Uitkomsten onderhandelingen met de landelijke directie van de raad voor de kinderbescherming naar aanleiding van de vaderdagaktie 2000

Het 5-puntenplan van de actie; uitwerking naar Raad voor de Kinderbescherming*

Met analyse van de uitkomst

omschrijving Mogelijke punten toezeggingen positief negatief Behaalde punten
1. De politiek dient een einde te maken aan de mogelijkheden om contact tussen ouders (vaders) en kinderen te ontzeggen op grond van een regeling ten aanzien van de scheiding van partners in een volwassen relatie.

De kinderbescherming dient zich slechts bezig te houden met beschermingszaken

0 - - Gedoe over ambtelijke loyaliteit versus missie 0
- De kb doet geen onderzoek meer als er geen melding van kindermishandeling, inclusief aangifte, is (behoudens eenvoudig formulier; zie Hoefnagels en formulier Willem Zweverink). Er is een persoonlijke casemanager hiervoor. Wachttijden worden naar het uiterste minimum teruggebracht. 40 Mogelijk voorrang voor probleemgevallen ( geen omgang)

Streven naar vermindering wachttijden

Men zegt de ernst van het probleem te zien. ("Als het ons overkwam.) Het blijft marge werk. En daar geloof ik in het familierecht niet meer in. Het is een stap vooruit twee achteruit 0
- De kb neemt politiek stelling om de ontzeggingsgronden omgang (art 377) uit de wet te schrappen. 10 Raad zwengelt onderzoek ontzeggingsgronden aan bij politiek. Er zit in ieder geval wel enige beweging in Dit zal nooit leiden tot heldere (dus radicale) stappen 4
- De kb erkent dat het in de meeste gevallen fout gaat in het perspectief van kinderen en maakt excuses over leugens in deze in het verleden 5 Raad geeft afdeling communicatie opdracht de kwestie neutraal te brengen. Of het goed of fout gaat met een meerderheid van de kinderen na scheiding blijft in het midden De belangrijkste stap is eindelijk gezet. 3
- De kb neemt politiek stelling op het punt van civiele afspraken tussen ouders 5 Zal dit bevorderen in kader van de Ruyter Ze snappen de logica Grenzen zijn grenzen en die worden weer niet gesteld. 0
- De kb erkent in haar werk de civiele afspraken en arbitrage tussen ouders als bindend en neemt praktische stappen om deze te bevorderen. 8 De raad gaat in principe uit van dit soort afspraken. Er is duidelijk ruimte om nog een paar praktische stappen in te vullen. Uitzonderingen waarom 4
- In de opleiding en in de communicatie met de medewerkers van de kb wordt professioneel aandacht geschonken aan het ouderverstotingssyndroom (PAS). Dat houdt onder andere in het verstrekken van folders en boekjes aan alle raadsmedewerkers. Ook voor het overige worden verbeteringen doorgevoerd aan de opleiding en vorming van raadsmedewerkers, het in de actie gebruikte ludieke examen krijgt een serieuze opvolger. Er wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten van Langeac. 8 Er wordt eerst opdracht gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek, waarna integratie van een genuanceerd inzicht in de opleiding etc. Het lijkt waarschijnlijk dat aan PAS serieuze aandacht gaat worden gegeven PAS zal gerelativeerd worden 5
- In de opleiding van de raad wordt aandacht geschonken aan de angst die de kb oproept door haar handelen en haar macht. 5 geen - Er werd wat hilariosch gedaan over punten die dit raakten 0
2. De Raad dient te stoppen met het actief en op onterechte gronden diskwalificeren van ouders 0 - - 0
- Er worden concrete acties ondernomen om de klachtregelingen opnieuw op te starten; ombudsman, onafhankelijk aanspreekpunt voor klanten en slachtoffers van de raad 8 Zullen nog eens naar het probleem Nationale ombudsman kijken - Wisten het niet van ombudsman.

Wisten niets van ongegraonde klachten al dachten ze eerst van wel.

1
Toegevoegd. Dossiers onder werking wpr 8 Niet - Lappen nog steeds en met zoveel woorden de registratiekamer aan haar laars 0
een aantal diskwalificaties worden met naam en toenaam verboden en onder de werking gebracht van de wet met name de AWGB. 10 Wordt uitgezocht ( procedure van Duin)Voor emancipatie vaderschap

Er zijn wel een aantal diskwalificaties genoemd die zouden worden afgezworen.

