nieuwer; december 1997 de geboorte van het kind; voor veel kinderen weer een jaar voorbij zonder hun vader
site Het zal vaders een zorg zijnArchiefpagina van de site
"Het zál vaders een zorg zijn"

Zie de opmerkingen op de pagina archiefindex

Nieuwer nieuws december 97


archiefpagina

NIEUW


Soms is het onderstaande een vervolg op het nieuws op de pagina's Landelijk nieuws en Nieuws regio Oost.
nieuws oktober /november 1997

extra update () 26-12-97.

kerstmis 1997

Ontzieling van de kerstgedachte door de raad voor de kinderbescherming.

Kerstmis is het feest van de geboorte van het kind. Het kind waarvoor geen plaats was. In deze keiharde materialistiese samenleving wordt het kind weggedrongen naar een stalletje buitenaf. Om daarna nog het risico te lopen door de soldaten van Herodes te worden vermoord.

De moderne variant van dit aloude bijbelse drama wordt heden ten dage opgevoerd door de raad voor de kinderbescherming en trawanten. De positie van het kind is van nul en generlij waarde en verder volledig ondergeschikt aan de machtsposities die volwassenen hebben ingenomen. Zo gebruikte de raad Oost twee dagen voor Kerstmis samen met kinderrechter Mees haar machtsmiddelen om een vader die het had gewaagd klachten in te dienen tegen de raad en daarom uit het ouderlijke gezag was gezet met politiegeweld bij zijn kind weg te halen. Het jongetje schreewde dat het niet mee wilde met de vriend van de moeder die met geweldsdreigingen het politiebureau binnen kwam. Het jongetje werd al bezit opgeeist. Dat is precies wat ook werd gehonoreerd door de kinderrechter en de kinderbescherming; kinderen zijn bezit, vooral van de staat. Deze walgelijke vertoning aan de vooravond van kerst maakt duidelijk wat er mis is in Nederland in de benadering van kinderen, en hoe schofterig zorgende vaders worden behandeld.
Overigens; deze vader is zo vriendelijk de andere twee kinderen gewoon op omgangsregeling naar de moder te laten gaan. Ondanks dat de moeder met de ontvoering van de een het gezag had weten te verwerven. De voorgeschiedenis staat hieronder al beschreven ( kinderrechter Mees).

Laten wij deze kerst met Beatrix gedenken als een kritiek op het harde materialisme, de harde belangenstrijd. Een strijd waar het kind de dupe van word maar die juist met overgave gevoerd wordt door haar ambtenaren.

Kenmerkend hiervoor zijn twee uitspraken die we de afgelopen jaren mochten optekenen;
"Het is zo moeilijk om het familierecht te veranderen omdat er zoveel in omgezet wordt" (tweede-kamerlid Marianne Soutendijk)
"U heeft wel gelijk, maar ik moet ook aan mijn broodwinning denken, er is hier een reorganisatie bezig" ( Ambtenaar Koopman ministerie van justitie)

Dat kinderen komende jaren meer ruimte mogen krijgen om te bestaan en te houden van degenen van wie ze houden. Niets is walgelijker dan mensen en kinderen het recht op relaties met hun meest beminden te onthouden; erger deze op walgelijke wijze af te brelken.

Kinderrechter Mees

Er valt te klagen over bijna alle kinderrechters in Nederland. Maar over sommigen blijf je bezig. Een daarvan is Mr. Mees uit Zutphen. Nu heeft ze een vader uit het gezag over zijn kind gezet omdat de moeder het kind had ontvoerd en daarmee de opvoedingssituatie zoveel verder had gestabiliseerd dat er volgens de rechter een raadsonderzoek noodzakelijk was. Uit het feit dat vader daartegen was, maar overigens wel bereid om mee te werken, trok de raad voor kinderb... de conclusie dat het gezag dan maar naar de moeder moest. Een en ander werd door de adjunct-directeur van de raad oost wederom opgefleurd met een mooie uitspraak over de wenselijkheid van klachtprocedures. Volgens de raadsman van de betrokken vader deelde Mr. Bavinck mee dat als de betreffende vader een deel van zijn klachten niet introk hij het gezag kwijt raakt. Dat is dus inmiddels gebeurd ondanks het feit dat de vader naar deze chantage luisterde. Wij kunnen ons geen situatie indenken dat de moeder het gezag onder vergelijkbare omstandigheden kwijtraakt. Een omgangsregeling tussen vader en kind werd overigens niet vastgesteld en dat hoeft ook niet want die wordt in dit soort gevallen toch nooit uitgevoerd. Zoals gezegd, het was kinderrechter Mees die deze keer weer het mes zette in de relatie tussen vader en kind. Een aantal vaders wenst nu een tribunaal voor deze rechter. De rechter voor de rechter als het ware. Netjes met een aanklager en een verdediger en dat midden op de markt in Zutphen. Andere slachtoffers van deze kinderrechter worden vriendelijk verzocht zich te melden. Zie hiervoor ook de kinderbeschermingspagina's op SDN

Aangifte raad voor kinderbescherming.

