het zal vaders een zorg zijn; home
klik hier voor dossierindex emancipatiedossier feminismekritiek

Respect
Allow
Support

Aktie bij Damesconferentie

Het kraanprotest van Fathers 4 Justice Nederland bij het WTC Rotterdam afgelopen zaterdag gericht tegen de buitensluiting van vaderorganisaties door de Nederlandse regering van de EU-Conferentie over vaderbeleid “Working Fathers, Caring Men”

Actielocatie:

25 september 2004 bij het World Trade Centre (WTC) in Rotterdam

Reden voor de F4J-protestactie voor het WTC te Rotterdam:

Vaderorganisaties zijn door de Nederlandse regering (Ministerie van SZW, afdeling emancipatie) buitengesloten zijn van deelname en betrokkenheid aan de EU-Conferentie “Working fathers, Caring men” over vaderschap en vaderbeleid, gehouden op 24 en 25 september 2004 in het WTC in Rotterdam. Dat is de reden voor het F4J protest op deze locatie op zaterdag 25 september 2004.

Op de protestlocatie bleek de belangstelling voor deze door Nederland georganiseerde EU-conferentie vanuit de landen van de Europese Unie overigens uiterst mager. Slechts 30 á 40 Europese deelnemers, voor het merendeel vrouwen, gaven afgelopen zaterdag acte de presence voor deze conferentie over vaderbeleid.

Dit in schrille tegenstelling tot de - nog de week ervoor op 15 en 16 september 2004 in Wenen - door de Oostenrijkse regering gehouden Eerste Europese Vaderconferentie. Bij de Europese vaderconferentie in Wenen waren Europese vaderorganisaties wel betrokken en genodigd, waar een vertegenwoordiging van de Nederlandse regering overigens schitterde door afwezigheid. Op deze zeer succesvolle Weense vaderconferentie waren honderden Europese deelnemers betrokken en werd de laatste Europese research gepresenteerd over vaderschap en vaderbeleid en over hoe wel succesvol met vaders (samen) te werken.

Oostenrijk heeft daarmee in Europa overtuigend de leiding genomen op het terrein van vader- en mannenbeleid. Nederland liet in Europees verband niet alleen verstek gaan, maar sluit bovendien vaderorganisaties uit van haar initiatieven, waardoor het door Nederland voorgestane Europese vaderbeleid uitsluitend een vrouwenzaak dreigt te worden. Tegen dit door Den Haag in Europees verband voorgestane volstrekt wereldvreemde vaderbeleid - over de hoofden van vaders heen - is Fathers 4 Justice afgelopen zaterdag in het geweer gekomen namens de internationale Fathers4Justice organisatie.

Fathers 4 Justice Nederland

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/damesconf.html : zie ook de andere pagina's