dossier muzen over vaders, omgangsrecht en loyaliteitsmisbruik Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave
Oproep voor fotomateriaal bij een kunstwerk over 'gemist vaderschap'.

In het kader van mijn afstudeerproject beeldhouwen aan de vrije kunstacademie in Nunspeet werk ik het thema vaderschap uit in een serie van drie projecten. Een van die projecten is een beeldengroep van vijftig handen met koppen geïnspireerd door de schreeuw van Munch.
Het gaat in mijn beeldengroep om de innerlijke, misschien nooit naar buiten gekomen, schreeuw van vaders die hun kinderen missen, maar ook de schreeuw van kinderen die gescheiden zijn van hun vaders.

De vijftig beelden worden in een veld tentoongesteld met daartussen foto's en brieven van vaders en kinderen. Ik wil zowel vaders als kinderen uitnodigen om deel te nemen aan dit kunstproject door mij foto's, tekeningen of brieven aan kinderen toe te sturen, die als een bewijs van herinnering, verlangen en genegenheid onderdeel van het kunstobject gaan maken. Met uw materiaal zal respectvol worden omgegaan. Brieven aan kinderen in gesloten enveloppen worden niet opengemaakt maar zo in het kunstwerk verwerkt.

Mogelijk worden uw foto's verwerkt in een videopresentatie bij de expositie. We streven met een groep kunstenaars, waaronder Joep Zander naar een internationale tentoonstelling rond het thema 'gemist vaderschap' om de problematiek van vaders op kunstzinnige manier onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Via deze webside houden we u op de hoogte de expositie data.

U kunt uw materiaal (geen digitaal materiaal) met vermelding van uw naam en adres toesturen aan:

Met vriendelijke dank
Emiel Smulders
Adelaarweg 69 7701 KL Dedemsvaart

site Emiel

 

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/oproepemiel.html : zie ook de andere pagina's