Valse commissaris huiselijk geweld moet over de knie
doorklik naar dossier daders; stalking; beeld: Joep Zander
Gerda Dijksman (1957) is districtschef politie Zuid-Holland-Zuid. Als 19-jarige kiest Dijkmans voor de politie. Ze leerde dat 'vak' op straat, bij de jeugd- en zedenpolitie in Den Haag. Ze was de eerste vrouw op de ME-opleiding.Dijksman wordt emancipatiemedewerkster bij de Nederlandse Politiebond en in 1991 secretaris van de Landelijke Politie Emancipatiecommissie die ze zelf ook oprichtte. Ze streed voor vrouwenemancipatie en positieve actie bij de politie en initieerde ook een onderzoek naar seksuele intimidatie in de beroepsgroep. In 1993 stapt ze over naar het bank- en verzekeringswezen. Anderhalf jaar later is ze Tweede Kamerlid van de PvdA, de eerste politievrouw in de Tweede Kamer (PvdA, 1994-1997). Twee jaar later stapt ze gedesillusioneerd op en wordt districtschef. Ze is op dit moment Landelijk Projectleider Huiselijk Geweld en de Politietaak, en heeft ze de portefeuilles Jeugd, Allochtonenbeleid, Diversiteit en Slachtofferzorg. Gerda Dijksman geldt als internationaal expert in bestrijding van vrouwen- en kindermishandeling. De laatste jaren houdt ze zich intensief bezig met huishoudelijk geweld en de vernieuwing van de wetgeving op dit gebied (uithuisplaatsing van vermeende daders). In 2006 maakte ze een aanzienlijke misstap door de cijfers over Huiselijk geweld te vervalsen ( zie hiernaast) en in 2010 was er enige ophef nadat ze de PVV in een twitterbericht facistisch noemde. Eind december 2010 maakte ze het definitief te bont door een koolmonoxideongeluk als waarschijnlijk huiselijk geweld te betitelen.
waar is pappa? huiselijk geweld

dossier vaders daders van papa.nl.nu
Commissaris Gerda Dijksman moet over de knie

98 % van de daders man?: platte leugen


Een vader die doodsbang was om aangifte te doen, zelfs om zichzelf in de rechtbank te verdedigen tegen de aanklacht Huiselijk geweld. Hij was namelijk bang het contact met zijn kinderen te verliezen. Maandag 27 februari 2006 was er een mooie aflevering van Keyzer en de Boer waarin de vooroordelen over huiselijk geweld (mannen altijd dader) onderuit werden geschoffeld.

Commissaris Gerda Dijksman boorde de hoop op enig maatschappelijk gednerrealisme weer snel de grond in. Eerst las ik ergens een berichtje ( Trouw 1 maart) dacht ik te lezen dat 98 % van de daders van sexueel huiselijk geweld mannen zijn. Hoewel dit geloof ik niet feitelijk waar is, is het denkbaar dat dit uit onderzoek is gekomen omdat er bijzonder weinig mannen zijn die zich na in hun kruis getast te zijn tot de politie zullen wenden. Inmiddels luidt in alle media blijkbaar het bericht dat 98 procent van alle daders van alle soorten huiselijk geweld mannen zijn. En als je het Trouwartikel er nogmaals op na leest staat dat daar eigenlijk ook. ( zie onderstaande analyse van de pers van de hand van Wim Orbons) Zogenaamd op basis van onderzoek. Dit is natuurlijk helemaal niet waar. Het zogenaamde onderzoek van instituut Beke wa op dat moment ( nog) niet beschikbaar. Niemand kan wat checken, en journalisten trappen er gewoon in. Uiteindelijk bleek uit het rapport van de onderzoekers van Beke dat er 98% van de aangiftes tegen veelplegers van huiselijk geweld volgens hun onderzoek, mannen zijn. Dat maakt het al iets duidelijker. Dit onderzoek is dus niet gebaseerd op registratie bij de hulpverlening maar op aangifte's.

