naar welkomspagina site joep zander klik hier

Dossier Thuiszorg


andere artikelen in dit dossier
artikel thuiszorg door Joep Zander

Thuiszorg Drenthe BV aangepakt??

Zembla zond een uitgebreide reportage uit over de "linke links" in Drenthe zoals wij de situatie bij BV Thuiszorg Drenthe benoemden. Justitie Zutphen is met een onderzoek bezig.

Aan : Openbaar ministerie parket Zutphen
Mr. J. Buttinger
Betreft :Thuiszorg Drenthe BV
Uw kenmerk:
Deventer; 25 september 1998Geachte heer,

Ik vernam dat u de mogelijkheden onderzoekt een strafvervolging in te stellen tegen Thuiszorg Drenthe B.V. Dit voorjaar deed ik in opdracht van het Nieuwsblad van het Noorden een journalistiek onderzoek naar de handel en wandel van deze BV en de verbanden met de Pantheon zorggroep, de Landelijke Vereniging thuiszorg, landelijke zorgkoepels en andere zorginstellingen als de Raad voor de Kinderbescherming. In dit kader had ik ook een gesprek met Dhr. Visser en dhr. Jansen. Dit gesprek heb ik grotendeels op band vastgelegd. Bovengenoemde heren wisten publicatie in het Nieuwsblad van het Noorden te verhinderen door aanzienlijke druk uit te oefenen op redactie en directie van deze krant.

Ik heb destijds wel aangifte gedaan bij de ECD.

Ik maak er u graag op attent dat vooral de situatie waarbij Dhr. Tjassing als voorzitter van de Landelijke vereniging Thuiszorg in staat blijkt de klachtbehandeling tegen Pantheon en thuiszorg Drenthe te beïnvloeden mij zorgen baart. Als voorzitter van de LVT is hij ook broodheer van de klachtencommissie. Ik maak u er tevens op attent dat er ( overigens niet door mij) aangiftes zijn gedaan tegen de raad voor de kinderbescherming vestiging Assen ( directie Noord). In mijn artikel belicht ik ook de banden tussen thuiszorg en de kinderbescherming. Mijns inziens is sprake van strafbaar machtsmisbruik (collusie).

Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn ( ongepubliceerde) stuk , overige delen van mijn dossier (en opnames), waaruit blijkt dat de heren directieleden beweren dat accountantsonderzoek juist zou hebben bewezen dat ze geen gemeenschapsgelden aanwenden voor doelen waarvoor ze niet bestemd zijn (zo'n onderzoek bestaat volgens de ziekenfondsraad niet en er wordt dus mogelijk flink gelogen) dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groetJoep Zander

zie ook artikel thuiszorg door Joep Zander
tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zanderhomepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander

 
Last Updated http://joepzander.nl/thuiszorg.htm : zie ook de andere pagina's Logo Beeldrecht