Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave

Jesus...........


'Jesus, my boy' is een monoloog / eenakter van John Dowie. In eerste instantie een hedendaagse vertel!ing van het bekendste verhaal aller tijden. Geboren 23 jaar voor Christus, timmerman van beroep. In deze voorste!ling neemt Jozef zelf het woord. Hij verte!t over de geboorte van zijn zoon Jezus, diens opvoeding en kruisiging. Uiteinde!ijk wordt het een verontrustende vertel!ing, want gaat het eigenlijk niet veel meer over een vader en zijn zoon? De lief de voor en het verlies van deze zoon? Gaat het eigenlijk niet over de puinhoop die wij van deze were!d hebben gemaakt? Wie is daarvoor verantwoorde!ijk? GOD? Terrorisme, het gooien van stenen... Heeft hij het eigenlijk niet over het Midden- Oosten? Ho ewe!, misschien gaat het we! over de onbaatzuchtige lief de en het wi!!en beschermen van de vrouw. Een met humor doorspekte, verontrustende vertelling.

animatie Jozef (c)<A title=Joep Zander"> De regisseur Cristiaan Nortier heeft samen met Michiel Kerbosch weken intensief gewerkt aan een voor hen ondertussen belangrijk en persoonlijk project. Samen hebben ze gezocht naar de essentie van het stuk. Het is een alom bekend, mooi en aangrijpend verhaal. John Dowie schreef een tekst met een licht toets, een navertelling van de geschiedenis. Het leverde een bevlogen, respectvolle voorstelling op. Een verteling door Jozef, de man die in de bijbel uiteindelijk letterlijk en figuurlijk is 'dood' gezwegen. Dit stuk vertelt verder en laat Jozef uiteindelijk prachtig reageren op de loop der dingen. Waarbij een belangrijk aspect van de voorstelling ligt in de vorm, de monoloog. Michiel Kerbosch heeft zich met grote bezieling en passie aan deze uitdaging gewaagd. Heftig, maar licht, verdrietig en ook geestig, verliefd en ook wat verlaten.

Spel:Michiel Kerbosch
Regie: Cristiaan Nortier
Vertaling:Cornelius FrantJis
Decor: Ronald Tolman
Fotografie: Pan Sok
Productie: VOF 2003

zie ook
site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/jesus.html : zie ook de andere pagina's