het zal vaders een zorg zijn; home artikel in de Panorama over drie vaders

commentaar:

Voor je kind opkomen.

Soms lijkt het net alsof vaders die voor hun kinderen opkomen bezig zijn gevechten tegen hun ex te voeren. Ook in de vooraankondiging van het overigens prima artikel over "Dwaze Vaders" bleek dat misverstand even door te klinken. Ik was een van de geinterviewden in dat stuk. Zelf vind ik het in ieder geval verwerpelijk om een strijd te voeren tegen de moeder van je kind, laat staan je "ex". Een relatie tussen volwassenen kan overgaan. Dat punt moet je ook zetten als je als partners, al dan niet getrouwd, uit elkaar bent. Geen strijd meer, en zeker niet over het hoofd van je kind. Wat anders is dat er soms moeders zijn die, gesteund door instellingen als de kinderbescherming, het niet kunnen nalaten hun eigen problematiek te projecteren in een gevecht tegen de relatie tussen vader en kind. Vaders proberen daar paal en perk aan te stellen. Dat is waar het uiteindelijke artikel ook van getuigt. Je kind vraagt liefde en onvoorwaardelijke opvoedingssteun van vaders en moeders. Geen strijd. En dat is in ieder geval ook mijn pertinente uitganspunt.

Joep Zander, geinterviewde vader, pedagoog en kunstenaar

het hele artikel


home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site-zoekmachine dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier rechterlijke macht

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/oost.html : zie ook de andere pagina's