Op eerste kerstdag liet het kabelnieuws Deventer en omstreken een uitgebreid interview met Joep Zander zien met betrekking tot de ontwikkelingen in de relaties met de raad voor de kinderbescherming. Onlangs heeft de hoofdofficier van justitie toegezegd een aangifte tegen de raad wegens sexediscriminatie ( en gezagsmisbruikt) te onderzoeken. Het stadium van overleg met de raad is vorig jaar afgesloten door de raad zelf. Wij van onze kant zijn nog steeds bereid om te overleggen met deze mensen die zichzelf "kinderbeschermer" durven te noemen.

Openbaarheid uitspraken klachtencommissies

(vervolg) De staatssecretaris heeft besloten dat de besluiten klachtencommissie kunnen worden ingezien. Maar er blijft bij staan dat namen van raadsmedewerkers geanonimiseerd worden. Afgesproken is dat de vestiging van de betrteffende raad leesbaar blijft. Een eerste blik op de uitspraken 1996 is geworpen. Eerste indrukken;
-Het merendeel van de klagenden zijn mannen.
-Als er door vrouwen geklaagd word is dat omdat ten onrechte niet de zorgrelatie van de vader in ogenschouw wordt genomen bij de beoordeling van gezagstoewijzing.
- Afgezien van het feit dat alle LBIO-klachten( landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen bij de klachtencommissie ZW terecht kwamen, heeft de klachtencommissie oost het verreweg het drukst.
- De klachtencommissie ZW is het meest serieus te nemen

U hoort nog van ons. Overigens ; de verzorging op het ministerie was prima de luxe; de koffie bloknoot en pen stonden klaar en het was ook mogelijk afschrift te verkrijgen.

Ook hulpverleners moeten naar het belang van het kind kijken

De Nijmeegse instelling voor maatschappelijk werk heeft een aantal jaren geleden ontdekt dat het belangrijk is bij hulpverlening aan ouders ook te letten op het "kindperspectief". Dit houdt ook in dat men ervan bewust is dat het kind belang heeft bij twee ouders met wie het kontakt heeft. De Nijmeegse instelling stelt zich sindsdien heel aktief op naar collegainstellingen in het land. Zo organiseert ze studiedagen en publieksdiskussies. Toch bestaat er nog steeds een neiging bij hulpverleners vooral ouders ervan te beschuldigen dat ze niet naar het belang van het kind kijken zonder hun eigen opstelling kritisch in ogenschouw te nemen. Dit geld zeker voor de thuiszorg Drenthe die niet eens bereid is om een klacht over een orthopedagoge in behandeling te nemen. Die gedragsdeskundige bedacht dat het kind de vader maar beter niet kan zien zonder nadere argumentatie dan "rust voor moeder en kind" en zonder de vader te hebben gezien. De raad voor de kinderbescherming ves(tig)ing Assen bedacht daarop dat de moeder gesteund zou moeten worden in de bescherming van het kind tegen de vader. De klacht tegen de raad Assen over dit anti-vader-gedrag is overigens wel in behandeling.

De Nationale Ombudsman behandelt geen klachten meer over de kinderb.....

Wij vermoeden het al enige tijd. Maar nu is het klip en klaar duidelijk. " Ook zal hij (de ombudsman) zich moeten onthouden van kritiek op datgene waarop zo'n rechterlijke beslissing steunt. Waaneer een rechter een beslissing neemt op grond van een advies van de raad voor de kinderbescherming, moet worden aangenomen dat dit advies door de rechter is getoetst" Dit schreef onze nationale klachtenbehandelaar Mr. Oosting. Wij vragen ons af waarom er dan nog wel de klachten behandeld zijn de laatste jaren terwijl de uitkomst blijkbaar al van tevoren vaststond. zie de brief hierover.

