nieuwer; april 1998 ; een nieuwe lente ??????een 1-april-grap???
site Het zal vaders een zorg zijnArchiefpagina van de site
"Het zál vaders een zorg zijn"

Zie de opmerkingen op de pagina archiefindex

Nieuwer nieuws april 1998

NIEUW


nieuws oktober /november 1997

nieuws december 1997


Het oudere nieuws is ten dele gerubriceerd onder Landelijk nieuws en Nieuws regio Oost.

Ombudsman vervolg

Het staat nu ook heel expliciet in het jaarverslag van de ombudsman; "Dit betekent dat hij in beginsel niet meer zal toekomen aan toetsing van gedragingen van de Raad voor de Kinderbescherming aan het zogenoemde Normenrapport 2" Het bestuur van het platform had over een en ander een gesprek met een delegatie van de ombudsman. Dat vertanderde er niets meer aan. In plaats van bewogeneheid voor en met de burger is dar ook de bureaucratische hokjesgeest ingetreden. Onrecht hoeft niet meer aangepakt te worden als het niet in het goede hokje zou passen.

Belangenverstrengeling

De site van SDN-kinderbeschermingsspecialist Jan Hop groeit maar door. De leden van klachtencommissies en alle raadsmedewerkers zijn inmiddels met nevenfuncties en al terug te vinden. Ook het aantal gepubliceerde nevenfunktieregisters rechtelijke macht neemt toe.

LBIO

L.B.I.O staat voor Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen inde tot voor kort exclusief onderhoudsbijdragen namens moeders bij vaders. Althans zo bleek uit de tekst die tot voor kort op hun antwoordapparaat stond. Inmiddels heeft de directie van het LBIO eieren voor haar geld gekozen. Dus nu kunnen ook vaders hier terecht die alimentatie op de moeder willen verhalen.

Thuiszorg Drenthe

Thuiszorg Drenthe kreeg de troostprijs "Blok aan het been" voor instellingen die vaders dwars zitten bij het onderhouden van contacten met hun kinderen. Wij meenden toen al dat deze instelling meer een bedrijf met winstoogmerk leek dan een zorginstelling met een maatschappelijke taak. Inmiddels blijkt die instelling inderdaad een besloten vennootschap. Binnenkort hoort u meer van ons.

De stille mars.

Op 21 maart werd de stille mars gehouden van het malieveld naar het tweede-kamergebouw. Zoals helaas te doen gebruikelijk liepen er slechts ongeveer 50 vaders ( en moeders en opa's en oma's) mee. Otto Vos, tweede kamerlid voor de VVD, die een petitie kreeg overhandigd begreep heel goed dat dit slechts de voorhoede is. Hij deed iets wat deze voorhoede ongelooflijk waardeerde. Hij iep het tweede stuk mee in de mars. Bijzonder was dat van vele Nederlandse ouderorganisaties die zich met het probleem bezig houden mensen aanwezig waren ( Dwaze Vaders, COBO, Mannenrecht Nu, SOGM, en last but not least het organiserende Kind en omgangsrecht. Ook uit het buitenland waren 6 vertegenwoordig(st)ers present. Er was een grote delegatie van de Franse organisatie E2SD en de voorzitter van de Europese vadersconferentie Eduard Bakalar uit Tsjechie.

Raad Assen

Een volledig verslag van de uitreiking van de Blok-aan-het-Been-prijs 1998 aan de raad voor de kinderbescherming Assen. De Zaak Roorije, die mede aanleiding was voor de prijs, lijkt misschien goed af te lopen. Over de maars en misschiens daarvan..... volgende keer meer.

Encarta

De nieuwste versie van Encarta de beroemde compuiterencyclopedie die in Nederland grotendeels gebaseerd is op de Winkler Prins verstaat het volgende onder vaderschap;
" de biologische en/of juridische betrekking waarin een man tot een kind staat."<BR> Moederschap is overigens blijkbaar een zo vanzelfsprekend begrip dat het helemaal niet is opgenomen in het woordenboek. Wie pakt de handschoen op en sleept deze redactie voor de Commissie Gelijke Behandeling ????

Parental Alienationsyndrome

Het boek The Parental Alienation Syndrome van Richard Gardner is nog niet in het Nederlands vertaald. En dat niet alleen; hij is niet eens beschikbaar bij enige bibliotheek. Gelukkig heeft de uitgever (Creative Therapeutics ) een gratis exemplaar aan de redactie toegezegd. We zoeken nog steun van een goede Engelse vertaler. Dan willen we het aan een uitgever aanbieden ter vertaling. Op de duitse vadersites is al het een en ander over dit belangwekkende boek te vinden. "parental alienationsyndrome

Vader- en- Kind-centrum

Het gaat goed met de ontwikkeling van specifieke voorzieningen voor vaders. Een eerste donatie ( met dank aan Herman Schiphorst) en een eerste subsidie ( met dank aan de fondsenstichting Nijmegen Oost) is binnen. De nieuwe versie van het plan en een overzicht van de stand van zaken.

Raad steekt veren in eigen kont

De raad voor de kinderbescherming is gekomen met een evaluatierapport. Ze pronken met het overleg met de clientenorganisaties. Volgens de secretaris van Het platform Pscjf, Peter Tromp heeft dat overleg echter nog nooit wat opgeleverd. Verder meent de Raad dat er weinig klachten zijn die gegrond worden verklaard. Wij weten hoe dat komt. Als je een klacht indient mag je je kind niet meer zien en de ombudsman zegt zelf geen klachten meer te kunnen behandelen. Worst dus. Er volgt een reactie , wij proberen u op de hoogte te houden.

VPRO diskussie

Peter Prinsen, Joep Zander, Marianne Ringeling en Annelies Henseleit gingen op 10 februari verbaal met elkaar op de vuist over de pro's en contra's van de nieuwe regelingen over gezag en omgang. Weer probeerde Ringeling namens de raad voor de kinderbescherming de feiten te maskeren. Kinderen die hun ouders niet zien zouden slechts een minderheidsprobleem zijn. Niet waar dus. Volgens henseleit mag je vaders best met de politie oppakken als ze zicht niet aan de omgangsregeling storen maar moeders niet. Daar moet je juridische vrouwenstudies voor studeren, om dat te snappen!!!

Vaders vogelvrij

Twee jaar geleden schreven we het al . Als civielrechtelijke gevangenisstraf ( gijzeling na straatverbod vanwege kontakt zoeken met kinderen) niet helpt dan wellicht de mogelijkheid van civielrechtelijke executie van vaders overwegen. Uiteraard bedoelden wij dat cynisch. Een vrouw in Meppel heeft dat echter als serieuze optie overwogen. De hele vaderlandse pers werd op het verkeerde been gezet en tegen een stalkende vader opgezet. Tot bleek dat er weinig van klopte Nu schamen de Volkskrant, Barend en Witteman enz. zich zo dood dat ze hun mond maar verder houden. In de Telegraaf stond in Februari een stukje over een vader die zijn zoontje zou hebben "ontvoerd" naar Italie. En het was de enige niet. Er is nu zelfs een stichting die moeders moet beschermen tegen dit soort zogenaamde "ontvoeringen" In het geval van die Italiaanse vader was er in ieder geval al weer niets van waar. In de Italiaanse pers heeft hij zijn hart gelucht. Roda jc heeft er handtekeningen voor verzameld. Misschien dat Barend en witteman iets goed willen maken??

Terug naar Inhoud
nieuws oktober /november 1997