nieuwer
site Het zal vaders een zorg zijnArchiefpagina van de site
"Het zál vaders een zorg zijn"

Zie de opmerkingen op de pagina archiefindex

Nieuws november 97


Soms is het onderstaande een vervolg op het nieuws op de pagina's Landelijk nieuws en Nieuws regio Oost.

Keihard

Keihard aanpakken; dat is de centrale leus van de kinderbeschermingspagina's op SDN. Deze pagina's bestaan inmiddels alweer enkele maanden, en het is zeker de moeite waard er te gaan kijken. Doen

Rechterscongres spreekt zich uit voor openbaarheid uitspraken

Op 25 september werd in de Hanzehof in Zutphen een landelijk congres gehouden over de kwaliteit van de rechtspraak. Er waren zo'n 100 rechters ( waaronder tientallen rechtbankpresidenten en presidiumleden), tientallen wetenschappers, jusitieambtenaren en 3 vertegenwoordigers van "Gebruikersorganisaties" Paul Ruijs en Rob v..d Vaart waren er aanwezig vanuit de "Verontruste Burgers" Joep Zander was aanwezig namens de clientenorganisaties in het familierecht. Op de plenaire afsluitingsvergadering werd door Joep Zander opgemerkt dat het een schandaal is dat 19 rechtbankpresidenten enkele weken geleden in vergadering bijeen, de openbaarheid van uitspraken in Nederland hebben geblokkeerd. Voorzitter Hirsch-Ballin ( voormalig minister van jusititie ) konkludeerde dat het congres het niet alleen unaniem ( dus inclusief enkele rechtbankpresidenten) met Joep Zander eens is maar dat het bovendien goed zou zijn alle uitspraken what-ever op internet te publiceren. Het congres sprak zich ook uit voor een onafhankelijke klachtinstantie voor de rechterlijke macht en de instelling van cliëntenforums. De bijdrage van Joep Zander namens de clientenorganisaties is verkrijgbaar
Een uitgebreider verslag van het congres Ondanks deze uitspraken, ondanks het feit dat hij zelf aanwezig was en ter plekke akkoord ging, vindt de president van de rechtbank Arnhem overigens toch dat hij terug moet komen op zijn eerdere toezegging inzage en afschrift toe te staan. De heer van Dijk, president van de rechtbank Arnhem laat zich hiermee kennen als een volstrekt onbetrouwbaar persoon.

Joep in hoger beroep

(vervolg) Joep is op 22 september veroordeeld tot 250,- subsidiair 5 dagen hechtenis vanwege een poging aangifte te doen tegen de raad voor de kinderbescherming. Verslag. Uitgebreider verslag op verzoek verkrijgbaar.

Viola revisited

Peter Prinsen en Joep Zander waren bij Viola Holt op de 5-uur-show om uit te leggen wat er goed en fout is aan wetsvoorstel 23714.

Uitspraken klachtencommissies openbaar

(vervolg) Op 23 oktober was er een hoorzitting op het ministerie van justitie over de openbaarheid van uitspraken van de klachtencommissies kinderbescherming. Inmiddels is bereikt dat van de uitspraken afschrift kan worden verkregen, maar dan wel dusdanig geanonimiseerd dat niet alleen de naam van de klager verdwijnt maar ook die van de betrokken raadsmedewerkers. Wel is uitdrukkelijk afgesproken dat de naam van de betrokken raadsvest(ig)ing bekend zal blijven. Hoewel er dus vooruitgang is geboekt nemen we er vooralsnog geen genoegen mee. De samenleving heeft er recht op te weten wie die mensen zijn die ze voortdurend bedreigen met het afnemen van hun kinderen. Ooit zal toch een parlementaire enquete helderheid moeten brengen in deze misdaad. Maarten van Traa zullen we daarbij node missen.

Wetsvoorstel 23714 aangenomen door eerste kamer

(vervolg) Een week ervoor had een delegatie van de werkgroep familierecht ( Peter Prinsen, Truus Barends, Joep Zander) nog een indringend gesprek met enkele senatoren (trices?). We hebben voortdurend het gevoel dat ons verhaal wel begrepen wordt maar dat men zich machteloos voelt er iets mee te doen. Vooral Heijne-Makkreel (VVD) stelde zich helemaal op ons standpunt. Desalniettemin bleken de kaarten dus al geschud, en moeten we blijkbaar leren leven met de gedachte vaderschap voortaan een estafetteloop is; het wordt van de een op de ander overgedragen.

Zitting Commissie Gelijke Behandeling

Donderdag 30 oktober hield de commissie gelijke behandeling een zitting in verband met een conflikt tuss4en een vader en een school. De vader kreeg geen gelegenheid deel te nemen aan onderwijsondersteunende aktiviteiten en sommige andere ouderaktiviteiten. Hij beschouwde dit als een geval van ongelijke behandeling naar burgelijke staat. Als hij niet gescheiden was zou hem dit niet overkomen was zijn opvatting. Een ouder is niet minder ouder door een scheiding. De school vondt dat een gezagsouder meer moet weten en meer aandacht verdient dan een niet-gezagsouder. Omgekeerd zouden wij denken. Uitspraak over 8 weken. Na de zitting babbelden de aanwezige vaders nog een tijdje na met het schoolhoofd onder het genot van een kop koffie. Op zich een sympathieke houding. Op 6 januari a.s. zijn er weer een aantal zittingen van een vader; nu over discriminatie naar sexe; onder andere tegen de raadsdirectie oost. De zittingen zijn openbaar ; dus laat je zien!!!!

Vragen Tara Singh Varma over de ombudsman

(vervolg) Groen-links-tweede kamerlid Singh-Varma stelde aan staatssecretaris Combrink vragen over de vreemde leugens in het jaarverslag 1996 van de Nationale Ombudsman. De Groen-Links-fraktie is van plan door te vragen.

ingezonden in opzij

(vervolg) Het is er alsnog van gekomen . Opzij heeft de pluriformiteit verkozen boven de monotonie van het eigen gelijk. Een krities ingezonden stuk van een vader ( Joep) is alsnog tot de kolommen van het kritiese vrouwenblad doorgedrongen. De oorspronkelijke tekst is weliswaar wat ingekort maar dat is niet al te erg ten koste gegaan van de inhoud. Hiermee gedenkt hoofdredactrice Cisca Dresselhuis de openheid en het kritiese vermogen van haar collega hoofdredacteur Joop van Thijn eervol.

Kinderbescherming tegen grensvervaging met rechterlijke macht?

(vervolg) Het landelijk managementteam van de raad voor de kinderbescherming heeft toegegeven dat ze altijd fout zijn geweest door toe te laten dat kinderbeschermers onderonsjes houden met rechters. Kinderbeschermers hebben niets te zoeken in de rechtszaal als de partijen er niet bij zijn. Als de behandeling van de zaak is afgelopen; naar buiten met die hap. Missers melden graag!!!! Meer informatie hierover. Het artikel van Joep over het salomonsoordeel (Algemeen dagblad 22-4) staat nu op deze site.

internationale demonstratie


top homepage . colofon. tips & citaat van de maand. mail ons. laatste nieuws