Het zál vaders een zorg zijn

Kinderbescherming boos om publicatie


Trouw (zaterdag 9 oktober 1999 pag. 3 Door Oscar Fennis)
meldt dat "de relatie tussen de Raad voor de kinderbescherming en het Platform van samenwerkende clientenorganisaties in jeugdzorg en familierecht (SCJF) wreed is verstoord". Aanleiding is het boek 'Kinderbescherming en valkuilen'.

"De Raad voor de Kinderbescherming beschermt uw kinderen tegen u. Daar past dus maar een advies bij: blijf er uit de buurt als het enigszins kan. Het is de organisatie die vroeger 'de kinderdief' werd genoemd, en tegenwoordig 'Raad voor de kinderbeschadiging'."
Subjectieve rapporten en 'onzakelijke verhoudingen' tussen raadsmedewerkers en kinderrechters zouden volgens de SCJF meer dan eens leiden tot onterechte ondertoezichtstellingen. Het boek biedt ouders 31 tips, maar eigenlijk past er volgens het platform maar een advies wanneer contact met de Raad onvermijdelijk is: 'Houdt uw mond'.
E. Hooymans, landelijk directeur van de Kinderbescherming: 'tendentieus', Het zou de samenwerking die de afgelopen vijf jaar moeizaam tot stand is gekomen, een gevoelige klap toebrengen.
Vie-voorzitster van het platform T. Barendse hierover: 'onprofessioneel'. "Hooymans is verontwaardigd, waar geschoktheid en bezorgdheid meer op hun plaats zouden zijn. Onze kritiek is niet bedoeld om wie dan ook naar het schavot te leiden, maar om het functioneren van de Raad te verbeteren. Als de Kinderbescherming dat inziet, zal het overleg ongetwijfeld worden hervat."
We wijzen op de overeenkomst met het opzeggen van het overleg tussen de directie Oost van de kinderbescherming en de regio Oost van de Stichting Dwaze vaders enkele jaren geleden.


home site het zál vaders een zorg zijn inhoudsopgave colofon tips & citaat mail links site zoekmachine en surftips

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/hooyboos.html : zie ook de andere pagina's