Er is een duidelijke trendbreuk ten aanzien van de emancipatie van het vaderschap

5 (0)
- De kb neemt stelling tegen de mogelijkheden voor naamswijziging "na scheiding" en weigert verder alle medewerking aan dit soort onderzoeken. In de regel zal een aanvraag tot naamswijziging met deze achtergrond worden beoordeeld als een expliciete uiting van ouderverstoting. 12 De raad oefent binnen de overheid fikse druk uit om te veranderen.

Heeft dat zelfs nogmaals gedaan

Er zijn op deze manier zeker nieuwe veranderingen te verwachten. Het zwakke gedoe over ambetelijke loyaliteit blijfft hier toch ook in stand 5(4)
3 Wij vragen dat rechters zich gaan gedragen als een ware Salomon en niet diegene die het hardst aan een kind trekt het "eigendom" over het kind te geven. 0 - - 0
- De raad gaat een openbare diskussie organiseren over het salomonsoordeel, waaraan rechters deelnemen. 5 - - 0
- De raad verdeelt in diskussiegevallen, wanneer in een civiele overeenkomst niet voorzien is, zorg en verantwoordelijkheid 50-50 en in ernstige gevallen advies tot toewijzing gezag aan ouder die andere ouder als zodanig respecteert. 12 Geen winst voor negatief gedrag. Respect belangrijk uitgangspunt

Zelfstandige afwegingsfactor

- Moeilijk hard te maken. 8
4.Verder dienen rechters weer de grondwet na te komen door voortaan weer openbare uitspraken af te geven. 0 0
- De raad spreekt haar zorg uit ten aanzien van de algehele integriteit en kwaliteit van de rechtspraak in het familierecht met dit punt als sterk voorbeeld. 8 geen - 0
5.Verder eisen wij dat er excuses worden aangeboden en rehabilitatie plaatsvindt van al die "oude gevallen" waar kinderbeschermers, politiek en rechters vaders de afgelopen decennia hebben gefrustreerd en geblokkeerd in het contact met hun kinderen. 0 - - 0
-De raad werkt aktief mee aan de instelling van onafhankelijk onderzoek naar haar eigen functioneren in de afgelopen jaren. 12 Wil alleen recent verleden en toekomst bekijken Formuleringen Wopp-rapport met zoveel woorden gehandhaafd Ze snappen af en toe werkelijk niet weat er aan de hand is/was. 1
- In een aantal erg evidente gevallen worden direct rehabilitatiemaatregelen getroffen. Zorgend progressief vaderschap, emotioneel betrokken vaderschap, klachten indienen, te veel op rechtvaardigheid uit zijn worden als reden om kinderen niet te zien met terugwerkende kracht ingetrokken. 10 niet - 0
totaal punten waarvan minstens de 30 in de eerste en in totaal 60 in de tweede ronde te halen. 166 - -< 36


*(hierna kb of raad te noemen)Over de algehele uitkomst van de onderhandelingen verschillen de meningen in het comité.

Het is in ieder geval meer dan te verwachten viel en minder dan wat we van tevoren als minimaal resultaat zagen ( 60 punten)

Bij behaalde punten staat tussen haakjes de waarde die het comité toewees waar die afwijkt van de later door Joep gecorrigeerde aantal.

Het organiserend comité ( Herman, Pieter, Willem, Joep) is op 11 september 2000 bijelkaar geweest.
Het volgende is aan de orde geweest.

1. Afwerken van de notulen van de onderhandelingen met de raad. Onze aanvullingen worden opgestuurd, Daarna controleren we het nog een keer. Wij sturen een aangepaste versie van de analyse van de uitkomst, en onze beoordeling naar de raad en naar de achterban.
2. Er is een aanbod tot overleg namens de staatssecretaris op 28-9-00. We gaan hierop in en volgen dezelfde lijn als in de onderhandelingen met de raad, met ook dezelfde taakverdeling.
3. De actie Zutphen en gevolgen overziend is er in de onderhandelingen met de raad meer bereikt dan verwacht ook als is het veel en veel te weinig. De zwakste reactie kunnen we nu stellen is die van de volksvertegenwoordiging. Het is dan ook erg duidelijk dat de volgende actie zich daarop zal richten. Deze actie zal in november plaatsvinden rond de dag van de rechten van het kind.
4. De achterban wordt schriftelijk op de hoogte gehouden en gevraagd of men een vergadering met hen noodzakelijk acht.
5. Geconstateerd wordt dat de onderlinge verhoudingen in het comité uitstekend zijn.home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/kb-uitkomst.html : zie ook de andere pagina's