geen recht gedaan

Reactie van peter Tromp ( Fathercare knowledge centrum en woordvoerder Fathers4Justice; pedagoog) reageert op de brief van directeur Pasman waarin deze schrijft dat het raadsrapport over mij en mijn dochter van 1994 en de conclusies daarin, mij geen recht hebben gedaan.Beste Joep,


In een eerste reactie wordt ik alleen maar enorm verdrietig als ik dit Raadsschrijven aan jou lees. Mooi dat je het krijgt hoor, want na je hele leven - of liever je dochter Rosa's hele leven - door deze instantie buitengesloten te zijn van je dochter, kun je tenminste als je Rosa ooit nog spreekt en zij daar naar vraagt tegen haar zeggen dat ze jou niet je hele leven heeft moeten missen omdat je een onwaardige vader was. Maar wel een uiterst schrale en schamele troost voor een vader en zijn dochter, want waarom heeft ze je dan haar hele leven moeten missen?

 

Ik zal je eerlijk zeggen dat de tranen er eigenlijk van in mijn ogen schieten op dezelfde manier als toen onlangs dat meisje van 15 jaar bij de actie voor de Rechtbank Arnhem naar ons toe kwam om te vertellen dat ze het zo goed vond dat wij vaders daar voor onze kinderen staan en dat ze zelf als scheidingskind al die jarenlang helemaal niets gehad had aan die lui van Kinderbescherming en Jeugdzorg en er uiteindelijk zelf voor gekozen heeft om bij haar moeder weg te gaan om bij haar vader te gaan wonen.

 

Wat koop je eigenlijk voor deze brief als de relatie met je kind verbroken is door toedoen van rapporten van deze instantie terwijl hij dat nu anders zegt te beoordelen en deze man er tegelijk toch teveel moeite mee heeft om daaruit ook de enig logische konsekwentie te trekken en het rapport in te trekken. Het zijn de rapporten van deze instantie geweest - en het zijn de rapporten van deze instantie nog - die tot de vele vaderexclusieve besluiten in dat andere vaderexclusieve bolwerk, de familierechtbanken, hebben geleidt. Ja Ja, dat zou hij nu anders beoordelen.

 

Misschien zit daarin dan ook wel de kern. Deze mensen denken nog steeds dat het er om gaat dat zij iets moeten beoordelen, dat er een ultieme keuze bij hen ligt, dat zij aan de toegangspoort tot de scheidsingshemel staan en moeten vaststellen wat zij voor jouw kind het beste vinden, miezerig ingevuld met als enige inhoudelijke substantie of zij vinden dat jij als scheidingsvader nog wel kontakt met je kinderen mag hebben. Dat is hun hele "belang van het kind". Meer niet, maar erg genoeg. Het is een papieren organisatie, een bureaucratie, gericht op exclusie en buitensluiting ipv inclusie en bescherming van ouder-kindrelaties.

 

Tienduizenden van die bomenomzagende rapportje hebben ze nu al geschreven zonder zelf maar een enkel standaard antwoord op veel voorkomende situaties zoals wat is een minimale omgangsregeling, onder welke objectief te hebben kunnen omschrijven. Ze zullen nog decennia lang doorgaan met hun tienduizenden standaard onderzoekjes en rapportjes waarin ze elke keer na maanden vertraging tot dezelfde standaard conclusies in hun rapportjes komen. De falende onrechtvaardige kinderbescherming is een routinebedrijf geworden die doet in individuele buitensluitingsrapportjes, 5 to 10 duizend per jaar. De lopende band van het familierecht.

 

Terwijl zij ervanuit dienen te gaan dat ouders en kinderen intens van elkaar houden en op elkaar betrokken zijn en een onverbrekelijke band hebben die beschermd moet worden, tenzij er konkrete aanwijzingen zijn dat een ouder een gevaar oplevert voor zijn kinderen. Zelfs naar dat laatste, een blik in het meldingsregister kindermishandeling zou daarvoor al een konkrete stap zijn, wordt door deze instantie helemaal niet gekeken, want zieke scheidende moeders zoals de moeder van Savanna, de moeder van het meisje van Nulde, de Zoetermeerse zelfmoordmoeder, etc. worden in het onderzoek van deze instantie helemaal niet meegenomen en krijgen hun kinderen zo mee, terwijl de vaders van die kinderen niet goed genoeg beoordeeld worden voor contact. Alleen vaders worden zgn. onderzocht, als je hun onderzoek tenminste onderzoek kunt noemen, want het bestaat hoofdzakelijk uit het zonder waarheidsvinding partij kiezen voor moeders en het opschrijven van wat deze moeders over vaders aandragen. 

 

Ik weet wat het voor mijzelf betekent dat ik mijn beide kinderen Pieter en Kiki nu al sinds 23 augustus 1992 (nu ruim 13 jaar) niet meer gezien heb door het falen van deze vaderexclusieve instanties. Het is mooi dat er een gesprek mogelijk was nadat het er niet meer toe doet en dat de heer Pasman in deze brief laat merken dingen nu anders te beoordelen, althans dat zegt hij. Tegelijkertijd zie ik de Raad voor de Kinderbescherming dagelijks de zelfde vaderexclusieve rapporten schrijven en heb ik nog niet vernomen van een situatie waarin deze Raad zich daadwerkelijk heeft ingespannen voor het behouden van de banden van kinderen met beide ouders.

 

Deze man doet nu net alsof hij inmiddels minder vaderexclusief denkt en zijn instantie minder vaderexclusief handeld: niets is minder waar. Hij gaat gewoon door aan zijn lopende band.

 

Vandaag nog wordt er een vader zoals jij, een vader die juist tijdens relatie of huwelijk het leeuwendeel van de zorg over de kinderen voor zijn rekening nam en na de scheiding met zijn ex jarenlang gezamenlijk voor hun beide kinderen zorgde, nu plotseling door toedoen van de machinaties van deze ex die van hem afwil en een van die miserabele rapportjes van de Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar van vader die zijn kinderen tot vandaag de halve week verzorgde eerst gedegadreerd tot vader die zijn beide kinderen nog vier uurtjes in de maand onder toezicht mag zien en uiteindelijk helemaal buitengesloten zal worden van zijn kinderen.

 

Die mooie woorden van Pasman zijn niet alleen voor jou niets waard, maar ook voor de huidige generatie vaders die met de Raad voor de Kinderbescherming te maken krijgen bij een scheiding.

 

Peter Tromp

Fathercare Knowledge Centre Europe.


pappa!

Joshua en Joep

hongerstaking Joep Zander oktober 1995rosa's broertje Joshua bijna een jaar oud; klik hier voor meer informatie


mijn dochter

tegenvoetsporenmail mijzoek op deze sitevaders en zorgik vaderklik hier voor dossier publikaties Joep Zanderinternetkunstdossier van Joep Zanderpositieve linkenhomepage Joep Zander

klik hier! >>site joep zander

Last Updated http://joepzander.nl/re.htm : zie ook de andere pagina's


Logo Beeldrecht