Klik hier voor welkomspagina Het zál vaders een zorg zijn
DOSSIER POLITIEK
Kort verslag van het vervolg-overleg op 11 december 2002 tussen de vc Justitie met minister Donner


Aanwezig: de Tweede Kamerleden: Dittrich (D66), Luchtenveld (VVD), Schonewille (LPF), de Pater (CDA) en gedurende een deel van het overleg: Teeven (LN), de Wit (SP) en van Ooijen (PvdA).

Kort gezegd komt het erop neer dat er twee werelden zichtbaar waren: Donner die als minister sprak "vanuit de juridische wolken zonder de huidige praktijk daarbij te betrekken" (zoals Dittrich dit ongeveer verwoordde) en 'het blok' D66, VVD, LPF en op een iets andere wijze het CDA die als volksvertegenwoordigers de praktijk van alle dag aan de orde stellen en de minister proberen te bewegen om maatregelen te nemen.

Desgevraagd (Dittrich) blijkt dat er een wetsvoorstel in voorbereiding is m.b.t. de "oude gevallen", d.w.z. ouders die voor 1998 zijn gescheiden en het gezag zijn verloren.

De moties Dittrich c.s. (verplichte bemiddeling) en Luchtenburg c.s. (dwangsom) blijken op 10 december in de Tweede Kamer te zijn aangenomen. Zoals ook op 14 november jl. zitten D66, VVD en LPF zo goed als op een lijn. Het CDA wil verandering door o.a. de zorgplicht in de wet te laten opnemen waar D66, VVD en LPF geen bezwaar tegen hebben.

Omdat de minister niet echt voortvarend te werk gaat (hij zegt o.a. "mensen kunnen niet worden gedwongen tot datgene wat in het civielrecht staat"), wil de volksvertegenwoordiging nog voor de Kerst een plenair debat in de Tweede Kamer laten plaatsvinden. In ieder geval zal een motie worden ingediend door D66 en/of LPF en/of VVD. En als deze motie (waarvoor er een Kamermeerderheid zal zijn) niet wordt uitgevoerd lijkt de kans zeer groot dat D66 en/of LPF en/of VVD zelf met een eigen wetsvoorstel zullen komen .

Voor nadere informatie verwijzen wij naar ons verslag van 14 november 2002 en de brief van minister Donner d.d. 4 december 2002.

Ipe Smit en Wim Orbons
site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/citaten.html : zie ook de andere pagina's