Archiefpagina van de site
"Het zál vaders een zorg zijn"


Zie de opmerkingen op de pagina archiefindex
site Het zal vaders een zorg zijn

Laatste nieuws

nieuwspagina van "Het zál vaders een zorg zijn". Onafhankelijke site voor de Nederlandse vaderbeweging.99-2


U zult op deze plek op wat onregelmatige manier nieuws zien verschijnen over vadersschap in Nederland . Het nieuwste staat bovenaan. Er zal regelmatiger wat veranderen zonder dat u dat bij de headlines op de homepage zult terug vinden. Ook financiele en redactionele bijdragen en andere ondersteuning zijn welkom.
Nieuw: onder aan inhoudsopgaveframe zoekformulier. Hiermee kunt u zoeken op onze hele site.
Neem een abonnement op het gratis E-zine Worried with Children.
artikel over homohuwelijk en vaderschap (Grenzeloos juni)
"Ruimte voor mannen" komt uit in augustus.... bij van Gennep....met bijdrage van Joep Zander en Rob van Altena

Deze site van het net verwijderd per 4-8-1999????

beperking van de vrijheid van meningsuiting ?? Meer informatie ?vraag erom!

De verklaring van Langeac (Engels)

Internationaal manifest over Equal Shared Parenting getekend door ouderorganisaties uit Chili, Nederland, Duitsland, Engeland, Ierland, Spanje en Frankrijk.

Gardner was in Nederland

17-7-1999
Professor Richard R.A Gardner sprak op het congres dat werd georganiseerd door het Platform SCJF en justitie. Deze Amerikaanse psychiater en schrijver is bekend van de benoeming en beschrijving van het Parental Alienation Syndroom.

Hij legde in zijn toespraak uit dat het Oh Zo liberale Nederland een grote en collectief begane misdaad tolereert. Een misdaad die wellicht , volgens Gardner, dan incest. Ouders die op een of andere wijze kinderen programmeren om zich tegen hun andere ouder te richten begaan volgens Gardner een vorm van loyaliteitsmisbruik die met gevangenisstraf en uiteindelijk ontzetting uit het ouderlijk gezag of wijziging van het ouderlijk gezag tot gevolg zou moeten hebben.

Merkwaardigerwijze vond Gardner dat het uitdelen van gevangenisstraffen maar moet beginnen bij een van de vaders die zich aan deze vorm van kiondermishandeling schuldig maakt. Dat zou het maatschappelijk acceptabeler maken om de stap over de drempel te zetten , zo meende hij.Gardner in gesprek P> Op het congres werd nog meer zinnigs gezegd door de diverse sprekers. Zo legde Peter Tromp namens het platform de justitiele organisaties over de knie. "Er wordt veel gepraat met de kinderbescherming maar er verandert daar nog helemaal niets." In de workshops kondigde Tromp ook nog aan dat het platform het doen van aangifte tegen kinderbeschermers waar nodig zouondersteunen. Plenair kwam het hoge woord er helaas niet uit.

Vincent Duindam benadrukte dat moeders nog steeds de deur zijn om toegang te krijgen naar je kinderen. (sic)

foto's congres pscjf/gardner


Cijfers omgangsrecht en onrecht

Cijfers omgangsonrecht in Volkskrant voorbarig c.q onjuist 17-7-1999
De Volskrant ( Peter Giessen) deed onlangs weer een poging de omvang van het omgangsonrecht te camoufleren. Bij het weergeven van een resultaat van een onderzoek naar de hoeveelheid ouders die hun kinderen niet zien werd vergeten te vermelden dat het voorlopige resultaten waren. Nu lijkt het of maar 12% van de vaders hun kinderen niet ziet na scheiding. Dit is echter ongeveer de helft. Het verschil wordt verklaard door het feit dat de non-response niet is onderzocht.

De cijfers van het onderzoek (Matthijs Kalmijn) zijn slechts resultaten van het turfwerk en niet resultaten van onderzoek. Het genoemde onderzoek is namelijk nog niet af. Met name de nonrespons is nog niet geanalyseerd. Dit is in dit soort gevallen van wezenlijk belang. Het is overigens te hopen dat de analyse van die non-respons ook op verantwoorde manier plaatsvind. Er mag nog steeds van worden uitgegaan dat ongeveer de helft van alle kinderen in landen als Frankrijk, Engeland, Duitsland en Nederland een van de ouders niet ziet na enige vorm van scheiding. Voor meer informatie leze men het achtergrondstuk hierover op mijn site :cijfers.

Peter Giessen zou er nog eens naar kijjken....
Dhr. Kalmijn zou terugbellen.....
We houden u op de hoogte.


huilende vaders

herzien 23-5-1999
Gerard van Duin meldt dat zijn boek "huilende vaders " een verslag over omgangsrecht en de wijze waarop de rechters tot beslissingen komen vrijwel gereed is. Hij geeft in het verslag aan wat een vader en kind psychologisch moeten doormaken, hoe rechters en kinderbescherming het verliestrauma van het kind veronachtzamen en hoe rechters komen tot samenweefsels van verdichtsels in hun beslissingen en processen verbaal om zo hun beslissingen te " motiveren " Het verslag kan besteld worden. bestellen bij: Gerard van Duin. Een deel van het verslag is te vinden op onze site. Maandag 14 juni om 11.00 uur zal Gerard het verslag aanbieden aan leden van de tweede kamer. Belangstellenden zijn welkom.

belastingtips

Een nieuwe rubriek met belastingtips.

communicatie

13-5-1999
Onze nieuwe column door Robert van Veen, voormalig hooofdredacteur nieuwsbrief Dwaze Vaders.
vertrouwen artsen in kinderbescherming ontbreekt

CBS-bericht (20-4-1999)

Jongeren in eenoudergezinnen piekeren meer

Het maakt nogal wat uit of jongeren in een gezin met twee ouders of met één ouder leven. Kinderen in eenoudergezinnen zijn minder tevreden over hun leven en piekeren meer dan kinderen in twee-oudergezinnen. Ook vertonen ze meer ongezond en crimineel gedrag.

