Archiefpagina van de site
"Het zál vaders een zorg zijn"


Zie de opmerkingen op de pagina archiefindex
site Het zal vaders een zorg zijn

Nieuws januari-april 1999

nieuwspagina van "Het zál vaders een zorg zijn". Onafhankelijke site voor de Nederlandse vaderbeweging.

Het nieuwste staat bovenaan. Er zal regelmatiger wat veranderen zonder dat u dat bij de headlines op de homepage zult terug vinden. Dus blijf hier zeker kijken. Ook financiele en redactionele bijdragen en andere ondersteuning zijn welkom.
Nieuw:Onder op het inhoudsopgaveframe treft u een zoekformulier aan!! Hiermee kunt u zoeken op onze hele site die over meer url's verdeeld is

Wetenschap over mannen

26-4-1999 In het kader van genderstudies heeft de capaciteitsgroep communicatie en welzijn van de Faculteit Algemene Sociale Wetenschap van de Universiteit Utrecht in de maanden mei en juni twee internationaal bekende gastsprekers uitgenodigd, die hun aandacht op mannen en mannelijkheden richten.
11 mei: Michael Kimmel:  "Masculinity as Politics and the Politics of Masculinity in the U.S." 
11 juni: 1999 : prof. dr. Robert Connell.
meer info

Vermist bij vader

23-4-1999
Tros "vermist" gepresenteerd door Jaap Jongbloed. Een moeder met foto van haar kind D. Drama? Kan iemand vertellen waar ze is?
Haarfijn mijnheer Jongbloed. Dat kind zit bij haar vader. De moeder heeft het telefoonnummer.
Truus Barendse, vice-voorzitter van het Platform SCJF vraagt de Tros of ze mag uitleggen hoe de zaak in elkaar zit. Dat het kind helemaal niet vermist wordt. Redactrice Loes Lehman: "Ik ben helemaal niet geinteresseerd in uw verhaal."
Ook programma's maken is broodwinning. En als daarbij past om vaders zwart te maken door ze als gewelddadige types neer te zetten en een juister oordeel radicaal te ontwijken.......

Infanticide

Voor diegenen die het al misten en vooral ten behoeve van de wetenschappers in Leiden en Tilburg die onderzoek doen naar de dramatische situaties rond ouders die de hand aan zichzelf en hun kinderen slaan hebben we het stuk "Infanticide" van Peter Prinsen opnieuw op het net gezet.

Ruimte voor mannen

31-3-1999
jaren-50 brochure Als de planning ons niet bedriegt komt in juni het boek "Ruimte voor mannen" uit bij uitgeverij van Gennep in de Genderserie. De titel van het boek lijkt een verwijzing naar het boek "Ruimte voor vrouwen" van Marilyn French. Het boek is min of meer het vervolg op "De eerste sexe" dat ook al een verwijzing bevatte naar "De tweede sekse " van Simone de Beauvoir. Zou het zo kunnen zijn gegaan: Zo kunnen wij het ook dachten Rob van Altena en Joep Zander. Ze noemden hun artikel in het boek Ruimte voor mannen "Het paternalisme voorbij" In feite hadden de schrijvers de titel "Het paternalisme voorbij" waarmee schaamteloos wordt verwezen naar "De schaamte voorbij" het masterpiece van Anja Meulenbelt, al langer in hun hoofd. ." Anja Meulenbelt is namelijk de eindredacteur van de serie Gender en tevens de redacteur van "De eerste sexe"

De eerste sexe

Dit is de titel van een boek in de serie Gender, psychologie en hulpverlening van van Gennep. Het boek staat onder redactie van Anja Meulenbelt. Voor de goede verstaanders; dit boek gaat over mannen.
Voorlopig laten we het even bij een citaat. In de toekomst hopen we een recensie te kunnen publiceren.
Maar hoe overtuigend de dwang van mannelijkheidscoderingen ook is: als mannen er alleen maar last van hebben, waarom houden ze er dan niet mee op? Kortom, wanneer de ‘baten' van mannelijkheid ontkend worden , blijft het onduidelijk waarom zoveel mannen wel de ‘kosten' blijven dragen en niet massaal, net als vrouwen , in opstand komen tegen deze dwang. ( Anja Meulenbelt "Denken over mannen in" " De eerste sekse" redactie Anja Meulenbelt)

