Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave
Adressen kinderrechtswinkels


up to date adressen Nadere verklaring:

Deze rechtswinkels zijn bereikbaar voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Zonder gezagdragend ouder.

Van 8 tot 12 jaar met gezagdragend ouder.

De verstrekte juridische hulp dient gratis te zijn. In incidentele gevallen zijn er wel eens kleine bedragen gerekend.

Waarvoor naar een Kinder- en Jongerenrechtswinkel?

Hiervoor zijn enkele reden voor te bedenken, met name:

  1. Het verkrijgen van toegang tot een van je ouders.
  2. Bescherming tegen je moeder, welke jou elk contact met je vader verbied.
  3. Zelfstandig verzoek tot wijziging van het ouderlijkgezag, mits je 12 jaar of ouder bent.
  4. Jou te vertegenwoordigen bij de officier van Justitie en Rechter, als je Misbruikt ben.
  5. Jou te begeleiden bij aangiften van een misdrijf bij de Politie.
  6. Als je klachten hebt over de voogdij-instelling waar je bij geplaatst bent.
  7. Als je een klacht in wilt dienen tegen jou gezinsvoogd (des).
  8. Als je mishandeld bent.
  9. Als je verwaarloosd bent, of wordt.
  10. Als je van een van je ouders ontnomen wordt, door de gemene maar vooral zeer onbetrouwbare Raad voor de Kinderbescherming en Voogdij-instellingen.

Schroom niet!, Deze mensen worden door de overheid betaald, om je te helpen.

Domme vragen, kan je nooit stellen, niet vragen, dat is dom!

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/kinderrechtsw.html : zie ook de andere pagina's