klik hier voor welkomspagina
Leefbaar Nederland profileert zich met omgangsonrecht
Als eerste partij in Nederland profileert Leefbaar Nederland zich publiekelijk duidelijk over omgangsonrecht. Kandidaat-kamerlid Aloysia Jetten zei over het standpunt van Leefbaar Nederland m.b.t. omgangsrecht op zondag 5 mei, op Ned. 3 voor het programma Buitenhof dat kinderen recht hebben op omgang met beide ouders. Leefbaar Nederland heeft over dit probleem een uitgebreide paragraaf in haar verkiezingsprogramma staan.

filmpje van Aloysia


reactie op het LN-standpunt door Joep Zander Voor een uitgebreid overzicht van andere partijstandpunten mbt het item vaders, ouders gezag en omgangsrecht zie onze kieswijzer

 

 
home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips dossier stalking dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming


Last Updated http://vaderseenzorg.nl/ln.html : zie ook de andere pagina's