Gardner naar Nederland

( primeur)
31-3-99
Gardner, de schrijver van Op het congres van het Platform SCJF van 24 juni zal Richard A Gardner spreken. Gardner is bekend van zijn boeken over scheiding en het effect op kinderen. Van hem komt de term "Parental Aliënationsyndrôme" Zie ook paspagina
Het congres van het platform wordt samen met justitie en met name de raad voor de kinderbescherming georganiseerd. Enerzijds levert dat de bakken geld die bijvoorbeeld nodig zijn om Gardner naar Nederland te krijgen. Anderzijds denkt Justitie daarmee het imago van een op zichzelf reflecterende organisatie te krijgen die goede maatjes is met de clientenorganisaties. Wij hopen dat het Platform SCJF blijft opkomen voor de slachtoffers van de gruwelijke praktijken van de kinderbeschermingsinstellingen in Nederland.

Het congres bestaat uit 3 dagen. De eerste dag zal handelen over gezag en omgang. Andere sprekers op die dag zullen zijn;
Vincent Duindam ( over vaders)
Mia Meyers ( BOR-project Maastricht)
Prof Wagenaar ( deskundige over waarheid en leugen)
namens het Platform zal Peter Tromp spreken. Tromp verklaarde in september nog voor twee vandaag dat veel mensen bang zijn voor de kinderbescherming. Tromp is hopenlijk dapper genoeg om alle evidente structurele problemen van wangedrag van rechters ( stelselmatig negeren van de grondwet m.b.t discriminatie van vaders en openbaarheid van uitspraken) en kinderbeschermers( klachtchantage) op het congres recht voor zijn raap aan de orde te stellen.


Karel versus Germaine Greer

21-3-1999
Karel van de Graaf interviewt de beroemde feministe Germaine Greer over haar nieuwste boek. Nederland 1 20-3-1999

Omdat het volgens mevrouw Greer niet zo erg opschiet met de emancipatie van de vrouw, ergo ze vindt dat het voor vrouwen eerder slechter is geworden, moeten vrouwen meer apart van mannen gaan leven. De moeders daaronder moeten worden betaald voor de zorgtaken. Want mannen willen niet voor kinderen zorgen. Bij gebrek aan vaderschap moet dan het collectief een soort vaderschap op zich nemen, namelijk de bekostiging van de zorg voor kinderen. Want ook dat zouden vaders, mannen, tegenwoordig ook al niet meer willen. Aldus Greer.

En de vaders van die kinderen dan, waar blijven die in uw verhaal, in Nederland zijn er honderdduizenden vaders die zorgen 7 dagen per week voor hun kinderen, vroeg Karel. Nou nee dat is nergens zo dus in Nederland ook niet, repliceerde Greer. Heeft u onderzoek gedaan in Nederland Mevrouw Greer? Nee dat niet.
U vindt natuurlijk dat iedereen uw boek moete lezen mevrouw Greer? Ja. Maar we hoeven het toch niet met u eens te zijn toch? Nee nee iedereen mag zelf erover nadenken. ........ Gelukkig maar verzuchten wij.

Zou het werkelijk zo zijn dat het ons vrij staat te denken en te zeggen wat we willen over Greer?

Wij laten de proef op de som graag even aan iemend anders over. Karel bedankt in ieder geval voor deze mooie doorkijk.


Verslag congres "Fathers between cash and care".


Nieuwe zoeksite voor vaders

Een mooie en erg complete zoeksite: castlebooks

Minder rechters meer recht

Volgens het Platform SCJF zijn er niet perse meer rechters nodig in Nederland. Een kritische visie op het functioneren van de rechtspraak. brief aan de tweede kamer

kinderen kiezen voor beide ouders

Rob van Kleef deed voor ons verslag van een intrigerende uitzending van Catherine Keyl

Ontvoering?

18-2-99
De Volkskrant 17-2 Weggehaald meisje... "De politie weigerde te spreken van een ontvoering.." Een goede ontwikkeling dat de politie heel soms eens kijkt naar de wettelijke situatie en de daaruit voortvloeiende rechten van vaders en kinderen. In Deventer daarentegen  werden er van het weekend 3 politieauto's aangerukt toen een gezaghebbende vader zijn drieneneenhalfjarige zoon kwam halen zoals onderling afgesproken door de vader en moeder. De vader die niets misdaan had moest verdwijnen. Dit slaat natuurlijk nergens op. Politieagenten houden waarschijnlijk de wettelijke ontwikkelingen niet bij. 

