Abraham en zoon Isaac

 

Oecumenisch meditatief avondgebed, woensdag 11-09-2013 Deventer

THEMA: "Uw wil is Liefde"

Laten wij kijken naar, langs en voorbij ons zelf......naar God's liefde

opening

Solo: Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons midden, wees onze Heiland.
Allen: Dat wij herleven. Solo: Wees hier aanwezig. Allen: Dat wij herleven.

inleiding

Welkom allemaal, bij dit oecumenisch meditatief avondgebed.
"Wat gaat vader nu doen vroeg ik mijzelf af. Bang was ik niet; vader zou er wel een reden voor hebben, al begreep ik niet wat hij van plan was."
Nee...... dit ging eigenlijk niet over het familiedrama in Schoonloo, maar over Abraham die volgens de bijbel zijn zoon Isaac zou moeten offeren aan God. In opdracht van God. En de passage komt dan ook uit de kinderbijbel van Cramer Schaap die haar pen aan dit onderwerp durfde branden

Je vader zal maar met een mes klaar staan om je te doden in opdracht van God. maar gelukkig vaders hand beefde. Was dit wat God wilde vroeg zijn vader zich af tot hier aan toe. maar was dit wat hij zelf wilde? Juist op dat moment......

Je zal maar een kind zijn... het zwaard boven je hoofd geheven. Het zwaard van Salomo. Was het Gods liefde of Gods wil? Liefde wint voor de ouder die voor liefde kiest en niet voor bezit.

Ik wilde vandaag met jullie proeven aan het verhaal van Isaac. Aan de schijnbare tegenspraak tussen dreiging en liefde, tussen God's wil en onze eigen door God gegeven vrije wil. Ik wordt weer geraakt door de wanhoop van ouders die hun kinderen ombrengen, drama's die met regelmaat voorbij blijven komen. Vooral als het vaders zijn herken ik de wanhoop van mijzelf. Toen ik probeerde op een integere manier het contact met mijn oudste te behouden. Maar naarmate de tijd vorderde nog meer de wanhoop die opkomt bij het besef te leven in een maatschappij die alleen maar de schijn van kindvriendelijkheid ophoudt en ouders de schuld toeschuift als het mis gaat. Ik wil bidden om de wil en kracht om mijn wonden met liefde te dragen en kwaadheid te richten naar hoop en geloof.

lied 2: Donna nobis pacem (Geef ons vrede)

tekst: Kinderbijbel fragment Izaak vertelt (Genesis)

Story of Isaac

Lied 15: Ubi Caritas et amor

OVERDENKING:
Abraham moest volgens de bijbel zijn zoon Isaac zou offeren aan God. In opdracht van God. Pas op het laatste moment bracht een engel de boodschap dat dit niet door hoefde te gaan. De les uit deze geschiedenis is een heikel punt voor theologen. Zelf zie ik in dit verhaal dat God's wil geen excuus is voor eigen verantwoordelijkheid. Behalve dat de bijbelse God (per saldo) niet wil dat er kindoffers gebracht worden, wil God Abraham ook niet ontslaan van zijn eigen verantwoordelijkheid om  uit liefde te handelen. Deze wilsparadox valt samen in de bevende hand van Abraham. De vraag of Abraham zoals in veel familiedrama's na het doden de hand aan zichzelf had kunnen slaan kunnen we gelukkig nu buiten beschouwing laten.

Kinderen dreigen in de bijbel wel meer het slachtoffer te worden. Zo dreigde koning Salomon een kind doormidden te hakken om zo de ware aard van de vechtende "moeders" boven tafel te krijgen. De vrouw die koos voor de liefde voor haar kind en haar kind niet doormidden liet hakken won dit pleit. Niet door een goed peidooi, maar door liefdevol gedrag.

Wij mogen onze kinderen niet offeren voor wat voor idee of gevoel dan ook. Ook wanhoop is geen excuus voor eigen verantwoordelijkheid.  Maar menselijk drama wordt vaak veroorzaakt door institutioneel geweld. Dat institutioneel geweld is in dit soort gevallen vaak het contra salomonswijsheid handelen van instituten die kinderen al de vernieling in helpen voordat een vader of moeder tot deze wanhoopsdaad overgaat. Dit door ze juist toe te wijzen aan de ouder die het kind wel als bezit beschouwt (en dan nog met een grote voorkeur voor de moeder). Leonard Cohen schreef en zong ooit het lied The story of Isaac waarin de volgende passage opvalt: You who build the altars now to sacrifice these children, you shouldn't do it anymore. Diegenen die in deze tijd de kinderen op de slachtbank leggen. De wetenschappers, jeugdzorgers en rechters die weigeren om met een blik van liefde te kijken en vals uit naam van Salomon juist wel kinderen op het altaar leggen om ze doormidden hakken, Goede God laat hun tot bezinning komen.

lied 80 Behüte mich Gott

STILTE

Voorbeden met acclamatie 73: SVIATY BOŽE (Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm u over ons)

Heilige God, laten wij onze wil in liefde delen met elkaar en met u

Almachtige God, Geef ons de kracht om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden.

Onze God, Laat ons uw kinderen zijn, en laat onze kinderen onze kinderen zijn. Geef ze de ruimte die ze verdienen maar ook de grenzen die ze nodig hebben.

Help onze gemeenschap van mensen te voorkomen dat kinderen in wanhoop door hun ouders worden omgebracht omdat er soms geen ruimte meer lijkt te zijn voor het onderhouden van een relatie met onze kinderen.

Persoonlijke voorbeden. Ieder heeft nu de gelegenheid om zijn/haar gebed te delen met de andere aanwezigen.

Lied 111: God is vol liefde

Avondgroet

God leer mij om te zien; uw weg leidt naar liefde.
Waar een wil is is een weg waar liefde zijn kan.
Waar liefde gewild is uw wil geschied.

Lied 27: Dieu ne peut que donner son amour

samenstelling: Joep Zander. Zie ook.

schilderij 'inzicht' na 10 jaar werk eindelijk af?
Joshua en Joep
hongerstaking Joep Zander oktober 1995
Joshua dik twee jaar
tegenvoetsporen mail mij zoek op deze site vaders en zorg ik vader klik hier voor dossier publikaties Joep Zander internetkunstdossier van Joep Zander positieve linken homepage Joep Zander
klik hier! >>
site joep zander
Last Updated http:/joepzander.nl/va.htm : zie ook de andere pagina's Creative Commons License
teksten en beelden op deze site meestal Creative Commons Licentie ; info