nieuwer
site Het zal vaders een zorg zijnArchiefpagina van de site
"Het zál vaders een zorg zijn"

Zie de opmerkingen op de pagina archiefindex

Nieuwer/nieuws juli 97

NIEUW


Soms is het onderstaande een vervolg op het nieuws op de pagina's Landelijk nieuws en Nieuws regio Oost.

De nationale ombudsman....liegt

( vervolg) Een paar maanden geleden was ons citaat van de maand; De ouders och arme hebben de nationale Ombudsman geschreven. Als het meezit wordt hun geval netjes geturfd voor het jaarverslag" A. de Swaan in een redaktionele column over het indienen van klachten tegen de raad voor de kinderbescherming, in NRC 1-2-97.
...........De werkelijkheid is soms erger dan de meest cynische collumnist kan verzinnen...........
Heb je je klacht door alle klachtbehandelingsinstituten gesleept met alle werk van dien. Zijn er toch nog een paar klachten bij de ombudsman gegrond verklaard. Wat gebeurt er ? Geen streepje in het jaarverslag, ergo. In het jaarverslag 96 van de ombudsman wordt gewoon gezegd dat er geen klachten over de raad voor de kinderbescherming gegrond zijn verklaard anders dan die over informatievoorziening ( de verstrekking van folders en dergelijke). In het jaar 96 zijn 4 klachtrapporten afgewerkt. In twee ervan werd tot gegronde klachten geconcludeerd. Dat betrof in totaal 8 klachten. Hiervan gingen er 3 over de informatievoorziening. Vijf niet dus. De ombudsman liegt dus. Dit is gemeld bij de pers en bij een aantal kamerleden. Het platform ouderorganisaties heeft in een brief aan de ombudsman (Mr. Oosting) gevraagd om de zaak te corrigeren in een brief aan de Staten Generaal. Als er niets gebeurd heeft in ieder geval de SP al aangekondigd er werk van te maken. Nadere analyse van het jaarverslag en de cijfers bracht nog een wonderlijke ontdekking met zich mee. Als je een klacht indient bij de ombudsman heb je in het algemeen een kans van 29% dat die behandeld wordt. Dien je bij de ombudsman een klacht in over de raad voor de kinderbeschadiging dan is die kans 4%. Dat is een wel erg erg erg groot verschil. We kennen afwijzingen die als motief voor het niet in behandeling nemen melden dat er aan de situatie ( u ziet uw kinderen er niet mee terug) toch niets zal veranderen. Te gek voor woorden.

Joep in Zwolle vervolg

Het laatstenieuws over de aktie van Joep ( nog geen zitting nog geen uitslag). Tevens een aantal voorbereidende teksten en de voorgeschiedenis.

Kantongerecht Harderwijk

De heel oplettende volgers van deze site zal het misschien niet zijn ontgaan maar bij de vorige update op 29 mei stond hier dat het kantongerecht Harderwijk 83 rechters zou tellen. Een paar dagen later werd de informatie veranderd omdat hij strijdig bleek met de opgave van de "Gids rechterlijke macht" . Inmiddels blijkt echter het werkelijke probleem dat van het kantongerecht Harderwijk niet alle funktionerende plaatsvervangers bij de gids rechterlijke macht doorgekomen zijn. Voor de duidelijkheid; dit kan worden bewezen. Je kunt dus gerust stellen dat het aantal rechters minimaal

83

is; maar mogelijk nog meer. Tenzij er inmiddels net als bij de rechtbank Arnhem een aantal ontslagen zijn. Voorzover we weten heeft overigens nog geen van deze rechters zijn/haar nevenfunkties geregistreerd bij het gerecht Harderwijk. Wel is bekend dat er ook bijvoorbeeld een officier van justitie tussen zit. Eeb combinatie die niet meer mag van minister Sorgdrager. De vader die daar een procedure wil beginnen over het verstrekken van informatie over zijn kinderen meent terecht dat hij van kantonrechters die geen informatie over hun nevenfunkties openbaar maken niets te verwachten heeft. Reden waarom nog een

84ste

kantonrechter zal moeten worden aangesteld die de zaak behandelt nadat hij of zij het nevenfunktieregister heeft ingevuld.

Openbaarheid

(vervolg)
Bij de rechtbank Arnhem mag je uitspraken inzien als je ze per geval aanvraagt. In Zwolle als het binnen een wetenschappelijk onderzoek past. In Zutphen helemaal niet. De makers van het IRM rapport waren in het nieuws met dit probleem, maar dan bij de Hoge raad. De rechtbank Arnhem betoont zich inmiddels het meest open als het gaat om kritiek op het funktioneren. We hadden vrijdag een gesprek met Co-president Hooft-Graafland over de openbaarheid van uitspraken in het familierecht. Dit was een goed en open gesprek en we hopen ook dat er nu wat gaat veranderen want onze argumenten konden niet worden weerlegd. In een diskussiestuk voor het congres " Kwaliteit van de rechterlijke macht" van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging. werd namens het platform ouderorganisaties enkele woorden aan dit probleem gewijd. Boris Dittrich; lid tweede kamer, en volgens eigen zeggen nog steeds rechter ("dat blijf je voor je leven") gaat tijdens het reces bekijken wat hij eraan kan doen. Voor de duidelijkheid; artikel 20 R.O schrijft voor dat openbaarheid geboden is op straffe van nietigheid. Een nieuwe Securitel-affaire???

Ze hebben de dossiers verdwenen........