9-2-1999: 5000 ste bezoeker op deze site

Moederen over vaders

19-1-1999; herzien 6-2-1999
'Fathers between Cash and Care" is de beledigende titel van een door vrouwen georganiseerde congres over de vraag hoe het vaderschap gepromoot moet worden.
Uit hun eigen tekst;
Het Europees Project 'Reconciliation of Work and Family Responsibilities' organiseert een Internationale Conferentie 'Fathers between cash and care' op 8 februari a.s. in Utrecht. In het Europees Project werkt de Vrouwen Alliantie samen met de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en een Spaanse en een Zweedse vrouwenorganisatie. Tijdens de conferentie 'Fathers between Cash and Care' wordt onderzoek naar de ontwikkeling van (beleid ten aanzien van) vaderschap in een aantal Europese landen gepresenteerd, evenals een aantal bestaande projecten op het gebied van mannen en zorg. Daarnaast staan drie expert meetings  over strategieën om de rol van mannen in zorgtaken te vergroten op het programma. Hoe komen mannen zo ver om een substantieel deel van de zorg op zich te nemen? Moeten ze daartoe worden verleid, geïnformeerd of gedwongen?  Datum:        8 februari 1999 Tijd:            10.00 - 16.45 (18.00) uur Plaats:        'De Driehoek',   Willemsplantsoen 1C, Utrecht Kosten:       f 75,00       Aanmelding: Vrouwenalliantie, Antwoordnummer 4236, 3500 VD Utrecht
Inmiddels is er een pamflet Binnenkort een verslag hiervan

kritische kijkjes op

Tot voor kort waren kritische kijkjes op het exclusief vrouwelijke karakter van de emancipatiebeweging "not done". Een paar voorbeelden van veranderende gewoontes speurden wij voor u op.
emancipatie universiteit twenthe

universiteit delft

Zembla over infanticide

29-1-1999
"Er was geen omgangsregeling die dag want mijn advocaat had een briefje geschreven dat het die dag niet door ging".
Als vaders als beesten worden behandeld blijft er dikwijls niet veel meer dan beestachtigheid over.
Onderbelicht: de kans dat je in de door Zembla beschreven situatie van een vader met een tegensputterende moeder als vader je kinderen kan blijven zien is zo goed als nul. Desperaat gedrag ligt dus op de loer. Vooral de advocaat van de moeder draagt in dit geval een grote verantwoordelijkheid en een grote schuld.
Maar wie brengt dat boven water?

Er volgt een uitgebreider stuk


Onderzoek sanctiemaatregelen

23-12-1999
Op verzoek van kamerlid Vos komt er een onderzoek naar sancties in het handhaven van het omgangsrecht.

Internationale ontvoering

23-12-1999
Moeders mogen ontvoeren, vaders niet.
Rob van Altena wijdt een beschouwing aan de ontvoeringszaak die afgelopen week in het tv-journaal kwam.

prof. Doek: vaders onbehoorlijk behandeld

23-12-1999
Telegraaf zaterdag 16-1-1999
Professor Doek: " Maar als ik dan allerlei dingen over de vader lees, waarvan ik denk,tja, daar zou ik maar wat tegen in brengen, dan blijft het toch opmerkelijk stil."
" Zelfs advocaten zijn bang voor de Raad. Ik zie ouders over wie zeer ongunstig is gerapporteerd wel eens een paar keer slikken in de rechtszaal. Want al klopt het niet, dan denk ik nog dat hun advocaat hen adviseert: joh mondje dicht want de Kinderbescherming houdt niet van kritiek. Doe je moeilijk , dan kan het zijn dat je wordt afgerekend op de omgangsregeling, dat je je kind niet meer mag zien. Het klinkt raar maar realiteit is dat advocaten zelden kritisch zijn in het familierecht."
" De Raad heeft een bepaalde arrogantie die er door gewenning aan macht is ingeslopen"
reaktie van L.N.N

Vader mist kind

19-1-1999
Nog steeds bestaat de neiging, met name onder sociologen, om een verkeerde voorstelling van zaken te geven m.b.t. de cijfers van het omgangsonrecht. Ook Dhr. Spruijt maakte zich daar schuldig aan in het overigens uitstekende radioprogramma van de RVU op10 december over Vaders die hun kind missen. Rob van Altena werpt het de genoemde socioloog nog maar eens voor de voeten. Vanuit het kind bekeken gaat het meestal fout na scheiding van de ouders. Zijn brief aan Spruijt Het bandje van de radiouitzending is nog steeds te verkrijgen door het overmaken van 15,-op giro 66888 van de RVU programma gebeurtenissen 10-12-98.

