Nul-oudergezin wordt nachtmerrie'

Auteur: Annelieke Dijkstra
Ref.: Algemeen Dagblad 3 juni, 2002Utrecht - Om verloedering van de maatschappij tegen te gaan, moet de overheid vaders stimuleren minder te werken. Nederland dreigt anders net als de Verenigde Staten overspoeld te worden door nul-oudergezinnen. Vader en moeder werken fulltime, verliezen het toezicht op hun kroost met drugsgebruik en criminaliteit tot gevolg, zegt psycholoog Vincent Duindam.

Duindam doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding. Hij geldt als autoriteit op dit gebied en publiceerde er verscheidene boeken over.

De afgelopen jaren heeft de politiek de nadruk volgens de wetenschapper te veel gelegd op werk. Hij ergert zich enorm als hij hoort van nieuwe commissies van de overheid die er op gericht zijn de dagindeling van ouders `zo efficiënt mogelijk in te richten'.

Alle zorg moet collectief uit handen gegeven worden, van het uitlaten van de hond tot het verjaardagsfeestje van het kind. ,,Tegenwoordig kun je je zoon of dochter 24 uur bij derden onderbrengen. Zelfs in de vakantie hoef je dankzij de zomeropvangkampen `geen last' van ze te hebben'', aldus Duindam.

De psycholoog vreest voor de `Amerikaanse nachtmerrie'. In de VS zit een groot deel van de jeugd de hele dag voor de televisie of hangt op straat. Ongeacht uit welk milieu ze komen. De rijke ouders maken carrière, de armen moeten werken om financieel rond te komen. De criminaliteit onder jongeren viert hoogtij.

In Nederland heerst momenteel een politiek klimaat met meer aandacht voor de ouders dan voor het kind, meent Duindam. ,,Er waait een behoudende wind, het CDA is de grootste partij, velen vinden dat het gezin weer de hoeksteen van de samenleving moet worden. Daar moet de overheid nú op in springen door de aandacht te verleggen van de vrouw naar de man. Die laatste moet eindelijk zijn verantwoordelijkheid voor de opvoeding nemen.''

Hij vreest dat zijn pleidooi voor meer betrokkenheid van de ouders bij de opvoeding uitgelegd kan worden tot een oproep aan moeders om weer huisvrouw te worden. ,,Ik hoop dat mensen beseffen dat we niet terugkunnen en willen naar de jaren 50. Alsof het toen zo goed was, met vaders die hun kinderen niet zagen opgroeien. Vrouwen zijn inmiddels veel hoger opgeleid en hebben gelijke rechten op een leuke baan. Je moet een nieuwe gezinssituatie creëren.''

Op dit moment werkt vijf procent van de vaders in Nederland parttime. Duindam hoopt dat dat 20 procent kan worden, zoals in veel andere landen al het geval is. Niet alleen omdat dat ontspoorde jeugd kan voorkomen, maar vooral omdat het gezonder is voor de mannen zelf. De psycholoog volgt momenteel 182 `mannen die zorgen', vaders die na de geboorte van hun kind (eren) besloten minder te gaan werken. Zijn conclusie: ze zijn gelukkiger en gezonder dan de vaders die fulltime werken.

Ze zijn productiever, gemotiveerder en er is minder ziekteverzuim. Bovendien krijgen hun kinderen de aandacht die ze nodig hebben. Duindam: ,,Het verhaal dat vrouwen beter voor de kinderen kunnen zorgen, is achterhaald. Zorgen zit in de aard van elk menselijk wezen. En mannen zouden zogenaamd werk zo enorm belangrijk vinden. Dat zit in de hormonen, hoor je dan. Onzin. Dat is een aangeleerde gedachte. De vaders uit mijn project vinden het heerlijk dat ze niet in die `ratrace' van carrièreplanning zitten.''

`Zijn' mannen hebben aan hun nieuwe leven geproefd en willen niet meer terug. De band met de kinderen is groot en zelfs als ze naar school gaan, blijven de meeste vaders in deeltijd werken. Duindam, die zelf twee dochters heeft en 30 uur per week werkt, denkt dat veel mannen pas op het idee komen om minder te werken, als hun vrouw het aankaart. ,,Vaak denken ze zelf nooit aan die mogelijkheid. Maar als het financieel haalbaar is - en dat is vaak een kwestie van met minder genoegen nemen - dan zijn parttime werkende ouders volgens mij het beste af.''

Het is volgens hem een schone taak voor het nieuwe kabinet om de voorwaarden te scheppen voor mannen om minder te gaan werken zodra zich kinderen aandienen. Naast soepelere verlofregelingen en financiële prikkels zal dat vooral betekenen dat aan het imago gesleuteld moet worden van de vader die veel thuis zit. ,,En dan niet met zo'n slogan van Jan Peter Balkenende die roept: een echt vent durft papa te zijn en zelf vervolgens van zeven uur `s ochtends tot middernacht op het Binnenhof zit.

,,Laatst zat er een glossy magazine van het ministerie van Sociale Zaken bij de damesbladen. Het adviseerde vrouwen hoe ze zorg en werk konden combineren. Waarom stoppen ze zo'n uitgave niet bij de Playboy?''

home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/merrie.html : zie ook de andere pagina's