Gemist vaderschap recensies en artikelen

rela publishing;klik hier voor welkomspagina
De Volkskrant besteedde een lang artikel op de voorpagina van de Voorkant over de positie van stiefvaders en de angsten van de biologische vader hierover. Daarin werd ook een zaak uit het boek Gemist Vaderschap uitgebreid aangehaald. Enkele citaten daaruit:

'Er is iets heel ergs met me gebeurd maar ik mag niets aan jou vertellen, want dan komt mijn moeder in de gevangenis. ' Steeds als Rob zijn dochtertje ziet, eens in de zoveel tijd, komt ze met hetzelfde vreselijke verhaal. Het meisje heeft last van ernstige constipatie, de huisarts vermoedt misbruik. Op school ontstaan gedragsproblemen. 'Jij had beloofd te helpen maar jij doet niks', zegt ze. 'Papa's kunnen niet helpen hè?' Zijn relaas is opgetekend in Gemist Vaderschap van pedagoog Joep Zander, een boek over 'de penibele positie van het vaderschap'. 'Vaderschap is een onvoorwaardelijke opvoedingsrelatie tussen een vader en een kind', zegt Zander. 'Stiefvaderschap doorbreekt dat dikwijls en ongelukken zijn het gevolg.'

Twaa1f meldingen doet Rob bij het Meldpunt Kindermishandeling. Ook de buurvrouw belt, en de kroegbaas die het kind 's avonds laat in zijn café ziet rondscharrelen. Maar wat de vader ook onderneemt om zijn kind weg te krijgen bij zijn ex en haar nieuwe vriend, het haalt niets uit en werkt zelfs contraproductief. 'U moet leren met de moeder op te schieten', zeggen de instanties hem. 'Ze schilderen je af als een of andere engerd die een gelukkig kind bij de moeder zou proberen weg te kapen.'

 

Ik heb er slapeloze nachten van.' Dat de strijd van een vader soms Tot succes kan leiden, bewijst Het verhaal van Rob, die zijn doch- ter sinds kort bij zich heeft Wonen. 'Ik heb haar voor de poorten van de hel 'weggesleept', zegt hij. Het boek waarin hij figureerde heeft volgens hem beslist een rol ge- speeld. Auteur Joep Zander zegt dat alle vestigingen van de Kinder- Bescherming een exemplaar heb- ben aangeschaft. Niet dat hij veel fiducie heeft in het leereffect: 'De Kinderbescherming ziet fouten moeilijk onder ogen.'

Rob zegt dat pas na publicatie van zijn verhaal naar hem werd ge- luisterd. De gezinsvoogd erkent nu de problemen bij moeder thuis. Omdat hij nog altijd vreest voor te- genwerking wil ook hij zijn naam veranderd zien. Straks, als alles rustiger is, wil hij bekijken hoe hij de Kinderbescherming en het AMK kan aanpakken.

 • flaptekst
 • inhoudsopgave
 • recensies
 • reacties
 • boekpresentatie
 • persbericht (doc)
 • folder rela (pdf)
 • verkoop aan boekhandel
 • pappakaart
  rela publishingcartoonkaart vaderbeelden ouderverstotinginformatie over rela boek Moeder-Kind-Vader drieluik ouderverstoting informatie over rela publishing dossier ouderverstoting schrijf hier in het gastenboek mailformulier fotoalbum
  Logo Beeldrecht Last Updated http://http://relapublishing.nl/rec-oudersonline.htm : zie ook de andere pagina's