Mensline

12-1-1999
Een mooi initiatief in Nieuw Zeeland. Ook als mannen zich misbruikt voelen door vrouwen (Ik ben de boksbal van mijn vrouw) mogen ze daaarover praten. Door deze mogelijkheid heel publiek aan te kondigen (Affiches, televisie) kwam er een hele stortvloed los bij de NieuwZeelandse man. De Volkskrant wijdde er een kort berichtje aan. Peter Zohrab van de Vaderbeweging bij onze tegenvoeters reageert :

"I have been campaigning for over ten years against vicious Feminist bias in Television New Zealand (TVNZ) (mainly the  Television One channel), by writing letters which I put onto Usenet, so as to give ordinary people an idea about the issues.
  Finally, I have had success, because one day late in 1998 (for the first time), TVNZ replied that they had showed my letter to their news staff.  Shortly after that, they *twice* showed information about Mensline.  The first time was just before Xmas -- just after their usual propaganda about Domestic Violence against women and the Women's Refuges -- and then I congratulated them in a message on Usenet.  And just a few days ago, they showed the item about Mensline again -- this time much longer, and with interviews with a victim of female domestic violence and with one of the Mensline workers.
  New Zealand is certainly not a paradise for men, and it is only getting better because of persistent, stubborn efforts by people like myself and organisations like the New Zealand Men for Equal Rights Association.  
  The moral of this story is that we men can achieve results together, if we are persistent, and if we think about tactics and about how to achieve results."

  Vooral deze laatste opmerkingen mogen Nederlandse mannen en mannenhulpverleners ter harte nemen. Peter Zohrab is bezig met het oprichten van een Internationale vaderorganisatie.zijn site


Verstand van emancipatiezaken

Mevrouw de staatssecretaris van emancipatiezaken, vindt u het een goed idee als mannen ook voor kinderen zorgen en daartoe kiezen voor gezamenlijk ouderschap? Nee mijnheer daar vind ik niets over want dat is mijn zaak niet. Dat is een zaak van de minister van justitie. Een nieuwe uitbreiding van ons dossier emancipatiezaken.

Hongerstaking

Het onderwerp hongerstaking is weer aan de orde bij diverse "dwaze" vaders in Nederland. 10-1-1999

In Kerkrade schijnt volgens welingelichte bronnen een vader al een week aan een hongerstaking bezig te zijn.

Ook Geert Dussel uit Beerta bereidt een hongerstaking voor. Hij wordt hierin gesteund door de stichting "Nabuur" Joep Zander deed hetzelfde in 1995. In december 1998 praatte hij hierover nogmaals met Sonja Barends in het programma B&W.


Aangifte tegen kinderbeschermers nog makkelijker

10-1-1999
Joep werd vrijgesproken van de verdenking dat hij lokaalvredebreuk zou hebben gepleegd bij het aangifte proberen te doen tegen de kinderbescherming. Jan Hop won pas een klacht tegen de politie in verband met het weigeren aangifte op te nemen van kindermishandeling terwijl een kind onder de blauwe plekken zat.
Nu heeft SDN een standaardformulier ontwikkeld waarmee u zo naar het politiebureau kunt stappen om aangifte te doen.

Mogen mannen nu ook emanciperen?

Een weer wat uigebreidere weerbgave van een diskussie tussen Rob van Altena en Staatsecretaris verstand. brief-antwoord-brief Binnenkort nog meer. Joep wacht nu al meer dan een half jaar op antwoord van Verstand.
De sites van onze internationale siteexpert Tom uit L.A.

De regels voor externe deskundigen

4-1-99
Het private onderzoeksbureau dat regelmatig voor het ministerie van justitie onderzoken uitvoert, B&A groep BV is met een eerste concept gekomen over ten aanzien van de evaluatie van de "richtlijnen Dekker". De richtlijnen Dekker gaan over de eisen die aan het werk van externe deskundigen kunnen worden gesteld als ze werk voor de kinderbescherming verzetten. We kunnen dit concept niet publiceren. maar om u een indruk te geven van de diskussie wel een commentaar.

