U bent op de site -Het zál vaders een zorg zijn-

klik hier voor dossierindex Ouderverstotingssyndroom

Meldpunten kindermishandeling en PAS


vraag

Van: Therry de Groot [SMTP:therry@worldmail.nl]
Verzonden: donderdag 1 maart 2001 23:10
Aan: infolijn@nizw.nl
Onderwerp: Kindermishandeling emotioneel

Geachte heer/mevrouw,

Als vorm van psychische kindermishandeling mis ik de vorm indoctrinatie, het gaat hierin niet zozeer alleen om de inhoud van de boodschap (vernedering etc.) maar meer om de vorm van psychische mishandeling. Hierin wordt het kind bewust afgehouden om zelfstandig een mening te kunnen vormen, m.a.w. het kind wordt "klein ' gehouden.

Een voorbeeld hierin kunnen de ca. 9000 kinderen dienen welke er ieder jaar bijkomen die na echtscheiding geen (gedwongen !?) contact meer hebben met hun vader (bron CBS 2001, Centraal Bureau voor de Statistiek). Als we de mediaan meten van de leeftijd van 0 tot 18 jaar, dan spreken we over gemiddeld 9 kinderjaren vermenigvuldigd met 9000 kinderen is een minimale populatie van ca. 81000 kinderen welke hier mee te maken hebben.

Ik vraag mij af in hoeverre indoctrinatie als vorm (geen inhoud) van kindermishandeling wordt herkent en erkend? In hoeverre is er bij het NIZW een mening gevormd over indoctrinatie?

Ik zou het op prijs stellen een berichtje te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

R.J K


antwoord

Van: Wolzak, Adrie [mailto:A.Wolzak@NIZW.NL]
Verzonden: maandag 5 maart 2001 14:34
Aan: inoflex@worldonline.nl
Onderwerp: RE: Kindermishandeling emotioneel

Geachte heer Van K,

Naar aanleiding van uw vraag per e-mail het volgende.

Indoctrinatie kan een vorm van kindermishandeling zijn: wanneer een kind op geen enkele manier de vrijheid krijgt om een eigen oordeel over iets te vormen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een scheiding: wanneer een ouder tegenover het kind een volledig negatief beeld schetst van de andere ouder, zonder dat het kind de gelegenheid krijgt om zich daar zelf een beeld van te vormen. Dat wil niet zeggen dat, als er geen contact meer is tussen het kind en een van de ouders, er per definitie sprake is van kindermishandeling. De vraag of er sprake is van kindermishandeling, is in de praktijk alleen te beantwoorden door bij ieder vermoeden op zich te beoordelen of het kind (mogelijk) schade oploopt door de wijze van opvoeden door ouder(s) of verzorger(s).

Met vriendelijke groet,
Adrie Wolzak
NIZW / Expertisecentrum Kindermishandeling


Meer informatie over het ouderverstotingssyndroom en de meldpunten kindermishandeling in het boek Moeder-Kind-Vader; een drieluik over ouderverstoting
site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/amk.html : zie ook de andere pagina's