Op basis van de aangifte's bij de politie werd tot nu toe meestal een cijfer van 80% genoemd. Volgens veel onderzoek geeft dit niet de praktijk van huiselijk geweld weer. Sinds haar aanwezigheid op een van de bijeenkomsten van Denktank m/v weet comissaris Dijksman heel goed hoe de vork in de steel zit. Het aantal slachtoffers van huiselijk geweld is onder mannen van een vergelijkbare grootte-orde als bij vrouwen. Dijksman heeft toen ook toegezegd daar aandacht voor te gaan hebben. Inmiddels doet ze dus of ze van niets weet. Deze commissaris moet maar eens met de billen bloot; en over de knie ( figuurlijk natuurlijk).

Zie ook artikel van professor Crombach en Wim Orbons.

De volgende analyse is afkomstig van Wim Orbons ( met dank):

De kranten nav Gerda Dijksman.

AD 1 maart: Onderzoek: 50.000 jonge slachtoffers van huiselijk geweld, Kinderen massaal mishandeld (in het artikel 5000 kinderen aangegeven, maar omdat volgens Gerda Dijksman maar 10 procent van alle incidenten bij de politie terecht komt wordt er 50.000 kinderen van gemaakt. En vervolgens “Het aantal gemelde incidenten van huiselijk geweld stond vorig jaar op 57.000. Mannen zijn meestal de daders).

Trouw 1 maart: Huiselijk geweld treft tienduizenden kinderen, In nog niet de helft van de gevallen volgt aangifte (inhoud ongeveer gelijk aan AD-artikel met de mededeling: Daders bestaan voor 98 procent uit mannen, slachtoffers voor 76 procent uit vrouwen).

NRC 1 maart: Meer meldingen huiselijk geweld (inhoud ongeveer gelijk aan Trouw-artikel).

Telegraaf 2 maart: Daders gepakt in zes op de tien gevallen, Vijfduizend kinderen dupe gezinsgeweld (inhoud ongeveer gelijk aan NRC-artikel met de mededeling dat van de ruim 57.000 gemelde incidenten bij politie, 40 procent aangifte is gedaan en in 60 procent hield de politie een verdachte aan).

Nederlands Dagblad 2 maart: Kind slachtoffer huiselijk geweld (inhoud ongeveer gelijk aan de algemene tendens).

Volkskrant 2 maart: Geweld is topje van de ijsberg (interview artikel met Gerda Dijksman. In dit artikel komt de 40 procent terug, de 57.000 meldingen en 98 procent daders is man).

Mijn eerste conclusie is dat in veel artikelen niet helder is of het alleen om huiselijk geweld tov kinderen is of huiselijk geweld in zijn algemeenheid (NRC wees op de brede definitie van huiselijk geweld). Dan de getallen: het gaat om 2.500 kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en nog eens 2.500 die getuige zijn van huiselijk geweld. Dat maakt 5.000 kinderen. Dijksman in Trouw: “Maar die aantallen kun je gemakkelijk met tien vermenigvuldigen. En dan ben ik nog voorzichtig.” Dit doet ze natuurlijk op basis van de ‘wetenschap' dat maar 10 procent van de incidenten bij politie terecht komt. Dit is natuurlijk in strijd met de mededeling in de Telegraaf en Volkskrant: 40 procent doet aangifte. Dat de dader in 98 procent de man is en het slachtoffer in 76 procent de vrouw is volkomen onjuist. Dat is ook wel aannemelijk te maken met de nota Prive-Geweld, Publieke Zaak (2002) en de secundaire analyse van het SCP daarop (Dr. Karin Wittebrood en Dr. Vic Veldheer), G. Leistra en P. Nieuwbeerta, Moord en doodslag, 2001 (tweemaal zoveel kinderen worden vermoord door moeder als door hun vader) en de AMK-cijfers (kindermishandeling: 35 procent door moeder en 14 procent door vader). Ook cijfers van de EHBO van Ziekenhuizen en het onderzoek van de juriste Maria Egelkamp (kort door de bocht: tegenwoordig heet alles mishandeling) moeten daarbij worden betrokken.

Zie ook meer info over huiselijk geweld


site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/dijksman.html : zie ook de andere pagina's