Kerstmis 1998

Geert uit Beerta ziet zijn 7 jarige zoon Niels niet en staat op tweede kerstdag ( en de zondag erna; en zo lang het duurt elk niet nageleleefd omgangsweekend) voor de deur van de moeder van zijn kind in Scheemda. Het zal wel weer stalking genoemd worden. De onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid van vaders wordt gedegradeerd tot een lastigheidje.

Het Platform SCJF verstuurt nog net op tijd een kerst/nieuwjaarskaart met als thematiek "wij laten onze kinderen niet vallen"

Jan Hop legt in het kinderbeschermersblad "Perspectief" uit dat procederen voor omgangsregelingen allen maar malafide kinderbeschermers aan het werk houdt.

Joep Zander legt in het Algemeen Dagblad uit hoe het voor Dwaze Vaders ervoor staat met kerst. En met dwaze oma's en oma's.

Sjaak van Eersel de hardwerkende telefoonman van stichting Kind en omgangsrecht ademt alvast diep door in verband met de te verwachten hoeveelheid telefoontjes van radeloze vaders. Een vader die aan het o.a door deze stichting georganiseerde programma van de E.O deelnam pleegde onlangs zelfmoord.

Kerst 1998; niet echt anders dan andere dagen voor vaders die hun kinderen het hele jaar niet zien, maar extra drukkend extra schrijnend.


Conferentie externe deskundigenbureau's; Klachten moeten tot gevolgen leiden

De werkkonferentie over externe deskundigenbureau's in verband met de evaluatie van de "richtlijnen Dekker" ( waaraan deskundigebureau's zich zoal allemaal aan te houden hebben) werd vooral door de doelgroep rechters matig bezocht. Dat was niet verwonderlijk want uit de voorlopigeonderzoeksresultaten bleek dat rechters niets van die richtlijnen afweten. Dat is byzonder in een situatie waarin zij wel degenen die de facto moeten oordelen over de correctheid van die inbreng. Professor Doek,voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek, die de conferentie voorzat, meende dat het evident is dat gegrondverklaarde klachten tot gevolgen moeten leiden. De vertegenwoordigester van hetministerie van justitie schrok wakker toen namens de clientenorganisaties werd opgemerkt dat dat een revolutionaire zienswijze is. Ze ontzegde Doek het recht om die uitspraak te doen als voorzitter van de vergadering en de begeleidingscommissie. Ze meende dat Doek alleen voor zichzelf kons spreken. Het ministerie was het er in ieder geval niet mee eens. Doek " Maar u wilt toch niet zeggen dat gegronde klachten geen gevolgen hebben". Stilte volgde.

Vrijspraak familierechtactivist

Aangifte doen tegen de kinderbescherming mag weer.

11 december 1998
Na een oorspronkelijke veroordeling in eerste aanleg door de rechtbank Zwolle werd Joep Zander, pedagoog en voorzitter van de commisie familierecht van het platform clientenorganisaties door het gerechtshof te Arnhem vrijgesproken van lokaalvredebreuk in het Zwolse Politiebureau.

Op dat politiebureau had Joep Zander in maart 1997 aangifte willen doen tegen de raad voor de kinderbescherming directie Oost en een aantal van haar medewerkers. De reactie van de politie was dat ze niet van plan waren hun nek uit te steken. In het proces verbaal kwam te staan dat "aangifte onmogelijk is" Vervolgens werd Zander opgesloten vervolgens met geweld verwijderd en vervolgens weer met geweld het politiebureau binnengesleept. Het hof oordeelde dar er geen reden was om dit gebeuren aan te merken als wederrechtelijk verblijf van Zander in het politiebureau. Immers moet het doen van aangifte mogelijk zijn.

Jammer genoeg wees het hof het verzoek van Zander om ( o.a.) de betrokken politieagenten toch als getuigen te horen af. Hoewel Zander wenste aan te tonen dat eigenlijk het optreden van de betrokken agenten niet door de beugel kon achtte het hof het niet horen van getuigen niet ten nadele van verdachte.

Mensen die strafklachten hebben over de raad voor de kinderbescherming of welke organisatie dan ook kunnen dus voortaan vrijelijk het politiebureau inlopen om daar op basis van in het wetboek van strafrecht voorziene gronden aangifte te doen.

home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming


Last Updated http://vaderseenzorg.nl/nieuwer99-1.html : zie ook de andere pagina's