Het zál vaders een zorg zijn; klik hier voor home en inhoudsopgave Hoe vaak waste Ruud Bullens al zijn handen in onschuld?


over forensisch deskundigen e.d.
Ruud Bullens is directeur van Fora, een groep van externe deskundigenbureau's die onderzoek doen in opdracht van justitie. In die hoedanigheid heeft hij de LVED (landelijke vereniging externe deskundigenbureau's opgericht. Deze club kocht voor de baas een leerstoel forensische psychologie bij de Vrije Universiteit.

"De lezer mag driemaal raden wie de vereniging na die advertentie tot hoogleraar heeft benoemd: Ruud Bullens. En u weet nu ook hoe het komt dat Bullens zich sinds ruim een jaar professor mag noemen. Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit werd overigens tijdig gewaarschuwd voor het feit dat hier een privé-persoon zijn eigen professoraat kocht" (FORA-dossier Sos-Papa).

Inmiddels heeft de heer Bullens aangekondigd gerechtelijke stappen te overwegen tegen mensen die hem verder met negatieve verhalen in de media onder de aandcht brengen, zoals de vader van Maikel ( zie hieronder), Dus dan weet u waar het aan kan liggen als u de hieronder weergegeven feiten niet meer terug kunt vinden.


Ruud Bullens' zijn positie en optreden is verder onder andere omstreden in de volgende zaken:

 • Zaak Lancee

  In 1996 werd Bullens door het Ministerie van Justitie ingeschakeld om Bianca Lancée te onderzoeken, de dochter van de politiechef op Schiermonnikoog, Renée Lancée. Het meisje beschuldigde haar vader van seksueel misbruik. Volgens een door de regiopolitie opgesteld proces-verbaal kwam Bullens tot de voorlopige conclusie dat de verklaring van Bianca redelijk betrouwbaar en vrij van innerlijke tegenspraak was. Op basis van het verhoor van Bianca en de conclusie van Bullens werd de politiechef door een arrestatieteam vaan zijn bed gelicht. Later bleek dat de dochter alles had verzonnen.
  Bullens bestreed in februari 1997 dat hij had gezegd wat in het proces-verbaal stond. Hij zou juist hebben geadviseerd Willem Wagenaar en Herman Baartman de transcriptie van het verhoor van Bianca te laten analyseren op betrouwbaarheid. (Deze alinea overgenomen van Wikipedia onder GNU FDL)

 • De zaak Van den Muijzenberg
  "Ook zijn weinig schuldbewuste houding komt mij zeer bekend voor. Destijds was hij niet bereid mijn klacht te behandelen, of zelfs maar excuses aan te bieden - hij vond dat hij niets fout had gedaan. Anno 2005 omschrijft hij de gesprekken met Maikel en diens ouders als 'gouden middagen'. Dat Maikels vader hem beschouwt als de verantwoordelijke persoon voor de mensonterende wijze waarop Maikel is behandeld, lijkt in het geheel niet tot deze hoogleraar kinderpsychologie door te dringen."

 • FORA-dossier(geknoei met onderzoeken voor Raad voor de Kinderbescherming e.d.)
  "Het is de opvatting van dhr. Bullens (in navolging van de Raad) dat men uit dient te gaan van "percepties". Niet de feiten bepalen iemands houding en gedrag, maar de perceptie van die feiten door de betrokkene. Dit leidt tot rapportages waarin FORA deze percepties noteert (of verzint) om deze vervolgens zelf tot autonome feiten op te waarderen, al naar gelang het uit komt. De rapportages bevatten dus wel degelijk een "feitenrelaas", dat evenwel is gebaseerd op de selectieve overname van percepties." (fora dossier sos-papa)

 • Zaak Maikel
  "Al die tijd was kinderpsycholoog Bullens bij het onderzoek betrokken en greep niet in. ‘Ongelofelijk, die man', verzucht Ron. ‘Gelukkig hebben we ervaren dat er ook nog goede psychologen bestaan. Maikel is later nog een paar jaar in therapie geweest bij het Riagg. Een hele lieve, kundige vrouw die hem goed geholpen heeft.' (Volkskrant 20 september 2005; Ron is de vader van Maikel): zie rapport Posthumus
  verweer bullens in NRC

  Volkskrantcolumnist Blokker over Bullens:
  'Het wemelt in het hoger onderwijs tegenwoordig van pretdisciplines die weliswaar nergens toe leiden, maar die ook absoluut geen kwaad kunnen. Laat dus iedereen net zo veel academisch of hbo-gewijs frobelen als hem lief is. Als Bullens van overheid, politie of justitie maar nooit meer aangepraat krijgt dat hij ergens deskundig in zou zijn.'

  overzichtsartikel Leids Dagblad

  Bullens op zembla 20-04-06

  Bullens in Zembla 2

  Bullens Blunders in VNBullens Blunders in VN

  Tot nu toe koos de Tweede Kamer er voor om niet in te grijpen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van SOS-Papa ( zie hierboven fora-dossier)


  Met betrekking tot het optreden van extern deskundigen zie ook het boek Gemist Vaderschap van Joep Zander en Emiel Smulders

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/bullens.html : zie ook de andere pagina's Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller