Klik hier voor welkomspagina Het zál vaders een zorg zijn

Babyverzorging voor vaders

Verkwikkend "Cool"?


Het is in ieder geval anders dan een boek voor vrouwen. Het doet koel aan bij de oppervlakte, zeker de blauwe kaft met gestileerde plaatjes. Maar al lezende merk ik als vader dat die benadering juist ruimte schept voor je eigen gevoel. Immers het teutelige "kijk eens hoe lief" waarmee moeders hun kinderen aanprijzen of " wat is je pop lief he, Marietje" is wellicht moeders en moeders literatuur eigen. Vrouwen gaan (dikwijls) anders met emoties om dan mannen en daar weten ze dikwijls flinke slagen mee te slaan. Als je het goed bekijkt wordt je eigen gevoel (de verantwoordelijkheid ervoor) een beetje van je afgenomen. Moeders leren dat overigens van hun moeders enz. Een hoop vaders doen dat dikwijls anders, zijn geneigd zakelijker te communiceren. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat vaders geen gevoelens hebben, maar wel dat ze de gevoelens van anderen dikwijls meer op een afstand respecteren.
Het nieuwe boek van Henk Hansen ( Ikvader-van Gennep) is een voorlichtingsboek voor (beginnende) vaders. Het is mede bekostigd door het ministerie van WVC. Het poogt mannen een andere traditie bij te brengen, of althans daar ruimte voor te scheppen. Een verdienstelijk streven. Van "verwerking van de output van uw product" (hoe doe je een luier om) tot "waar moet ik allemaal op letten bij de input van het product (de voeding van je kind) " en wat zijn de valkuilen. Een mooi boek met stijlvolle, heel koele, tekeningen en nog koelere teksten. Is dat nou het koel van "cool" ?
Het boek beslaat 240 bladzijden en er staat erg veel in. Het gaat over babyprodukten, geboorte, naamgeving, familie, geld, voeding en juridische zaken, maar nog veel meer. Enerzijds gaat Hansen een aantal vooroordelen stevig te lijf, anderzijds lijken een aantal vervelende vooroordelen overeind te blijven in het boek. Een daarvan is dat de man de zorg voor zijn kinderen onder andere meer moet delen omdat vrouwen al over-dubbel-belast zijn en daarom meer in de WAO komen. Sinds 1998 is echter de dubbele belasting van mannen ( dus zorg en werk bijelkaar opgeteld) groter dan die van vrouwen. Verder is het ook niet zo dat als vaders meer zorgen ze meer kans maken om een scheiding te ontlopen groter is. In tegendeel.
Een door mij geraadpleegde manager kraamzorg (een vrouw) kon niet veel fouten in de tekst ontdekken. Haar stoorde het consequente gebruik van het woord "product" toch wel enigszins en ze twijfelde daarom of ze het aan een vader cadeau zou geven. Misschien is het ook wel geschikter als cadeau van vaders aan vaders, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Maar een beetje begon ik toch ook wel te twijfelen; zou het toch niet té ironisch zijn?
Zelf ontdekte ik een aantal foutjes in het juridische deel. Er is nog geen wet die schriftelijke vastlegging van zorgtaakverdeling na scheiding verplicht stelt. Die komt er waarschijnlijk wel. De tweede kamer is er druk mee bezig en in september zijn betreffende dit punt wetsvoorstellen te verwachten. Het aantal vaders dat zijn kinderen niet meer ziet is ook veel groter dan gesuggereerd ( zie CBS; minimaal 25% van de kinderen na scheiding heeft geen contact).
Het boek is een mooi voorbeeld van de manier waarop mannen en vaders zich een eigen plek proberen te verwerven in het emancipatieproces. Henk Hansen is niet bang om door een aantal geëigende patronen heen te breken.

Babymanagement voor mannen, praktisch handboek voor vaders. Ikvader- van Gennep isbn 90-5515-412-1 nur 854 1e druk 2004

Joep Zander
site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/babymanag.html : zie ook de andere pagina's