het zal vaders een zorg zijn; home klik hier voor dossierindex emancipatiedossier feminismekritiek

Brief aan de directie van het Verwey-Jonker instituut, en antwoord

 

 


In september 2004 vond het congres working fathers, caring men plaats in Rotterdam. Ter gelegenheid daarvan werd er door vaders (fathers4j) aktie gevoerd. Georganiseerde mannen werden namelijk uitgesloten. Dit ondanks het feit mannen zich uitvoerig hadden laten horen in het voortraject van deze confergeus.htmlentie; o.a de campagne "Mannen worden er beter van ...en vrouwen ook". Onder andere werd als afsluiting van deze campagne in een toespraak van minister de Geus gemeld dat ook mannen emancipatieachterstand hebben. Daarom zo zei de Geus, zou er een onderzoek komen naar de achterstanden van mannen. Na allerlei ingewikkelde communicatie met de directie van DCE bleek uiteindelijk dat het plan voor onderzoek in de onderste la lag. Maar even was er een gerucht dat het Verwey-Jonker-instituut het onderzoek zou mogen doen. Dit instituut doet van oudsher veel onderzoek voor de rijksoverheid over sociale kwesties met name ook rond emancipatie. Hierbij is de neutraliteit van het instituut omstreden.
Geachte heer Boutellier, Geachte heer Swinnen,

de actie bij het conferentiegebouw in Rotterdam Ik sprak u afgelopen zaterdag beiden afzonderlijk kort over (deels) dezelfde onderwerpen.

Het eerste punt betrof de, door mij veronderstelde opdracht van de Directie Coordinatie Emancipatiebeleid aan u om een onderzoek te doen naar de achterstanden van mannen t.a.v emancipatie op basis van de toezeggingen in deze van minister de Geus. Zowel van u als van de heer Licher (directeur DCE) kreeg ik te horen dat van een dergelijke opdracht geen sprake was en (van Dhr Licher) dat er zelfs nog geen aanbesteding had plaatsgevonden.
Ik heb een en ander nader bekeken, en ik moet concluderen dat ik door iemand anders daarover volstrekt op het verkeerde been ben gezet. Mijn excuses daarvoor.

Het tweede punt betreft mijn opvatting dat het Verwey-Jonker-instituut manonvriendelijk is. Dit punt wil ik graag staande houden aan de hand van een citaat uit uw persbericht mbt uw recente onderzoek working fathers, caring men.
(begin citaat) Vrouwen in Europa zijn de afgelopen decennia meer gaan werken, zonder dat mannen evenredig meer zijn gaan zorgen. Deze taakverdeling tussen de seksen staat een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen in de weg en belemmert daarmee de keuzevrijheid van vrouwen om te gaan werken. (eind citaat>

Als u manvriendelijk, (of desnoods alleen al vanuit mannenperspectief kijken) zou zijn zou de tekst m.i als volgt moeten luiden ( geheel gebaseerd op wetenschappelijke -cbs-gegevens). Ik merk op dat de conferentie mannen als onderzoeksobject en doelgroep lijkt te hebben.

"Mannen in Europa zijn de afgelopen decennia meer gaan zorgen, zonder dat vrouwen de daaruit ontstane meerbelasting van mannen hebben kunnen overnemen. De gecombineerde werk/zorgtaakbelasting is sinds 1998 voor mannen hoger dan voor vrouwen (CBS) Deze taakverdeling tussen de seksen staat een hogere zorgparticipatie van mannen in de weg en belemmert daarmee de keuzevrijheid van mannen om meer te gaan zorgen."

Dit is nog maar een eenvoudig voorbeeld maar in al zijn eenvoud wellicht overtuigend. In ieder geval ben ik benieuwd naar uw reactie

Met vriendelijke groet

Joep Zander

redactionele opmerking: De verwijzing naar het CBS in deze mail is niet terecht; dit moet zijn: Sociaal en Cultureel Planbureau. zie ook nadere toelichting


Antwoord

Geachte heer Zander,
ik kom nu pas toe aan uw mailbericht en heb er met belangstelling kennis van genomen.
Vooralsnog zie ik - geven de beperkte tijd - geen aanleiding er op dit moment verder op in te gaan.

Met vriendelijke groet,
Hans Boutellier

------------------------------
Prof. dr. J.C.J. Boutellier Algemeen Directeur Verwey-Jonker Instituut - 10 jaar Sterk door Onderzoek. Kromme Nieuwegracht 6, 3512 HG Utrecht Telefoon: 030-230 07 99, Fax: 030 - 230 06 83 website: www.verwey-jonker.nl -------------------------------


Geachte heer Boutellier,

Ik vind uw antwoord zeer teleurstellend; zeker gezien vanuit wetenschappelijk oogpunt. Wellicht kunt u nog overwegen om vanuit uw hoedanigheid als hoogleraar alsnog inhoudelijk antwoord te geven.

Met vriendelijke groet

Joep Zander

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/damesconf.html : zie ook de andere pagina's