het zal vaders een zorg zijn

Cliënten moeten niet zeuren


Dossier Klachtbehandeling

 • Index dossier klachtenbehandeling
  Het volgende komt uit het boekje TEGENGAS ( Clientenorganisaties in de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming aan het woord; 1995) . Het is een interview met Ineke Meijerink, destijds directeur van het AKJ Amsterdam.

  Boze ouders van toen en nu

  Gevraagd naar het verschil tussen de boze ouders uit de jaren zeventig en die van nu, de jaren negentig, zegt de directeur: 'Toen was er echt heel veel om boos over te zijn, vind ik. Het was een heel ander soort woede. Zoveel dingen waren nog niet goed geregeld: het inzagerecht, het klachtrecht, er waren nog geen normen waaraan de rapportage moest voldoen.'

  'Waar de cliëntenorganisaties van nu zich druk over maken, staat heel ver van mij af. Al die boosheid over het PAR en het ,ABJ (particuliere onderzoeksbureaus die in opdracht van de raden voor de kinderbescherming onderzoek verrichten - LV).

  Wij zijn in het verleden ook druk bezig geweest met die externe deskundigen, de contra-expertise, de klachtenregeling en de kwaliteitscontrole bij dat soort bureaus.

  Ze onttrokken zich overal aan. Maar tegenwoordig krijgen we daar bijna geen klachten meer over, dus dan is het voor ons geen belangrijk punt meer.'

  Ontbreken gemeenschappelijk doel

  Een ander verschil met vroeger vind ik dat zich nu noch onder de jongeren, noch onder de ouderen een organisatie bevindt die iets gemeenschappelijks, iets structureels nastreeft. Maar ik moet er dan meteen bijzeggen dat je tegenwoordig ook niet meer zo makkelijk als vroeger kunt zeggen dat de hele jeugdhulpverlening niet klopt. Vroeger was er zo veel waartegen je te hoop kon lopen.'

  'Tegenwoordig is er toch een heleboel veranderd en verbeterd. Natuurlijk, er is nog van alles dat beter kan, maar het is niet meer zo alles omvattend. Nu moet je je druk maken over het feit dat er geen hulpverleningsplan is opgesteld voor een jongere. Of dat jongeren te weinig rechten hebben

  in de tehuizen waar ze wonen. En dat ze een vertrouwenspersoon moeten hebben waar ze terecht kunnen met hun klachten. Dat is een hele andere discussie dan tien jaar geleden. En bovendien, de middelen zijn ook veranderd.'

  'Nu kan er gepraat worden met de andere partijen. Het AKJ is in dialoog met de instellingen en de werkgeversorganisatie en de overheid. Wij bellen hun en zij bellen ons.

  Zij vragen ons of we even willen kijken of hun klachtenregeling wel volgens de regels is. De verhoudingen zijn dus veel meer geprofessionaliseerd.'


  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tip&citaat- contact- link2 dossier:vaders;daders? dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/akj-clienten.html : zie ook de andere pagina's