Kaartenaktie loyaliteitsmisbruik

Bij de eindafhandeling van wetsvoorstel 23714 in de tweede kamer is de aktiekaart 3 maal door de diverse senatoren aan de orde gesteld; zie hiervoor de handelingen van de eerste kamer. De kaart was ook te zien in een uitzending van TV Drenthe bij een aktie van Gerben Loorije voor de raad voor de kinderbescherming te Assen. Voor meer informatie zie; Kaartenaktie loyaliteitsmisbruikDe ene ouder die de andere frustreert in de omgang met het kind, dat is de ongeschreven misdaad van deze eeuw

werkgroep familierecht

Om u op de hoogte te houden publiceren wij zo nu en dan de agenda van de werkgroep familierecht op internet. U kunt dan zien wat er zoal wordt besproken. Wij staan open voor uw opmerkingen. Volgende keer publiceren we op deze site de definitieve versie van een initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk gezag. Vooralsnog moet u het doen met de tijdelijke"novelle"-versie

Stalking

Vooropgesteld; er is niets tegen dat het verboden is wie dan ook onnodig lastig te vallen. We zijn dus tegen stalking. Maar de praktijk van de stichting anti-stalking is anders. Anderhalf jaar geleden werd daarover al een open brief in de wegenerpers geplaatst. De briefdie naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel de deur uitging werd door de volkskrant niet geplaatst. Persoonlijk kan ik er niet goed tegen als er weer iemand begint over de initiatieven wetgeving anti-stalking. Het begint dan voor mijn ogen te draaien. Maar het heeft ook weinig zin de ogen steeds maar weer te sluiten. Het initiatiefwetsvoorstel is ingediend door Otto Vos, Boris Dittrich en mevr. Swildens. Het is stuitend wat er aan strafmaatregelen bedacht wordt die zich hoofdzakelijk richten tegen vaders die hun kinderen willen zien terwijl het volstrekt onmogelijk is vervolging van de meest erge strafbare feiten tegen moeders plaats te laten vinden. Je vraagt je eigenlijk elke keer weer af waarom vaders niet direkt standrechtelijk worden geexecuteerd in plaats van ze langzaam dood te martelen. Sorry voor wat cynisme lijkt. Wanneer breekt die volksopstand onder vaders nu eindelijk uit we laten ons toch niet een voor een kapot maken??

Demonstratie Parijs

Een 5-mansdelegatie van Nederlandse vaders ondersteunde op 15 november een demonstratie van onze Franse collega-pappa's op de place du Trocadero; "contre l'exclusion des peres par les juges" ( tegen de uitsluiting van vaders door rechters). Het standaardzinnetje waarmee vroeger een van de bekendste methodes Franse taal begon "Pappa fume une pipe" is er ook in Frankrijk al lang niet meer bij. Ja; een zware pijp in de gevangenis; 700 franse papa's zitten in Frankrijk in de gevangenis omdat ze weigeren alimentatie te betalen als ze hun kinderen niet mogen zien. nederlandse pappa's in Parijs Er is er zelfs al eentje die asiel heeft aangevraagd in Frankrijk. Hij had 18 maanden celstraf gekregen omdat hij een Franse kinderrechter "La honte de la nation" (de schande van het land) had genoemd. Voor een verslag met foto's van de demonstratie kijke men op de site van onze franse collega's van E2SD

Eurindex

Naar aanleiding van de bovengenoemde demonstratie is er met de Fransen een afspraak gemaakt over een "euroindex"; een verwijzingssysteem naar het internationale europeesche vadernieuws.

Internationale inventarisatie

Onze spaanse collega-pappa's zijn begonnen stelselmatig onrechtzaken tegen vaders te inventariseren. Op onze internationale engelse pagina kun je hier meer over vinden. Vooral het inschakelen van de europeesche ombudsman lijkt me interessant nu onze nationale ombudsman zo tekort schiet ( zie boven).

Belangenverstrengeling kinderbeschermers

Na intensieve research en het schrijven van honderden brieven heeft Jan Hop een prinsipeuitspraak van het landelijk bureau kinderbescherming dat kinderbeschermers geen onderonsjes met rechters mogen houden of mogen lijken te houden. Ook de meeste rechtbanken vinden inmiddels dat kinderbeschermers met partijen de rechtszaal moeten binnenkomen en verlaten. Op de sdn-site staan momenteel ook de complete nevenfunktieregisters van de rechtbanken den Bosch en Assen.

Spiegel

Het grote duitse kwaliteitsweekblad Der Spiegel heeft een themanummer uitgebracht over "Vaterlose gesellschaft" bijzonder de moeite waard. Zie ook pappa.com Wij wachten nog steeds op een goed themanummer van Vrij Nederland........ Hallo Rudi Kagie hallo onderzoeksjournalisten bij de Groene Amsterdammer...........

Boekrecensie "Het Vaderinstinct" van Adrienne Burgess

Rob van Altena is zo vriendelijk geweest om de door ons al lang beloofde recensie te schrijven over dit inmiddels beroemde boek. Hij werd geschreven voor de nieuwsbrief Dwaze Vaders maar is nu al te lezen op deze site.

5-uurshow

Catherine Keyl zoekt vaders die hun leed in de 5-uurshow willen ventileren.

nieuws oktober /november 1997
top homepage . colofon. tips & citaat van de maand. mail ons. laatste nieuws