site het zál vaders een zorg zijndossier wetenschapDoor het stof gaan, in het stof bijten

Een nieuwe start........Vincent Duindam en Marike Vroom schreven boeken over scheiding en vaderschap

 


Vincent Duindam en Marike Vroom schreven bij uitgeverij van Gennep (2001) 2 boeken onder de titel "Een nieuwe start" Het ene is een handboek voor vaders na scheiding en het andere een cursusboek voor gescheiden vaders.

De boeken (gesubsidieerd) zijn een uitvloeisel van de vermeende infanticidegolf in 1997 waarbij er een veronderstelde toename zou zijn geweest van vaders die de hand aan zichzelf en de kinderen sloegen.

Vincent en Marike verzamelden materiaal bij de mannenwerkers van het FIOM en hielden een aantal interviews met deskundigen.

Er is een uitgebreide kritiek op het boek verschenen in de nieuwsbrief van het Platform SCJF. Deze laat weinig heel van de boeken. Wij volstaan voorlopig met twee citaten uit de deskundigeninterviews.


Dit is niet Joep Zander maar Dhr Spruijt die hopenlijk nog een keer in het stof zal bijten met zijn boute uitspraken over vaderslavernij
Dit is niet Ed Spruijt maar Joep Zander met zijn zoon Joshua die allebei hun leven lang van plan zijn om nooit door het stof te hoeven gaan
citaten uit dit boek:


Als het echt niet mogelijk is om een eind aan de ruzies te maken moet je overwegen het contact tijdelijk te verbreken. Dan is het soms in het belang van de kinderen om een jaar of twee jaar geen contact te hebben. hoe moeilijk dat voor de vader soms ook is. Daarom is mijn belangrijkste boodschap: doe je uiterste best om de communicatie met je ex-vrouw open te houden en ga desnoods door het stof. Als je blijft kijven, wordt het moeilijk. Zorg ervoor dat je ex geen aanleiding heeft om met verwijten te komen. Ed Spruijt

Maar er is wel sprake van een overheersende cultuur, en die is gericht op een sterke positie van de moeder binnen het gezin. Ik ben geen tegenstander van het feminisme, ik vind ook dat vaders meer moeten zorgen, maar dan moe ten ze daar ook in geaccepteerd worden. Daarvoor moet je niet door het stof hoeven. Natuurlijk is de individuele situatie gecompliceerder. Maar zolang er geen diepgravend historisch, psychologisch en longitudinaal onderzoek naar wordt gedaan, moet je geen gemakkelijke uitspraken doen over de keuzen die mannen maken. Kiezen voor de zorg voor de kinderen blijkt dikwijls een losing game. Mijn invalshoek is dat je de band tussen vader en kind moet versterken. Het is ongewenst wanneer het contact tussen vader en kind verbroken wordt. Mijn slagzin is: meer vader voor het kind.' Joep Zander


nieuwe spreuk; wie door het stof gaat zal in het stof bijten
  • voortzetting van deze discussie 10 jaar later
  • Een uitgebreidere bespreking van de publikaties van Duindam en een weerwoord op zijn recensie van het boek van Farell vindt u hier
    site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
    Last Updated http://vaderseenzorg.nl/duindam.html : zie ook de andere pagina's