Het zál vaders een zorg zijn

 

De combinatie urenbelasting zorg plus werk van mannen en vrouwen


In haar campagnes gaat de overheid er nogal eens van uit dat vooral vrouwen te lijden hebben onder een dubbele belasting in werk plus prive. Dit is al enige jaren niet meer waar. En dat nog wel volgens zeer goede bron; het Sociaal Cultureel Planbureau. Beargumenteerde tegenspraak op deze bewering is eigenlijk ook nog nooit vernomen. Behalve de terechte opmerking dat mannen toch nog een paar minuten meer vrije tijd overhouden.

Overigens laat een en ander onverlet dat er voor specifieke groepen vrouwen, maar dus ook voor specifieke groepen mannen flinke uitschieters kunnen voorkomen.

In de emancipatiemonitor 2002 staat dat in 2000 (25 jaar en ouder) mannen 49,8 uur per week kwijt waren aan de gecombineerde taken en vrouwen 47,5 uur (blz 93 tabel 3.24 ) Ook in 1998 was de totale belasting van mannen al groter. Ooit was de belasting van vrouwen groter. Zo rond 1990 was het omslagpunt. De cijfers zoals ze genoemd worden in het Sociaal en Cultureel Rapport van het SCP met verwijzing naar het zelfde onderzoek verschillen iets. Dat komt doordat ze daar slaan op de leeftijdsgroep vanaf 12 jaar. Dit maakt overigens de trend niet anders.

Ook als je tijdsbesteding aan onderwijs erbij optelt dan zijn mannen meer tijd kwijt (12 jaar en ouder mannen 44,6, vrouwen 43,2) Mannen houden wel een beetje meer vrije tijd over: 12 jaar en ouder 2000 vrouwen 44,1, mannen 45,5. Dat komt omdat ze 2 uur per week minder slapen en 1 uur minder besteden aan persoonlijke hygiene (opmaken e.d).

De recentere cijfers bevestigen een tamelijk stabiel beeld. Emancipatiemonitor 2006: 53,4 totale belasting vrouwen 54,9 totale belasting mannen. zie: emancipatiemonitor 2006
Zie ook: artikel over de emancipatieachterstanden van mannen

 


site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/gecombineerd.html : zie ook de andere pagina's