klik hier voor dossierindex Ouderverstotingssyndroom site het zal vaders een zorg zijn

OuderverstotingssyndroomIk mis het gevoel iemands kind te zijn

"Het belang van de kinderen", gaf mijn moeder een legitimatie om ons bij mijn vader weg te houden. Er was immers niemand die haar en ons zei dat dat oneerlijk en fout was. Sterker nog we werden in onze keuze door iedere instantie bevestigd. Mijn vader kreeg bijvoorbeeld te horen dat zijn kinderen zo gespannen en onrustig waren nadat ze een weekend bij hem waren geweest. Dat was toch logisch. Mijn jongste broertje was vier. Na het eerste bezoek kwam hij nog uitgelaten thuis om enthousiast te vertellen wat hij allemaal had meegemaakt. Bij mijn moeder schoten de tranen in de ogen. Als kind wil je je verhaal kwijt, maar ook de volwassene van wie je houdt geen pijn doen. Zo stel je een kleuter vooreen onmogelijk dilemma." "De eerste jaren heb ik mijn vader helemaal niet gemist. Ik was te veel vervuld van mijn gelijk. Later ben ik hem een aantal keer tegengekomen in de rechtszaal. Dan zag ik zijn verdriet en dat raakte me wel, maar ik dacht ook: Je moest eens weten hoeveel verdriet je ons hebt aangedaan."
"Daarna heb ik nog een keer of vier een zakelijke afspraak met hem gehad. Om onder andere de studiefinanciering door te spreken. Die liepen steevast uit op ruzie. Ik kon er ook niet tegen dat hij mij vertelde over hoe ellendig hij zich voelde. Hij bezorgde me een schuldgevoel. Ouders die gaan scheiden hebben blijkbaar zo veel verdriet dat ze over het hoofd zien dat de kinderen ook lijden. Ze maken ons verdriet ondergeschikt aan dat van hen.

Terwijl de discussie of moeders al dan met strafrechtelijk vervolgd moeten worden nog in volle gang is, heeft men in Rotterdam alvast een omgangshuis geopend. Hier kan mamma haar kroost brengen waarna die onder het toeziend oog van een hulpverlener een ochtend met pappa kan doorbrengen. Een en ander is vooral bedoeld voor kinderen die hun ouders langere tijd met hebben gezien. De Dwaze Vaders zien het initiatief niet zitten. "Een moeder die niet wil, wil niet," zeggen zij. Joep Zander, mede-auteur van een boekje over het ouderverstotingssyndroom, denkt zelfs dat het project zal uitnodigen tot nog minder medewerking aan omgangsregelingen.
Maar volgens Liesbeth Smulders die vanuit de Raad voor de Kinderbescherming het omgangshuis begeleidt, valt dat in de praktijk enorm mee. "We hebben meegemaakt dat een moeder het contact tussen vader en kind echt probeerde te verstoren om haar ex-man te pesten, maar over het algemeen gaat het toch om vrouwen die best willen maar bang zijn. Zij zijn juist heel blij met de mogelijkheid die een omgangshuis biedt. Daar kunnen ze op neutraal terrein beetje bij beetje hun argwaan laten varen. En dat is zo ontzettend belangrijk. Want alleen wanneer de verzorgende ouder alsnog vanuit de grond van haar of zijn hart het kind bij wijze van spreken toestemming geeft van de andere te houden, kan de band nog worden hersteld."

Citaten uit de Telegraaf, 27 december 2000, Marjolein Hurkmans. Lees meer over deze zaak in het boek Moeder-Kind-Vader, een drieluik over ouderverstoting


meer informatie; index dossier ouderverstotingssyndroom (PAS)

 

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/judith.html : zie ook de andere pagina's