Het zál vaders een zorg zijn Vaderdagaktie 2000
In juni 2000 ter gelegenheid van vaderdag werd er een bezetting uitgevoerd bij het vestigingskantoor van de raad voor de kinderbescherming Zutphen. Het was een behoorlijk succesvolle actie. Resultaten waren onder andere een serie onderhandelingsgesprekken met de hoofddirectie van de Raad voor de Kinderbescherming en het ministerie van justitie. De actie kwam in het NOS-journaal.

Perscommuniqué Stop Omgangsonrecht

Er is een verslag van de aktie te vinden op de volgende aktieverslagpaginamet foto's en eindperscommunique. sdn heeft ook beelden.
klik hier voor volledige weergave van artikel vaders zònder kinderen
15 juni is ook precies de dag dat er een nieuwe directeur van de raad voor de Kinderbescherming aantrad !!! Dit is Dhr Nijhoff ( voormalig p&o-directeur van het ministerie van justitie en ds-70-politicus

Een groep vaders (ouders) en sympathisanten onder leiding van het actiecomité "Stop omgangsonrecht" zal donderdag 15 juni een ludieke harde actie voeren in en bij een van de gebouwen van de raad voor de kinderbescherming directie Oost. De actie beoogt een krachtig geluid te laten horen tegen de manier waarop Nederlandse instellingen zich schuldig maken aan het vervreemden van de relatie tussen zo'n 10.000 Nederlandse kinderenen hun ouders met name vaders) cumulatief per jaar. De details over de actie zullen omstreeks 04 uur op 15 juni per mail of fax aan uw redactie bekend worden gemaakt.

De actie richt zich op het handelen van:

a. De Raad voor de Kinderbescherming. De Raad dient te stoppen met het actief en op onterechte gronden diskwalificeren van ouders ( bijvoorbeeld omdat ze "rechtvaardigheid teveel als doel op zich zien"," emotioneel op hun kind betrokken zijn", "in de publiciteit komen" al dan niet met hun kind voetballen, zingen, spelen). Deze manier van benaderen leidt tot polarisatie tussen ouders waarbij er een ten onrechte in het verdomhoekje komt.

De kinderbescherming dient zich slechts bezig te houden met beschermingszaken en ook de kwaliteit van uitvoering daarvan moet verbeterd. Klachten dienen te worden behandeld in plaats van met chantage tegemoet te worden getreden. Tijdens de aktie zal raadsmedewerkers de toegang tot hun werkplek ontzegd worden totdat ze zch hebben onderworpen aan een net zo vernederend en langdurig onderzoek als ouders moeten ondergaan.

Het zou goed zijn als de kinderbescherming zou opkomen voor kinderen en ook in die zin naar de politiek stelling zou nemen ( zie hieronder). De Raad voor de Kinderbescherming maakt zich nu schuldig aan actieve ondersteuning van loyaliteitsmisbruik, dus kindermishandeling.

b. De politiek. De politiek dient een einde te maken aan de mogelijkheden om contact tussen ouders (vaders) en kinderen te ontzeggen op grond van een regeling ten aanzien van de scheiding van partners in een volwassen relatie. Beide ouders blijven ouders en blijven het gezamenlijk gezag houden. Alleen strafrechtelijk handelen jegens een kind kan (indien aangetoond) tot beperking van omgangsrecht en gezag leiden. Loyaliteitsmisbruik (van een ouder vervreemden van een kind) dient tot het strafrecht te worden gerekend. Regelingen die expliciet bijdragen aan het verharden van de problemen (naamswijziging na scheiding) dienen direct te worden opgeheven.

c. De rechters. Het zou al heel wat zijn als rechters zich aan de wet zouden houden en omgang en gezag niet zouden ontzeggen met behulp van het door de politiek verworpen haalbaarheidskriterium. Maar wij vragen meer. Wij vragen dat rechters zich gaan gedragen als een ware Salomon en niet diegene die het hardst aan een kind trekt het "eigendom" over het kind te geven.Volgens de salomonswijsheid dient eerder het gezag te worden gegeven aan die ouder die het contact met beiden mogelijk maakt. Dus wat minder angstig opstellen en harde maatregelen naar de status-quo houdende ouder niet uit de weg gaan.

Verder dienen rechters weer de grondwet na te komen door voortaan weer openbare uitspraken af te geven.

In het familierecht (de helft van alle rechtsprocedures) spelen meer actoren een rol. Ook hier valt veel op aan te merken. We hebben het dan bijvoorbeeld over voogdijverenigingen, externe deskundigenbureau's, klachtencommissies ambtenaren van het departement van justitie en dergelijke. In dit korte bestek kunnen wij daar echter niet op in gaan.

Verder eisen wij dat er excuses worden aangeboden en rehabilitatie plaasvind van al die "oude gevallen" waar kinderbeschermers, politiek en rechters vaders de afgelopen decennia hebben gefrustreerd en geblokkeeerd in het contact met hun kinderen.

Het actiecomite bestaat uit mensen uit diverse organisaties die voor deze gelegenheid een samenwerkignsverband zijn aangegaan.

Wij hebben voor u een informatiemap klaarliggen waarin u meer achtergrondinformatie kunt aantreffen. Deze kunt u op onderstaand adres aanvragen.

Met vriendelijke groet

Joep Zander

Woordvoerder

 

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/aktie.html : zie ook de andere pagina's