordt zelfs bang om het onderwerp 'papa' ter sprake te brengen.
 • Je moeder is altijd vaag in het beantwoorden van vragen over je vader en zijn familie.
 • Je mag je oma en opa van vaders kant niet leren kennen of zien.
 • Je moeder zegt dat ze niet weet hoe ze je vader moet bereiken en zegt dat je hem toch niet zou willen zien of spreken.
 • Je moeder heeft geen foto's van je vader in huis en ze zegt tegen je dat er ook geen foto's van hem zijn.
 • Je mag op speciale dagen (verjaardag, vaderdag, Kerstmis e.d.) je vader niet zien. Je mag hem ook niet bellen of een kaart sturen.
 • Je moeder vertelt leugens over je vader, maar door je eigen ervaringen weet je dat het niet waar is.
 • Je moeder wil niets vertellen over de rechtszaak (echtscheiding of omgangsregeling bijvoorbeeld) ook al ben je oud genoeg om dit te begrijpen.
 • Je vader heeft geprobeerd om je cadeautjes te sturen, maar je mag ze van je moeder niet aannemen. Ze zegt dan bijv. dat het van de rechter niet mag.
 • Je moeder gooit kaarten en cadeautjes die je van je vader hebt gekregen in de prullenbak.
 • Je moeder vertelt je dat de rechter heeft bepaald dat je je vader niet mag zien is.

  Wat je kunt doen om het misbruik te stoppen en de waarheid voor jezelf te vinden.

 • Probeer contact te zoeken met je vader. Als je niet weet hoe, vraag dan een leraar of hij/zij je wil helpen om contact met je vader te zoeken. Zeg deze leraar dat je wilt dat hij dit vertrouwelijk doet en dat je moeder dus van niets mag weten.
 • Zoek op internet naar de naam van je vader. Vaders die hun kinderen missen hebben heel vaak hun e-mail adres op het internet gezet, zodat jij hun kunt vinden.
 • Als je weet hoe je contact met je vader kunt krijgen, doe dit dan. Er is een grote kans dat je vader heel erg veel van je houdt en dat hij veel verdriet heeft om wat je moeder gedaan heeft om de relatie tussen jou en je vader kapot te maken. Doe wat juist is en laat je niet bang maken om je open te stellen voor je vader. Vaak zul je zien dat je vader alles heeft geprobeerd om je te bereiken maar dat je moeder dit heeft belemmerd.
 • Zeg je moeder dat je haar woede en haat tegen je vader niet langer tolereert en dat ze haar houding moet veranderen en meer als een beschaafd, vriendelijk mens moet handelen.
 • Als je moeder je lichamelijk wil straffen of wil opsluiten omdat je de waarheid zoekt en omdat ze jou wil verhinderen om de waarheid te weten, bel dan de politie en geef je moeder aan wegens kindermishandeling. Als de politie niets doet, probeer dan te ontsnappen. Zeg dat je onmiddellijk naar je vader wilt. De politie kan achterhalen waar hij woont. Na jouw aangifte van mishandeling mag de politie jou niet naar moeder terugbrengen, maar moeten ze jou bescherming bieden.

  Vertaling van: Have you been brainwashed to hate your other parent?


 • meer informatie; index dossier ouderverstotingssyndroom (PAS)

   

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/judith.html : zie ook de andere pagina's