De rechtbank Zutphen maakt het hoe langer hoe bonter. 3 afzonderlijke dossiers van een persoon uit verschillende jaargangen tegelijkertijd per ongeluk kwijt zijn. "U hoeft niet meer te bellen voor inzage" Op Omroep Gelderland legde Joep Zander uit wat er in die dossiers zou kunnen staan dat ze zo belangrijk zijn dat ze nu worden verdwenen. Er is aangifte gedaan en de president van de rechtbank is om onderzoek gevraagd. Laatste nieuws; De dossiers zijn terecht de griffier had vergeten te kijken op het plankje waar de oudere dossiers familiezaken stonden. Mens was vergeten dat die op een apart planke stonden. Binnenkort zal blijken of de dossiers ook alles bevatten wat ze horen te bevatten. We zijn er niet helemaal gerust op.

Allemaal eigen schuld dikke bult.

Behalve door een hele reeks onwaarheden wordt de reaktie van Schmitz op de vurige kritiek van de eerste kamer op wetsvoorstel 23714 vooral gekenmerkt door de opmerking; "Waar twee vechten hebben twee schuld" Dat sluit elke mogelijkheid van opzet en strafrechtelijk optreden van een ouder uit. Een slechte zaak voor een justitiebewindsvrouwe.

Erkenning

De tweede kamer heeft besloten dat erkenning van een kind door de vader kan als " de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zou schaden, en de man de verwekker is van het kind" (Erkenning kan overigens ook altijd al als de moeder ermee instemt). In een ingezonden brief in Groen Links magazine merkten we daarover op: "Een mogelijk recht op erkenning zou de basis kunnen vormen van een ommezwaai in het denken waarbij niet langer de moeder als vanzelfsprekende eerste opvoedingsverantwoordelijke wordt gezien.Het kontakt tussen kinderen en hun vader dient geen kwestie meer te zijn van een door de moeder verleende gunst, maar een fundamenteel recht waar vader en kind een beroep op kunnen doen; waarmee dus ook de belangen van kinderen gediend zijn. De moeder wordt volgens de reaktie van Leoni Sipkes ( tweede-kamerlid Groen Links) in het magazine gebombardeerd tot de enige vanzelfsprekende ouder met opvoedingsverantwoordelijkheid. En dat lijkt mij een standpunt dat ver uit de tijd is. Bovendien betekent het standpunt van Sipkes niet alleen het voortzetten van een discriminatie naar sekse (vaderschapsdiscriminatie) maar ook een discriminatie naar burgelijke staat. ( In het huwelijk kan de moeder de "erkenning" door de vader niet weigeren). Ik hoop dat Sipkes tijdig op haar schreden terugkeert"

Status Kinderbescherming in de rechtzaal

De PG bij de Hoge raad konkludeerde in een klacht over de Zutphense familiekamer dat het onjuist is als de raad voor en na de zitting en tijdens schorsing in de rechtszaal aanwezig is of blijft tenzij er direkte wisselingen zijn.
De raad is gewoon adviseur en niet een halve rechter. Meldingen van afwijkende praktijken, die tot nu toe meer regel dan uitzondering waren, vernemen wij graag.

Dit zijn geen broodjes aap

Joep Zander heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn beruchte bundel. Hij ziet er nu netjes verzorgd uit en is aangevuld met nieuwe feiten en documenten.

kaartenaktie loyaliteitsmisbruik

Een aantal mensen die zich voor de gelegenheid hebben verenigd in het Comite Ouders Blijven Ouders zijn een kaartenaktie gestart. Doe mee!!! bestel kaarten.

Balonnenaktie

Op de door Peter Tromp (bestuurslid SKO en platform) georganiseerde balonnenaktie waren zo'n 35 vaders, moeders, kinderen, opa's en oma's aanwezig. Niet alleen vaders die hun kinderen niet mogen zien maar ook kinderen die hun vader niet mogen zien. Er was erg veel publiciteit onder andere een grote fot plus artikel op pagina 3 van het Algemeeen Dagblad. Dat was in ieder geval veel meer dan de balonnenaktie van onze engelse collega's die helemaal geen publiciteit kreeg.

Internationaal vaderscongres Praag

Op een internationaal vaderscongres is besloten te komen tot een Internationale federatie van vaderorganisaties. Coordinator van de oprichtingsakties is Peter Tromp.

Vader-en-kind-centrum

Het centrum voor sexespecifieke hulpverlening transact heeft zijn medewerking toegezegd bij de oprichting van een vader en kindcentrum. In september is de eerste vergadering van het oprichtingsbestuur.

Sire-campagne vaderschap

De Stichting Ideele REclame is een campagne begonnen om het vaderschap achter de krant vandaan te halen. de campagne is voorzien van een aantal tergende stereotyperingen over vaders. Daarnaast is het voor vaders die geen contact met hun kinderen mogen hebben nogal confronterend en vormt het een zware psychische belasting elke keer dit soort verhalen tegen te komen. We hopen dat SIRE zich beseft wat de mogelijke gevolgen van deze campagne kunnen zijn. Overigens is met SIRE afgesproken om een outline/voorstel aan te leveren voor een campagne die meer aan onze situatie tegemoetkomt. Op de zaterdag voor vaderdag was de reaktiekolom van de volkskrant gewijd aan deze campagne. Ook Joep Zander was gevraagd en gaf zijn reaktie vanuit het perspectief van vaders die hun kinderen niet meer zien.
home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/nieuwer1.html : zie ook de andere pagina's