dossier wetenschap en vaderschap
Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave OPZIJ; kansen zorgend vaderschap, ingezonden en naschrift; dupliek


Opzij kwam in februari 2005 uit met een tamelijk opzienbarend nummer met veel artikelen over vaders. Opmerkelijk is de verzoenende toon die men probeert aan te slaan en de stelling van een van de schrijfsters dat de wetsvoorstellen van Donner niet ver genoeg gaan (verplichte bemiddeling). Het feministiese maandblad Opzij laat opnieuw de heren Kalmijn en de Graaf aan het woord. Deze beweren , en dat is minder aardig, wederom dat zorgende vaders er na scheiding beter afkomen. Helaas, dit kan niet uit hun onderzoek worden geconcludeerd: zie dossier wetenschap.
In een reactie op de opzij van februari schreef ik een ingezonden brief die er nu ( het nummer van maart) in staat. Tot mijn verrassing heeft Professor Kalmijn deze keer wel de moeite genomen om op mijn kritiek te reageren. Ik geef mijn dupliek ( zo heet dat toch?) helemaal hier onder aan weer.

1. ingezonden Joep Zander:

auteurskop: Beloning voor zorgende vaders valt bitter tegen
afgedrukte kop : coouders

Hoe meer vaders zorgen, hoe meer problemen zij tegenkomen. Dat is niet verbazingwekkend voor een maatschappij die al meer dan honderd jaar gefocust is op moederlijke zorg. Deze visie is ook terug te vinden in de woorden van Joke Bol in het februarinummer van Opzij.

In datzelfde nummer melden onderzoekers Kalmijn en de Graaf echter het tegenovergestelde. Dat vraagt om uitleg.

Hun definitie van het begrip zorg draait om de investering in taken als:
Het brengen van de kinderen naar school of uitjes en praten over problemen. Fysieke zorgtaken als eten maken of luiers verschonen werden helemaal niet ingecalculeerd, laat staan het delen van verantwoordelijkheid en besluitvorming.

Ook de kwaliteit van de SIN-dataverzameling, die ten grondslag lag aan het onderzoek, is zelfs door de Graaf zelf gerelativeerd.

De meest houdbare conclusie is dat vaders die ķets meer investeren in zorg, ķets meer kans maken op behoud van toegang, zolang ze dat maar binnen een relatief traditioneel patroon doen. Doen ze andere taken dan de traditionele en ook voor een groter deel van de tijd, dan lopen ze zelfs extra risico om in conflict te komen. Daardoor lopen ze extra risico op scheiding en daarmee op verlies van toegang tot hun kinderen. Het kanten plafond voor mannen ligt een stuk lager, en dus dichter bij het klassieke patroon, dan het glazen plafond voor vrouwen.

Gelijkwaardig ouderschap gebaseerd op rechtvaardigheid blijkt gelukkig een uitgangspunt voor Opzij. Het onder ogen zien van de werkelijkheid kan helpen dat doel te bereiken.

Joep Zander

pedagoog en publicist

2. Naschrift prof dr. Matthijs Kalmijn en dr.Paul de Graaf
Wij hebben inderdaad gekeken naar de sociale aspecten van zorg, zoals voorlezen, naar school brengen, etc. Onderzoek toont aan dat vaders die veel tijd besteden aan sociale activiteiten met hun kinderen ook relatief meer tijd besteden aan hun fysieke verzorging. Bovendien zijn zorgende (fysiek of sociaal) vaders hoger opgeleid en hebben zij vaker moderne opvattingen.

3. Joep Zander's reactie daarop:
Uiteraard wil ik niet ontkennen dat betrokken vaders met een klassieke rolopvatting ook wel eens meer de handen uit de mouwen zullen steken, meer dan minder betrokken vaders. Maar dit soort betrokken vaderschap is wat anders dan zorgend vaderschap in de definitie zoals die door opzij en het vigerende feminisme worden geduid. De tegenargumenten missen doel; het is geen weerlegging. Vaders die gelijkelijk of meer dan de maatschappelijke modaliteit, zorgen als moeders hebben het nog moeilijker dan andere vaders die het overigens al moeilijk genoeg hebben. De Graaf heeft tot nu toe geweigerd de complete cijfers aan mij ter inzage te geven. Ik heb hem hier al meer dan twee jaar geleden om verzocht. Kalmijn heeft nu voor het eerst op mijn kritiek willen reageren. Waarschijnlijk zou complete inzage van de cijfers mijn gelijk kunnen ondersteunen. Overigens ondersteunen ook ander onderzoeken en argumenten mijn stelling over het kanten plafond ( een mix van Farrells kanten gordijn en het glazen plafond). Overigens is mijn punt over de kwaliteit van het SIN-onderzoek blijven staan.

Joep Zander

Zie ook

  • dossier wetenschap
  • de discussiepagina van opzij bij het artikel

     

    site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
    Last Updated http://vaderseenzorg.nl/citaten.html : zie ook de andere pagina's