klik hier voor index dossier wetenschap site het zál vaders een zorg zijn

Minister Donner over de cijfers

Na een brief aan justitiedirecteur Levenkamp, rectificeerde Donner zijn visie op de omvang van de problemen

Kort verslag van de gecombineerde sitting van de kamercommissies justitie en welzijn 23-6-04 Veel afwezigen ( Dittrich, Klein rechts)

Veel afwezigen ( Dittrich, Klein rechts)

Opmerkelijke punten:

Donner heeft inmiddels het punt bijzonder curator ingevoerd als mogelijkheid om omgang te handhaven(sic?). Hij gaf met de nodige nadruk aan dat de cijfers wijzen op een grote omvang van het probleem ( 25% geen omgang, 25 % moeilijk). Ik neem aan dat hem dit is ingefluisterd nadat ik hierover een pittig telefoongesprek met Levenkamp had gehad inclusief brief (zie https://vaderseenzorg.nl/levenkamp.html ).

Er is brede tevredenheid over de invoering van het begrip zorg ipv omgang alleen leek het er sterk op dat Donner er nog weinig van begreep. Kalsbeek hamerde fiks erop. Donner wilde ineens een prijsvraag uitschrijven voor een nieuw woord.

Luchtenveld heeft weliswaar een mooi wetsontwerp, maar is slecht spreker, lijkt af en toe of hij er niets van begrijpt. Hij wil dat niet alleen na scheiding ouders worden geholpen maar ook voor scheiding. Er vindt afstemming plaats van het behandelen van wetsvoorstellen van Luchtenveld en Donner. Er werd gesproken over indiening in september.

Eigenlijk was Kalsbeek deze keer nog degene die het meest hamerde op nieuw handhavingsbeleid.

De Wit probeerde wat voorzichtigjes iets uit over kritiek op de raad en fora. Kwam totaal niet over. Ik snap niet waar ze bij de SP wat dat betreft mee bezig ziijn.

Discussie met staatssecretaris Ross over omgangshuizen. De kamer wil die en Ross wil hulpmodules op maat (niet investeren in steen) noemt ze dat. Onduidelijk gedoe, want op de keeper gevraagd kunnen die modules wel omgangshuizen leveren volgens haar.

Brieven van Donner en verdere discussie gepland.

Joep Zander

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/levenkamp.html : zie ook de andere pagina's