site joep zander other publications of Joep Zander Toespraak bij uitreiking van de vaderdagtrofee m/v 2007


zie ook:

 • de centrale pagina over de vaderdagtrofee m/v
 • over de trofee
 • de trofee op wikipedia met overzicht van genomineerden en winnaars
  Het lijkt een beetje merkwaardig een vaderdagtrofee m/v op de dag van de rechten van het kind uit te reiken. Maar daarmee ga je twee problemen te lijf. Ten eerste is het belang van een vader natuurlijk niet ánders dan dat van een kind. Vaderschap is een relatie. Een relatie die het verdient om er te zijn. Net als de relatie moeder-kind. Het belang van een relatie, zeker een ouder-kind-relatie is ongeveer de kern van menselijkheid.
  Ten tweede is het een beetje mager om op slechts één dag het vaderschap te vieren. Het vaderschap dient dagelijks gevierd te worden. Elke dag dat je als vader met je kind bent. Maar ook elke dag, en dat kunnen er veel zijn, dat je niet bij je kind bent. Hoewel dat vieren in dat laatste, veelvoorkomende, geval ook een aanklacht zal zijn. Tegenwoordig worden er weken van de spiritualiteit, het mishandelde kind enzovoorts gehouden. Vaderschap is minstens belangrijk genoeg voor een dik semester (van november, tot vaderdag in juni) elk jaar weer.
  Doet zich nogmaals de vraag voor; waarom dat andere semester niet. Ach laten we dat dan het semester van het moederschap maken. Dan hebben we daarmee duidelijk gemaakt waar het om gaat; beide ouders even belangrijk voor het kind, gelijkwaardig verdeelde zorg. Het hele jaar door en elk jaar weer. wanneer beginnen we?

  Ik ga niet veel over het schilderij zeggen, dat hoeft niet en hoewel ik graag uitweid erover, is het zonde van het beeld. Het beeld dat een zelfstandig contact moet aangaan met de kijker. Niet bemoederd of bevaderd door de kunstenaar. Volwassen dus.
  Laat het beeld zich in jullie hoofden en harten verder ontwikkelen; wees er voorzichtig mee.

  Twee opmerkelijkheidjes wil ik wel nog memoreren. Het M/V, weet u eigenlijk wel waar dat voor staat? Het ie makkelijk maar moeilijk tegelijk. En de moeilijker oplossing biedt de meeste doorkijk.
  En twee. De hoofdkleur van mijn schilderijen is soms zwart, maar dikwijls blijken dat uiteindelijk de vrolijkste schilderijen. Ik hoop dat het met de, ondanks de mooie gelijkwaardigheidsmotie van Jan de Wit, nog steeds slechte en intern tegenstrijdige wetsvoorstellen voortgezet ouderschap van Donner net zo gaat, dat het uiteindelijk het begin blijkt van iets nieuws en moois. Dat moet dan nog wel gebeuren.

  Het doet me een genoegen deze trofee aan Harry over te dragen die hem in ontvangst neemt namens de SP. De manier waarop Harry het vaderschap zowel met ratio als met gevoel, niet in het minst voor zijn eigen vaderschap, belichaamt, maakt dat ik me zeer nauw aan hem verbonden voel. Vaderschap is een relatie, een emotie, een beweging een impuls. Het is eigenlijk net een schilderij.

   

   

   

   

  tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
  klik hier! >>
  Last Updated http://joepzander.nl/kanonnen.htm : zie ook de andere pagina's. © siteontwikkeling en beeldrecht Joep Zander Logo Beeldrecht