Vader+kind-centrum in startblokken

Het Vader-en-kindcentrum Nederland is een initiatief waar onder andere het landelijk centrum voor seksespecifieke zorgvernieuwing Transact en Code M aan deelnemen. De "steigers" worden opgetrokken om te komen tot een professionele voorziening voor vaders. Er is een persbericht uitgegaan.

Equal Shared parenthood

Op deze site een mooi overzicht van principes van gedeeld ouderschap. We hopen binnenkort met een vertaling te komen E.S.P= Equal Shared parenthood.


Dwaze Vaders

Uiteraard vinden wij zelf "Dwaze vaders" nog steeds een geuzennaam. maar de manier waarop de stichting van dezelfde naam het steeds weer voor elkaar krijgt actieve leden van zich te vervreemden mag nu toch wel eens publiekelijk aan de kaak worden gesteld. De uitgave van de laatste nieuwsbrief van de stichting ging gepaard met het collectief opheffen van de hele redactie en het censureren van vele bijdragen van redacteuren. Een van die stukken publiceren we hierbij alsnog

Wetenschap over mannen

26-4-1999 In het kader van genderstudies heeft de capaciteitsgroep communicatie en welzijn van de Faculteit Algemene Sociale Wetenschap van de Universiteit Utrecht in de maanden mei en juni twee internationaal bekende gastsprekers uitgenodigd, die hun aandacht op mannen en mannelijkheden richten.
11 mei: Michael Kimmel:  "Masculinity as Politics and the Politics of Masculinity in the U.S." 
11 juni: 1999 : prof. dr. Robert Connell.
meer info

Vermist bij vader

23-4-1999
Tros "vermist" gepresenteerd door Jaap Jongbloed. Een moeder met foto van haar kind Mariska van Drosthagen. Drama? Kan iemand vertellen waar ze is?
Haarfijn mijnheer Jongbloed. Dat kind zit bij haar vader. De moeder heeft het telefoonnummer.
Truus Barendse, vice-voorzitter van het Platform SCJF vraagt de Tros of ze mag uitleggen hoe de zaak in elkaar zit. Dat het kind helemaal niet vermist wordt. Redactrice Loes Lehman: "Ik ben helemaal niet geinteresseerd in uw verhaal."
Ook programma's maken is broodwinning. En als daarbij past om vaders zwart te maken door ze als gewelddadige types neer te zetten en een juister oordeel radicaal te ontwijken.......

Infanticide

Voor diegenen die het al misten en vooral ten behoeve van de wetenschappers in Leiden en Tilburg die onderzoek doen naar de dramatische situaties rond ouders die de hand aan zichzelf en hun kinderen slaan hebben we het stuk "Infanticide" van Peter Prinsen opnieuw op het net gezet.

Ruimte voor mannen

31-3-1999
jaren-50 brochure Als de planning ons niet bedriegt komt in juni het boek "Ruimte voor mannen" uit bij uitgeverij van Gennep in de Genderserie. De titel van het boek lijkt een verwijzing naar het boek "Ruimte voor vrouwen" van Marilyn French. Het boek is min of meer het vervolg op "De eerste sexe" dat ook al een verwijzing bevatte naar "De tweede sekse " van Simone de Beauvoir. Zou het zo kunnen zijn gegaan: Zo kunnen wij het ook dachten Rob van Altena en Joep Zander. Ze noemden hun artikel in het boek Ruimte voor mannen "Het paternalisme voorbij" In feite hadden de schrijvers de titel "Het paternalisme voorbij" waarmee schaamteloos wordt verwezen naar "De schaamte voorbij" het masterpiece van Anja Meulenbelt, al langer in hun hoofd. ." Anja Meulenbelt is namelijk de eindredacteur van de serie Gender en tevens de redacteur van "De eerste sexe"

De eerste sexe

Dit is de titel van een boek in de serie Gender, psychologie en hulpverlening van van Gennep. Het boek staat onder redactie van Anja Meulenbelt. Voor de goede verstaanders; dit boek gaat over mannen.
Voorlopig laten we het even bij een citaat. In de toekomst hopen we een recensie te kunnen publiceren.
"Maar hoe overtuigend de dwang van mannelijkheidscoderingen ook is: als mannen er alleen maar last van hebben, waarom houden ze er dan niet mee op? Kortom, wanneer de ‘baten' van mannelijkheid ontkend worden , blijft het onduidelijk waarom zoveel mannen wel de ‘kosten' blijven dragen en niet massaal, net als vrouwen , in opstand komen tegen deze dwang." ( Anja Meulenbelt "Denken over mannen in" " De eerste sekse" redactie Anja Meulenbelt)
home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming

Last Updated http://home-1.worldonline.nl/~csnel/jznieuwer99-2.html : zie ook de andere pagina's